Koululaisten harrastamiseen tukea aluehallintovirastolta

Aluehallintovirastot ovat tehneet päätökset harrastamisen Suomen mallin avustuksista. Ylöjärven kaupungille myönnettiin tuntuva avustus.
Harrastamisen mallin puitteissa ylöjärveläiskoululaisille on ollut tarjolla monenlaisia harrastuksia, esimerkiksi mekatroniikka- ja dronekerho. (Arkistokuva: Vilma Kaura)

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto on myöntänyt Ylöjärven kaupungille harrastusten järjestämiseen 105 000 euroa lukuvuodelle 2024–2025.

Harrastamisen mallin piirissä on Ylöjärvellä 17 koulua ja noin 4 400 oppilasta.

Ylöjärven kaupunki tarjoaa yhteistyökumppaneidensa kanssa lapsille ja nuorille koulukohtaisesti kohdennettuja harrastuksia ennen koulupäivää ja sen jälkeen.

Lisäksi Ylöjärvellä järjestetään etsivän harrastustoiminnan kokeiluryhmiä, joita kouluyhteisöohjaajat järjestävät yhteistyössä eri palveluidentarjoajien kanssa. Kokeiluryhmissä lapset voivat tutustua eri harrastuksiin.

Aluehallintovirastot myönsivät valtionavustusta harrastamisen Suomen mallin toteuttamiseen yhteensä 14 miljoonaa euroa yhteensä 247 hakijalle.

Avustusta myönnettiin kaikkiaan 258 kunnan alueella tapahtuvaan toimintaan. Avustusta haettiin kevään 2024 hakukierroksella aluehallintovirastoilta 21,5 miljoonaa euroa.

Harrastamisen Suomen mallin ideana on mahdollistaa kaikille 1.—9. luokkien oppilaille mieluisa ja maksuton harrastus koulupäivän yhteyteen.

Aluehallintovirastot myöntävät avustusta mallin toteuttamiseen. Avustus myönnetään kunnille, mutta harrastusten järjestäjinä voivat toimia myös yksityisen tai kolmannen sektorin edustajat, urheiluseurat, kulttuuritoimijat, nuorisojärjestöt sekä muiden lasten ja nuorten parissa toimivien yhteisöt.

Lue myös: Kun koulupäivä päättyy, alkaa Elsalla, Aadalla ja Saagalla sirkuskerho – Ilmaisia harrastuskerhoja pyörii nyt ylöjärveläiskouluilla ja ne ovat olleet todella suosittuja

”Jos olet teknisesti orientoitunut ja kiinnostunut alasta, sinulla on varma työpaikka tulevaisuudessa” – Yläkoululaiset suunnittelevat ja rakentavat mekaniikkaa ja elektroniikkaa drone-expertti Jani Hirvisen opissa

Takamaan koululla herkuteltiin harrastusmaistiaisilla