Mielipiteet

Oppilaan oikeudet, onko niitä? – Monet vanhemmat ovat ilmaisseet huolensa luokan tilanteesta

Tilaajille

Vuonna 2010 perusopetuslakia muutettiin kohti inkluusiota. Perusajatuksena oli, että lähtökohtaisesti kaikki oppilaat ovat yleisopetuksen luokissa ja tukea tarvitsevat saavat tuen luokkaan, jossa opiskelevat. Luvattiin lisää esimerkiksi ohjaajaresurssia, jotta tuki oppilaalle saataisiin turvattua. Mutta kuinka kävi? Perusopetuslakiin jätettiin porsaanreikä, jota kunnat nyt käyttävät. ”Oppilaalla on oikeus riittävään oppimisen ja koulunkäynnin tukeen heti tuen tarpeen ilmetessä (Perusopetuslaki…

Hiilineutraalin Ylöjärven tiekartta – ”Oli hyvä, että ilmastotyön merkittävyys mitattiin äänestyksellä kunkin valtuutetun osalta”

Tilaajille

Ylöjärvi on liittynyt Hiilineutraali Kunta 2030 -yhteisöön (Hinku). Yli seitsemänkymmentä kuntaa käsittävään yhteisöön kuuluvat myös muut Tampereen ympäristökunnat. Tämä vihreiden vuonna 2018 jättämän valtuustoaloitteen mukainen tavoite päästä Hinku-kunnaksi, toteutui vuoden 2019 toukokuussa valtuuston päätöksellä, kun Tampereen seudun kunnat päättivät hakea hiilineutraalien kuntien jäsenyyttä. Hiilineutraalien kuntien yhteisenä tavoitteena on vähentää päästöjä kahdeksankymmentä prosenttia vuoteen 2030 mennessä…

Hyvinvoinnin ja terveyden seuranta on tärkeää: terveysongelmat heijastuvat myös sosiaalisena syrjäytymisenä

Tilaajille
hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen viikko, kulttuuri, liikunta, uni, ravitsemus, TED-viikko, Tiuravuoren palvelukeskus

Kaupunginvaltuuston 8.6 pidetyssä kokouksessa oli käsiteltävänä hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen raportti. Asiakirjassa on laaja kuvaus ylöjärveläisten asukkaiden terveydestä ja hyvinvoinnista viime vuodelta ja niiden edistämiseksi tehdyistä toimenpiteistä. Raportointi valtuustolle tapahtuu vuosittain lain edellyttämällä tavalla. Kaupungin asukkaiden hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen on perustunut raportoitavana vuonna (2019) laajan hyvinvointikertomuksen 2017–2020 painopisteisiin, jotka toteuttavat kaupunkistrategiaa. Viime vuoden osalta…

Digiloikan aika Ylöjärvellä olisi nyt – mukana ikäihmiset, koululaiset ja päättäjät

Tilaajille

Koronakevät mullisti kaupungin palveluja ja päätöksentekoa. Ajauduimme outoon tilanteeseen. Tietoyhteiskunnan työkalut piti ottaa laajaan käyttöön. Toisaalta digiratkaisujen käyttökelpoisuus ei selviä muuten kuin kokeilemalla. Hoitoa, tukea, tapaamisia ja iloa pyrittiin järjestämään virtuaalisesti, koska ihmisen piti väistää ihmistä. Suuri joukko koululaisia siirtyi etäopetukseen ilman harjoittelua. Luottamushenkilöt kokoustivat videoyhteyden sallimissa puitteissa. Ylöjärven kotihoidon viime syksynä hankkimia tabletteja on…