jussi kytömäki

Suren, en raivoa – Ei tullut mieleenikään luovuttaa

Tilaajille

Viikko sitten maanantaina Ylöjärven valtuusto päätti talousarviosta 2020. Valtuutettu Juho Ojares purki harmistumistaan Ylöjärven Uutisten mielipidepalstalla: verot eivät monien toiveista huolimatta alentuneetkaan. Olin Juhon matematiikan opettajana Ylöjärven lukiossa. Juho oli rauhallinen ja ahkera opiskelija. Nyt hän kirjoitti raivostuneensa. Pitäisikö minunkin raivostua? Lasten ja nuorten mielenterveyshäiriöt ovat yleisiä. Ylöjärvellä mielenterveyspalveluiden kysyntä on kasvanut voimakkaasti. Jonot ovat…

Perusopetuksen seutuvertailut harhaanjohtajina – vertailut nostavat esiin uusia outouksia

Tilaajille

Tampereen seutukunnan perusopetuksen kustannuksiin kohdistuneilla seutuvertailuilla on ollut vahva rooli, kun talousarvioissa on perusteltu Ylöjärven perusopetukseen kohdennettuja toimenpiteitä. Vuodesta 2016 lähtien edellisen vuoden vertailut on julkaistu juuri ennen valtuuston talousarviokokousta. Perusopetuksen noin puolen miljoonan euron koulutusleikkaus päätettiin talousarviokokouksessa marraskuussa 2016 ja se toteutettiin vuonna 2017. Leikkauksen mielekkyyttä perusteltiin vuosien 2015 ja 2016 seutuvertailujen luvuilla. Syksyllä…

Ylöjärven opetuskustannukset oppilasta kohden ovat vertailun mukaan pienimmät

Tilaajille

Sivistysjohtaja Matti Hursti antoi Ylöjärven Uutisissa 18.9.2019 peruskoulujen opettajille isän kädestä. Oppitunti, jonka aiheina olivat ryhmäkoko ja oppikirjat, oli varsin tiukkasanainen. Matti Hursti vetosi seutuvertailuun: ”Lukuvuonna 2018–2019 opetusryhmän laskennallinen keskikoko oli Ylöjärvellä 17,7 oppilasta.” Ryhmäkoko riippuu laskukaavasta. Vuosi sitten toukokuussa YLE vertaili ryhmäkokoja eri kuntien peruskouluissa. YLE laski, että Ylöjärvellä ryhmäkoko on keskimäärin 19,9 oppilasta….

Tuleeko Siivikkalan koulun taakse yli 20 hehtaarin avohakkuu?

Tilaajille

Päätoimittaja Ville Mäkinen esitteli 5. kesäkuuta Ylöjärven Uutisissa tiiviisti mutta hyvin asiantuntevasti Siivikkalan uuden asemakaavaluonnoksen. Luonnonystävää ilahdutti yhteenveto: ”Kaava-alue täydentää ja laajentaa pientalovaltaisia asuinalueita sekä turvaa virkistyksen ja ulkoilun mahdollisuudet alueella. Uuden asuntoalueen ja Siivikkalan taajaman keskustaan kuuluvan koulun läheisyyteen muodostetaan laaja koko Siivikkalan tarpeita palveleva keskuspuistomainen lähivirkistysalue.” Kaavasuunnitelmassa on todella paljon hyvää tekstiä. Ongelmaksi…

Ilmastotekoja. Nyt.

Viime perjantaina oli lasten ja nuorten Ilmastolakko. Päättäjät kautta maailman saivat vahvan viestin: ilmastotekoja odotetaan! Ylöjärven valtuusto päätti 4.2.2019 ilmoittaa Suomen ympäristökeskukselle Ylöjärven ryhtymisestä HINKU-kunnaksi (hiilineutraali kunta). Samalla kaupunki sitoutui HINKU-kriteereihin eli tavoittelemaan koko alueensa kasvihuonekaasupäästöjen vähentämistä 80 prosenttia vuoden 2007 tasosta vuoteen 2030 mennessä. HINKU-foorumin sivuilla on ympäristöpäällikkö Pentti Keskitalon haastattelu Ylöjärven mahdollisuuksista varmistaa…

150-vuotiaan arvonlisä

Nykyisen hallituksen kärkihanke Lapsi- ja perhepalveluiden LAPE-muutosohjelma on hyvin kiinnostava toimintamalli. Sen tarkoituksena on liittää lastensuojelu entistä tiiviimmin osaksi kaikkien perus- ja erityispalveluiden kokonaisuutta: neuvolaa, muuta terveydenhuoltoa, varhaiskasvatusta, koulua sekä vapaa-ajan palveluita. Ohjelma etsii keinoja vahvistaa lasten, nuorten ja perheiden hyvinvointia sekä heidän omia voimavarojaan. Tukipalvelut suunnataan lasten ja nuoren kasvuympäristöön ja arkeen: kotiin, varhaiskasvatukseen,…

Ylöjärveläiskoululaiset geometrian opiskelun aallonharjalla

Tilaajille

Ylöjärven Yhtenäiskoulussa testattiin tänä syksynä matemaattisten aineiden ohjelmiston GeoGebran käyttöä yläkoulun geometrian opiskelussa. Tämä avoimen lähdekoodin ohjelmisto on ilmainen ja sitä jatkojalostetaan eri puolilla maapalloa. Milla Lohikainen opiskelee Tampereen teknillisessä yliopistossa matemaattisten aineiden opettajaksi. Hän oli suunnitellut diplomityötä, joka liittyy peruskoulun ja lukion matematiikkaan. Onnellisten sattumien kautta kesätyöpaikka Reijo Havosen Vertex-yhtiössä ohjasi Millan Ylöjärven Yhtenäiskoulun…

Palkat nousevat, muuten on vaisua

Tilaajille

Ylöjärven Uutisten päätoimittaja Ville Mäkinen kirjoitti viime viikon talousarviokokouksesta: ”Vihreiden valtuutettu Jussi Kytömäki esitti melko isoja muutoksia talousarvioesitykseen.” Sivistyslautakunnan talousarviovalmistelu lähti liikkeelle sivistysjohtaja Matti Hurstin ohjeen mukaisesti: ”TA-esitykset pohjautuvat aina kentän tarpeisiin.” Kenttää kuultiin lukuisissa kokoontumisissa. Lautakunnan jäsen Juha Kanto esitti viisaasti, että viranhaltijat kokoaisivat kerätystä tietomassasta pohjaesityksen, jota lautakunta voisi sitten arvioida. Näin saatiin…