Lähiluonnolla on valtava merkitys asukasviihtyvyydelle ja tämä pitää huomioida kaavoituksessa

Ville MäkinenOma arkinen maisema saattaa olla äärimmäisen tärkeä asia hyvinvoinnin kannalta. Siksi Ylöjärvelläkin kaavoituksessa ja kaupungin kehittämisessä on otettava tarkasti huomioon luontoarvojen säilyttäminen ja vaaliminen.

Suomen ympäristökeskus selvitti ihmisten näkemyksiä maisemista ja niiden kehittämisestä. Reilusti yli puolet kansalaisille suunnattuun kyselyyn vastanneista haluaisi muuttaa arkimaisemassaan jotakin. Tyytyväisyyttä omiin arkimaisemiin tuovat kaikilla alueilla erityisesti vesien, puistojen ja metsien läheisyys. Ylipäätään luonnonläheisyys ja lähiluonnon helppo saavutettavuus mainitaan asioina, joista ei haluttaisi luopua.

Sekä kerrostaloalueilla että kaupunkien pientaloalueilla toivotaan, että ympäristöön sopiva arkkitehtuuri ja luonto kietoutuvat kauniiksi maisemakokonaisuudeksi. Luonnon menettäminen kaupunkien tiivistämisen myötä huolestuttaa monia.  Useimpien mielestä maisemat tulisi ottaa päätöksenteossa nykyistä paremmin huomioon .

Ensi viikolla Ylöjärven Uutisissa julkaistaan Suomen luonnonsuojeluliiton Ylöjärven yhdistyksen uuden puheenjohtajan Timo Järvenpään haastattelu. Haastattelussa Järvenpää nostaa esille nimenomaan lähiluonnon merkityksen asukasviihtyvyydelle. Ylöjärvelläkin aihe on puhuttanut viime aikojen kaavoitusratkaisuissa.

Lähiluonto vaikuttaa suoraan asuinympäristön laatuun ja asukkaiden hyvinvointiin. Kun suunnitellaan uusia asuinalueita tai kaupunkirakentamista, on tärkeää säilyttää viheralueita ja luonnonmukaisia elementtejä.