Kiitos valtuutetuille: Keskusteluilmapiiri on selvästi kohentunut

Ville MäkinenTäytyy jakaa kiitoksia, kun siihen on aihetta. Ylöjärven kaupunginvaltuustossa on nykyisin miellyttävä keskusteluilmapiiri. Poissa ovat joskus viime vuosina kuullut piikittelyt ja epäkunnioittava sävy. Ilmapiiri on selvästi puhdistunut.

Poliittiseen vuoropuheluun ja keskusteluun kuuluvat myös kärkevät mielipiteet ja värikäs sanojen käyttö. Eri mieltä saa ja pitää olla. Tämän kaiken voi kuitenkin tehdä toisia kunnioittaen.

Kaupunginvaltuuston keskusteluilmapiirin tärkeys korostuu päätöksenteon laadun ja demokraattisen prosessin toteutumisen kannalta. Hyvä keskusteluilmapiiri edistää avointa ja rakentavaa vuorovaikutusta, jossa eri näkemyksiä kunnioitetaan ja päätöksentekoon pyritään objektiivisesti perustelluin argumentein.

Hyvien puheenvuorojen ohella aktiivinen kuuntelu on tärkeää, jotta voidaan ymmärtää toisten valtuutettujen näkökulmia ja perusteluja. Lisäksi kiitosten jakaminen hyvistä puheenvuoroista kannustaa rakentavaan keskusteluun ja osoittaa arvostusta toisten panoksesta. Tällainen positiivinen palautteenanto voi lisätä yhteisöllisyyden tunnetta.

Hyvällä ja rakentavalla keskustelulla saadaan aikaiseksi lopulta laadukkaita päätöksiä, jotka perustuvat monipuoliseen näkökulmien ja asiantuntemuksen puntarointiin. Kun keskusteluilmapiiri on kunnossa, löytyy yhteisymmärrystä eri intressiryhmien välillä. Lopulta tämä kaikki näkyy luottamuksena kaupunkilaisten suunnasta.

Ylöjärven kaupunginvaltuusto on oikealla tiellä. Toivottavasti suunta jatkuu samana ensi kevään kuntavaalien lähestyessä.