Sambialaiset nuorisotyön ammattilaiset vierailivat Kauraslammen koululla

Tänä lukuvuonna Taksvärkki-kampanjan teemana ovat yhdenvertaisuus, sukupuolten tasa-arvo ja syrjintään puuttuminen. Kauraslammen koulu sai vieraita, kun
sambialaiset nuorisoneuvostojen jäsenet kertoivat Ole rohkea -kampanjassa omasta toiminnastaan yhdenvertaisuuden puolesta.

Mwenya Katongo esitteli draamamenetelmää Kauraslammen koululla. (Kuvat: Lotta Abendstein / Taksvärkki ry)

Taksvärkki ry on kutsunut Suomeen kaksi nuorisotyön ammattilaista Sambiasta, Mwenya Katongon ja Thandiwe Mumban. Asiantuntijavieraat kiertävät syys-lokakuussa kymmenellä yläkoululla eri puolilla Suomea ohjaamassa nuorille työpajoja, joissa pohditaan yhdessä nuorten kanssa sukupuolten välistä tasa-arvoa Sambiassa ja Suomessa sekä keinoja toimia tasa-arvon puolesta.

Työpajoissa käytetään draamalähtöisiä menetelmiä – samoja harjoituksia, joita Katongo ja Mumba ovat tottuneet ohjaamaan nuorille Sambiassa.

Kauraslammen kouluvierailulla Katongo ja Mumba kertoivat omista kokemuksistaan tyttöinä sambialaisessa yhteiskunnassa. Yhdessä nuorten kanssa keskusteltiin muun muassa tasa-arvoon liittyvistä haasteista, joita suomalaiset nuoret kohtaavat omassa arjessaan.
Työpajoissa on myös päästy kokemaan ja kokeilemaan sambialaisia draamamenetelmiä ja leikkejä.

– Musta oli tosi tärkeetä, että puhuttiin tasa-arvosta. Miksi edes on keksitty erikseen ”tyttöjen jutut” ja ”poikien jutut”. Kaikkienhan pitäisi saada tehdä sitä, mistä ne on kiinnostuneita ja missä ne on hyviä, kahdeksannen luokan oppilas kertoi tasa-arvotyöpajasta antamassaan palautteessa.

– Työpaja oli mielestäni ajankohtainen ja oppilaita aktivoiva. Minulle välittyi sellainen tunne, että oppilaista oli mukavaa osallistua ja heillä oli aito mahdollisuus siihen. Tasa-arvo teemana on vahvasti esillä opetussuunnitelmassa, mutta se ei vielä riitä, vaan sen näkyväksi tekeminen ihan käytännön tasolla on kauhean tärkeää, pohti puolestaan Kauraslammen koulun opettaja Sanni Koppanen.

Työpajan ohjaaja Mwenya Katongo sanoi, että nuoret Suomessa tunnistavat haitallisia sukupuolistereotypioita ja -rooleja. He tietävät, että tytöillä ja pojilla tulee olla samat oikeudet ja mahdollisuudet.

– Nuoret eivät kuitenkaan aina tunnista epätasa-arvoa ja syrjintää, kun se on osa heidän omaa arkeaan. Siksi on tärkeää keskustella tästä aiheesta ja antaa nuorille, Mwenya Katongo totesi.

Ensimmäistä kertaa Suomessa vieraileva Thandiwe Mumba kertoi erilaisen kouluympäristön yllättäneen.

Mwenya Katongo (vas.), Thandiwe Mumba ja Lotta Abendstein vierailivat mielellään Ylöjärvellä.

– Haluamme jakaa, kuinka nuoret Sambiassa toimivat syrjintää vastaan, mutta olemme myös tulleet oppimaan suomalaisilta nuorilta, hän sanoi.

Taksvärkki ry:n Tampereen aluekoordinaattori Lotta Abendsteinin mielestä oli mahtavaa nähdä, kuinka aktiivisesti oppilaat osallistuivat ja jakoivat ajatuksiaan.

– Ryhmässä heräsi paljon keskustelua siitä, miten tärkeää tasa-arvon saavuttaminen on meidän kaikkien, tyttöjen ja poikien, tulevaisuuden kannalta. Oppilaat olivat yhtä mieltä siitä, että tasa-arvoa pitää puolustaa, jotta kaikkien olisi mahdollista toteuttaa unelmiaan, Abendstein selvitti.

Thandiwe Mumba, Taksvärkki ry:n globaalikasvatuksen suunnittelija Anna Kivimäki sekä Mwenya Katongo pääsivät esityksissä vauhtiin.

TERVE!

Tämä sisältö on lehden tilaajille.
YU DIGI tutustumistarjous 8 viikkoa 3,90 €.