Teivo-Mäkkylän osayleiskaavan puute – Pelkillä raitiotien ylläpitokuluilla voisi joka vuosi rakentaa yhden uuden koulun lisää

Nyt loppumetreillä oleva Teivo-Mäkkylän osayleiskaava sijoittuu tulevaisuuden kasvualueelle ja tarvitsee myös toimivan ja tehokkaan liikennöintiverkoston. Muuten hyvällä mallilla olevasta kaavasta on jätetty pois yksi Ylöjärven Perussuomalaisten mielestä erittäin olennainen asia: lähijunaseisakkeen varaus.

Kaava-alueen lävitse kulkee nyt jo junaraiteet ja lähitulevaisuudessa rakentuu myös valtion rahoittamana lisäraide. Lisäraide on jo Väylävirastolla suunnittelussa. Raiteet ovat myös osa kansainvälistä TEN-T-verkostoa ja Suomen huoltovarmuuden kannalta oleellinen osa. Nämä seikat myös vauhdittavat tulevan lisäraiteen rakentamista. Miksi tätä tarjolla olevaa logistiikkaa ei ole laisinkaan huomioitu osayleiskaavassa lähijunan asemavarauksena?

Kun kaavaprosessin aikana on käsitelty osayleiskaavaa, niin perussuomalaiset ovat kaikissa keskusteluissa aktiivisesti tuoneet esille lähijunaseisakkeen tarpeen Teivo-Mäkkylään. Se sopii siihen kuin nenä päähän, mutta tässäkö on sitten lopputulos? Lähijuna-asema on unohdettu täysin kaavasta.

Olemassa olevien valtion rahalla rakennettujen ja ylläpitämien kiskojen viereen pitäisi omalla (velka)rahalla tehdä toiset kiskot raitiotieliikenteelle, joita omalla rahalla ylläpidetään.

Pelkillä raitiotien ylläpitokuluilla voisi joka vuosi rakentaa yhden uuden koulun lisää Ylöjärvelle puhumattakaan rakentamisen kuluista, sekä rakentamisen lainan korkokuluista. Pitää myös muistaa, ettei pelkkä lähijuna-aseman kaavamerkintä kaupungin kukkaroa rasita ja asemiin on tullut hyvin myös valtion tukea.

Meille on esitetty Teivo-Mäkkylän lähijunaseisakkeen arvoidut rakentamisen kulut, kiitos siitä viranhaltijoille. Siitä emme ole laisinkaan samaa mieltä, että se on kallis, jos sitä verrataan urbaanin kaupunkikuvan tavoittelijoiden raitiotiehaaveeseen.

Raitiotien tavoittelijat haluavat kuitenkin maksaa lainarahalla mitä vain, jotta he saisivat nauttia kolme kertaa pidemmästä matka-ajasta keskustaan verrattuna lähijunaan. Toisena lähijuna-aseman hylkäämisen perusteena on pidetty liian lyhyttä etäisyyttä tulevaan Asemantien lähijunaseisakkeeseen.

Tästäkään perussuomalaiset eivät ole samaa mieltä. Nämä kaksi seisaketta olisivat tulevaisuudessa logistisesti ideaaleissa kohdissa ja niiden hyödyntäminen olisi myös kustannustehokasta. Jos Teivon raviradasta muodostuu tulevaisuudessa tapahtumakeskus myös muullekin kuin raviurheilulle, niin olemme nyt suunnitellulla osayleiskaavalla menestyksekkäästi hankaloittamassa sinne kulkemista. Mikä olisikaan helpompaa Helsingistä tullessa kuin vaihtaa Tampereen rautatieasemalla lähijunaan, jolla olisi seitsemässä minuutissa Teivossa.

Meille on myös kerrottu, että uusia taloja ei rakenneta siellä missä ei ole raitiotietä. Nokia teki selkeän päätöksen ja hyödyntää olemassa olevia kiskoja lähijunaliikenteeseen eikä hukkaa rahaa ylimääräisiin kiskoihin. Nokian kaupunki kasvaa ja voi hyvin ilman raitiotietä ja varmasti teki veronmaksajien kukkaroa säästävän järkipäätöksen.

Meidän pitäisi myös uskaltaa täysipainoisesti hyödyntää tarjolla olevaa ja päivittyvää valtion rataverkkoa. Tämä täytyy kaavoituksessa ennakkoluulottomasti huomioida, jotta tulevaisuudessa voimme sanoa tehneemme oikeita ja veronmaksajien kannalta kustannustehokkaita ratkaisuja. Nyt valmistuva kaava ei siinä mielessä kehuja saa.

Perussuomalaisten Ylöjärven valtuustoryhmä