Pirkanmaan Keskusta Pirhalle: Ilman henkilöstöä ei ole palveluita

Pirkanmaan hyvinvointialueella viime vuonna tehtyjen henkilöstökyselyiden tulokset eivät ole olleet mairittelevia. Heikoimmat lukemat tulivat lasten, nuorten ja perheiden palveluiden työntekijöiltä. On valitettavaa, että henkilöstöön kohdistuu henkistä painetta YT-neuvotteluiden ja palveluverkkoa supistavien päätösten myötä.

Pirkanmaan Keskusta vaatii, että hyvinvointialueella kiinnitetään jatkossa erityistä huomiota henkilöstön jaksamiseen. Ilman henkilöstöä ei ole palveluita eikä laadukkaiden sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestäminen ole mahdollista ilman hyvinvoivaa henkilöstöä.

Millä tavalla henkilöstön jaksamiseen voitaisiin sitten puuttua? Puheita on paljon mutta tekoja sitä vähemmän. Henkilöstö kuitenkin haluaa ennen kaikkea arvostusta omalle työlleen – ei keinotekoista laastaria. Esimerkiksi joulukiitokseksi jaetut heijastimet tai tsemppausviestit tuntuvat lähinnä märältä rätiltä kasvoille.

Hyvinvointialueen henkilöstölle tarvitaan laadukkaita henkilöstöetuja yhteistyökumppaneiden avulla. Luulisi, että niin suurelle joukolle kuin Pirhan 19 000 työntekijää olisi helppoa löytää kannustavia henkilöstöetuja, joista työntekijä ei joudu erikseen maksamaan.

Henkilöstön asemaa ja työssäjaksamista voidaan parantaa myös ammattimaisella johtamisella sekä lisäämällä työntekijöiden vaikuttamismahdollisuuksilla omaan työnkuvaan. Parempi johtaminen tarkoittaa lähempänä toimivaa esimiestä sekä joustavia käytänteitä. Tiedottamisen tulee myös olla sujuvaa ja ajantasaista. Henkilöstö ei saa joutua lukemaan sanomalehdestä YT-neuvottelujen etenemisestä.

Keskusta korostaa myös sote-henkilöstön koulutus- ja etenemismahdollisuuksia työmotivaation lisäämisessä. Näihin tulee ehdottomasti panostaa nykyistä enemmän. Huolehtimalla henkilöstön pitovoimasta, huolehdimme myös samalla laadukkaista peruspalveluista.

Piirihallitus
Pirkanmaan Keskusta