Aluehallintovirasto myönsi Ylöjärven kaupungille rahoitusta etsivään nuorisotyöhön

Aluehallintovirastot myönsivät kaikkiaan 13 miljoonaa euroa etsivään nuorisotyöhön. Etsivän nuorisotyön tehtävänä on tavoittaa tuen tarpeessa oleva nuori ja ohjata hänet tarvitsemiensa palvelujen piiriin.
Avustusten tarkoituksena on vähentää nuorten syrjäytymistä. (Kuvituskuva: Pixabay)

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto myönsi Ylöjärven kaupungille avustusta 70 000 euroa.

Potti oli Pirkanmaalla neljänneksi suurin. Suurimman summan sai Tampereen kaupunki, jolle myönnettiin 400 000 euroa.

Pirkanmaalla rahoitusta myönnettiin 25 taholle.

Aluehallintoviraston tiedotteessa kerrotaan, että myönnetyt avustukset käytetään kunnissa etsivien nuorisotyöntekijöiden palkkauskuluihin. Avustussumma yhtä henkilötyövuotta kohden on 25 000 euroa.

Avustusten tarkoituksena on vähentää nuorten syrjäytymistä. Etsivän nuorisotyön tehtävänä on tavoittaa tuen tarpeessa oleva 15–28-vuotias nuori ja auttaa hänet tarvitsemiensa palvelujen ja tuen piiriin.

Etsivä nuorisotyö perustuu nuoren vapaaehtoisuuteen ja nuoren kanssa tehtävään yhteistyöhön.

Kuntien järjestämä etsivä nuorisotyö kattaa lähes koko Suomen.