Olisiko jo aika keskustella tuulivoimasta?

Ville MäkinenTuulivoimasta on keskusteltu Ylöjärvellä yllättävän vähän. Tähän toki vaikuttaa se, että toistaiseksi Ylöjärvellä on suunnitteilla vain yksi tuulivoimahanke.

Kaupunginhallitus hyväksyi viime joulukuussa tanskalaisen Eurowind Energyn tuulivoimahankkeen osayleiskaavan käynnistämisen Kurun Patakorven alueelle. Kaava-alue sijoittuu noin viisi kilometriä Kurun keskustasta koilliseen. Alueelle tulisi enintään 14 tuulivoimalan kokonaisuus. Kaava olisi tarkoitus hyväksyä kaupunginvaltuustossa ensi vuoden loppupuolella, jolloin viimeistään asiasta nousee iso keskustelu.

Enemmänkin toivoisi keskustelua siitä, onko Ylöjärvi tuulivoimamyönteinen tai -vastainen kaupunki. Asia herättää varmasti mielipiteitä puolesta ja vastaan.

Tuulivoimapuistojen puolesta puhuvat työllisyysvaikutukset, paikallisten yritysten alihankintamahdollisuudet, isot maanvuokratulot, uusiutuvan energian edistäminen sekä alueiden infrastruktuurin kehittyminen.

Vastalauseita aiheuttanevat ainakin maisemavaikutukset, mahdolliset melu- ja välkehaitat sekä paikallisen eläimistön ja lintujen häirintä, jolla voi olla vaikutuksia alueiden biodiversiteettiin.

Kun kaikki näkökulmat otetaan huomioon ja niistä keskustellaan avoimesti, voidaan tehdä helpommin ja nopeammin ratkaisuja suuntaan tai toiseen. Nyt tuulivoimasta vallitsee Ylöjärvellä lähinnä hiljaisuus.