Mielipiteet

Oppilaan oikeudet, onko niitä? – Monet vanhemmat ovat ilmaisseet huolensa luokan tilanteesta

Tilaajille

Vuonna 2010 perusopetuslakia muutettiin kohti inkluusiota. Perusajatuksena oli, että lähtökohtaisesti kaikki oppilaat ovat yleisopetuksen luokissa ja tukea tarvitsevat saavat tuen luokkaan, jossa opiskelevat. Luvattiin lisää esimerkiksi ohjaajaresurssia, jotta tuki oppilaalle saataisiin turvattua. Mutta kuinka kävi? Perusopetuslakiin jätettiin porsaanreikä, jota kunnat nyt käyttävät. ”Oppilaalla on oikeus riittävään oppimisen ja koulunkäynnin tukeen heti tuen tarpeen ilmetessä (Perusopetuslaki…

Hiilineutraalin Ylöjärven tiekartta – ”Oli hyvä, että ilmastotyön merkittävyys mitattiin äänestyksellä kunkin valtuutetun osalta”

Tilaajille

Ylöjärvi on liittynyt Hiilineutraali Kunta 2030 -yhteisöön (Hinku). Yli seitsemänkymmentä kuntaa käsittävään yhteisöön kuuluvat myös muut Tampereen ympäristökunnat. Tämä vihreiden vuonna 2018 jättämän valtuustoaloitteen mukainen tavoite päästä Hinku-kunnaksi, toteutui vuoden 2019 toukokuussa valtuuston päätöksellä, kun Tampereen seudun kunnat päättivät hakea hiilineutraalien kuntien jäsenyyttä. Hiilineutraalien kuntien yhteisenä tavoitteena on vähentää päästöjä kahdeksankymmentä prosenttia vuoteen 2030 mennessä…

Hyvinvoinnin ja terveyden seuranta on tärkeää: terveysongelmat heijastuvat myös sosiaalisena syrjäytymisenä

Tilaajille
hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen viikko, kulttuuri, liikunta, uni, ravitsemus, TED-viikko, Tiuravuoren palvelukeskus

Kaupunginvaltuuston 8.6 pidetyssä kokouksessa oli käsiteltävänä hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen raportti. Asiakirjassa on laaja kuvaus ylöjärveläisten asukkaiden terveydestä ja hyvinvoinnista viime vuodelta ja niiden edistämiseksi tehdyistä toimenpiteistä. Raportointi valtuustolle tapahtuu vuosittain lain edellyttämällä tavalla. Kaupungin asukkaiden hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen on perustunut raportoitavana vuonna (2019) laajan hyvinvointikertomuksen 2017–2020 painopisteisiin, jotka toteuttavat kaupunkistrategiaa. Viime vuoden osalta…

Digiloikan aika Ylöjärvellä olisi nyt – mukana ikäihmiset, koululaiset ja päättäjät

Tilaajille

Koronakevät mullisti kaupungin palveluja ja päätöksentekoa. Ajauduimme outoon tilanteeseen. Tietoyhteiskunnan työkalut piti ottaa laajaan käyttöön. Toisaalta digiratkaisujen käyttökelpoisuus ei selviä muuten kuin kokeilemalla. Hoitoa, tukea, tapaamisia ja iloa pyrittiin järjestämään virtuaalisesti, koska ihmisen piti väistää ihmistä. Suuri joukko koululaisia siirtyi etäopetukseen ilman harjoittelua. Luottamushenkilöt kokoustivat videoyhteyden sallimissa puitteissa. Ylöjärven kotihoidon viime syksynä hankkimia tabletteja on…

Lukutaito on mahtava voima: ministeriön rahoittamaa hanketta lähdettävä toteuttamaan rivakasti

Tilaajille

Lukeminen ja lukuharrastus luovat perustan lapsen oppimiselle. Lukutaito lisää tasa-arvoa sekä vähentää köyhyyttä ja syrjäytymistä. Lukutaidon haltuunotto on siis erittäin merkittävä ja vaikeuksia ennalta ehkäisevä askel lapsen elämänpolulla. Kahdeksantoista valtuutettua on jättänyt joulukuussa valtuustoaloitteen, jonka tavoitteena on löytää konkreettista apua lasten ja nuorten lukutaidon vahvistamiseen. Nuorisovaltuusto on jo käsitellyt aloitteen. Kiitos nuorille laajasta perehtymisestä ja…

Mitä hollantilaiset oikein puuhaavat? – Saman ja enemmän voisi toteuttaa Ylöjärvellä

Tilaajille

Mitä hollantilaiset oikein puuhaavat? Ensin he ideoivat muistikylän ja nyt siellä on toteutettu tapaamiskontti. Sellainen on jo rakennettu Helsingissä Wilhelmiina-hoivakodin pihaan. Tapaamiskontti on tila, jossa omainen ja hoivakodin karanteenissa elävä asukas voivat likimain kohdata toisensa. Kontin kummassakin päässä on sisäänkäynti ja kontin keskellä on ikkunalla varustettu väliseinä. Omainen on toisessa osastossa ja asukas toisessa. Yhteyttä…

Milloin Haaviston pienet koululaiset saavat koulunsa? – Käytettiinkö Siltatien koulun rahat peltojen ostamiseen?

Tilaajille

Ostimme muutama vuosi sitten talon Haaviston alueelta ja pienten lasten lapsiperheenä selvittelimme kouluasioita ennen ostopäätöstä. Silloin löytyi tieto, että Siltatien uusi koulu pitäisi valmistua vuonna 2020. Haaviston alue on iso ja monella laitamilla asuvalla tulee nykyiseen lähikouluunkin koulumatkaa kolme kilometriä ja matkana se on toki pitkä pienten alaluokkalaisten kulkemista ajatellen. Matkaan kuluu kävellen lähes tunti…

Kehitysrohkeudella koronan sivuvaikutusten kimppuun

Tilaajille
media, mediakasvatus, esiopetus, varhaiskasvatus, pääkirjasto Leija

Ylöjärvi on perunut palkanmaksun keskeytykset ja henkilöstö on palannut töihin. Yt-neuvottelujen tulos oli, että osa varhaiskasvatuksen sekä ruoka-, siivous- ja vapaa-aikapalveluiden työntekijöistä lomautetaan kesäkuussa. Etäopetuksen korona-arjessa ovat opettajat, erityisopettajat ja koulunkäynnin ohjaajat yhteistyössä oppilashuollon henkilöstön kanssa toteuttaneet tukipalveluita oppilaiden arkeen. Erityisesti koulunkäynnin ohjaajien tuki yksin jääneelle lapselle on noussut tärkeään rooliin. Kesäaikana on taas edessä…