Mielipiteet

Lietetyhjennykset tehdään lainsäädännön mukaan

Jätelain mukaan sako- ja umpikaivolietteet kuuluvat yhdyskuntajätteeseen ja siten kunnan vastuulle. Kunnan tehtävänä on huolehtia jätehuollon järjestämisestä, koska kyseessä on välttämättömyyspalvelu, joka voidaan rinnastaa esimerkiksi kunnan velvollisuuteen huolehtia vesihuollosta. Pirkanmaan Jätehuolto on kuntien omistama yhtiö, jonka tehtäviin kuuluvat jätehuollon lakisääteiset palvelutehtävät, juuri ne, joiden tavoitteena on palvella kuntalaisia ympäristöllisesti kestävällä tavalla. Yhtiö ei kilpaile yksityisten…

Mopokortti 14-vuotiaalle!

Minun mielestäni mopokortti pitäisi jo saada 14-vuotiaana. Monet asuvat niin kaukana, että pitäisi päästä Tampereen keskustaan tiettyyn kellon aikaan, mutta kumminkaan busseja ei kulje viikonloppuna niin paljon kuin taas arkipäivänä.Jos jo 14-vuotias saisi mopokortin niin hän voi mennä minne vain mihin aikaan tahansa. Mutta onhan siinä huonoja puoliakin, jos 14-vuotias saa mopokortin. Esimerkiksi: pelleillään paljon…

Jumalan ”valittu kansa”?

Taika Vuoren kertomus (YU 28.11.) ajasta ihmisoikeustarkkailijana Hebronissa oli hyvä. Hänen kokemuksensa tilanteesta Palestiinassa antaa hyvän kuvan kolikon toisesta puolesta, siitä josta meille valitettavan vähän kerrotaan. Suurin osa alueelta uutisoitavista tapahtumista kertoo palestiinalaisten tekemistä puukkohyökkäyksistä ja Hamasin tai Hizbollahin iskuista israelilaisia vastaan. Taika Vuoren kokemuksista voi jokainen ajatteleva ihminen nähdä konfliktin syy ja seuraussuhteen. Se,…

Itsenäisyys

Mitä itsenäisyys minulle merkitsee? Kotia, uskontoa ja Isänmaata. Vapautta ja Vastuuta. Ylipäällikkö Mannerheim lopetti ensimmäisen päiväkäskynsä 1. joulukuuta 1939 sanoihin ”Me taistelemme kodin, uskonnon ja Isänmaan puolesta”. Nämä olivat niitä arvoja, joita nykyiset veteraanimme puolustivat talvi- ja jatkosodassa. Nämä ovat niitä arvoja, jotka ovat arvokkaita edelleen. Koti ja perhe ovat asioita, jonka puolesta taistelemme yhä…

Pakollinen ruotsin opiskelu pois kouluista

Kirjautuneille

Onko oikein, että ruotsin kieli on pakollinen kouluissa? Miksi suomalaisten on pakko opetella ruotsia? Miksi se ei ole valinnainen aine, jota voi halutessaan alkaa opiskelemaan koulussa? Miksei kouluissa opeteta ruotsin kielen tilalta enemmän englannin kieltä? Useiden mielestä ruotsin kieli on vaikeaa tai turhaa. Minä en ainakaan usko, että tulisin käyttämään sitä koskaan, joten miksi sitä…

Teimmekö riittävästi?

Kirjautuneille

Jokaisella meistä on varmasti lähipiirissään ainakin yksi nuori, surullisimmissa tapauksissa vielä lapsi – josta on syytä olla aidosti huolissaan. Suomessa on Me-säätiön mukaan tällä hetkellä lähes 66 000 15–29-vuotiasta koulutuksen ja työelämän ulkopuolella syrjäytynyttä nuorta. Heitä on jopa yhden ikäluokan verran, vaikka suurimman osan kohdalla ongelmat olisi voitu tunnistaa jo peruskoulussa. Kysymys kuuluukin, miksi emme…

Alueellisesta jätehuollosta kuntien liiketoimintaa

Kirjautuneille

Kuntien palvelut ovat muuttumassa liiketoiminnaksi, joka vääristää kuntalain 1§:ssä säädettyä kunnan tehtävää ”edistää asukkaidensa hyvinvointia ja alueensa elinvoimaa”. Näin on käymässä Pirkanmaalla. Asumme Hämeenkyrön haja-asutusalueella ja kiinteistöömme kuuluu kolme vuosittain tyhjennettävää sakokaivoa. Tyhjennyksen on suorittanut paikallinen pienyrittäjä, joka on hoitanut asian lainmukaisesti. Saimme alueelliselta jätehuoltolautakunnalta tiedotteen (13.11.2018) sako- ja umpikaivolietteiden tyhjennysvelvoitteesta, jossa vaaditaan käyttämään jätevesilietteiden…

Vihreä kaista länteen

Kirjautuneille

Vaikka edes tilapäinen vihreä kaista Tampereelta länteen tuntuu periaatteessa lähes mahdottomalta ajatukselta, on se käytännössä mahdollinen, eikä vaadi miljoonakustannuksia. Kun koko Tampereen keskusta-alue on rakennustyömaa ja autoilijat ovat tottuneet päivittäisiin tilapäisjärjestelyihin muun muassa kavennettuine kaistoineen, niin miksi tuota käytäntöä ei voi kokeilla vähän kauempanakin. Esimerkiksi Vaitinaron risteyksessä ja siitä Vaasantien yli menevälle alikulkusillalle, josta suuri…

Mistä apua, mihin luottaa?

Kirjautuneille

Mielen hämmennys, etenkin nuorilla on yleistä. Sote-asia on yksi sellainen. Toki kiitos tulee antaa useimmille uutta terveydenhoitolakia valmisteleville. Heillä on ollut yritystä parantaa nykytilaa, nopeuttaa hoitoon pääsyä ja sen laatua. Mielikuva siitä, että lähivuosina apua saa jonottamatta ja pienillä maksuilla, on yleinen. Ei tule unohtaa, että ikääntyneiden kasvava joukko, lisääntyvien vaivojen kanssa, saattaa murskata padon,…