Opetusmetsän avohakkuu on Siivikkalan kuuma peruna

Viime viikolla Ylöjärven Uutisten toimittaja Iiria Lehtinen kirjoitti Siivikkalan lähimetsän puolustamisesta.

Lähimetsä on suuren joukon arkinen viipyilypaikka ja lenkkimaasto. Sieltä löytyy polkuja rauhoittumiseen. Siellä on puun vastaanotto: huimiin korkeuksiin kurkottavat puujättiläiset jaksavat tyynesti kuunnella kulkijan iloja ja suruja.

Lämpötila alkoi nousta, kun ympäristölautakunta hyväksyi Siivikkalan koulun pohjoispuolisen alueen kaavaluonnoksen ja lähetti sen lausunnolle. Luonnoksen karuin ehdotus koski päiväkodin ja koulun metsäoppimisympäristöksi muodostuneen ikimetsän avohakkuita alueelle sijoitettavien tonttien alta.

Juhannukseen saakka kuntalaisilla oli mahdollisuus tehdä kaavaluonnoksesta muistutuksia. Harmillinen takaisku ovat alueen jo sovitut puukaupat. Helmikuussa myytiin Stora Ensolle 4 768 kuutiota puuta tämän kaava-alueen metsistä. Tämä päätös antaa oman mausteensa kaavoittajan työlle.

Ylöjärven valtuusto hyväksyi reilu vuosi sitten kaupunkistrategian. Sieltä löytyy yhteisö- ja demokratiaroolia tarkasteltaessa ensimmäisenä strategiakärkenä: ”Kehitämme päätöksenteon avoimuutta ja ennakoitavuutta sekä vahvistamme asukkaiden osallisuutta.”

Tämä strategiakärki katkaistiin kaupungin metsäsuunnitelmaa valmisteltaessa. Viranhaltijat ja Pirkanmaan metsänhoitoyhdistys hoitivat homman keskenään. Valmis suunnitelma tulostettiin paperille ja tallennettiin mappiin joulukuun 2018 alussa. Puustoarvioiden perusteella pyydettiin vuodenvaihteessa tarjoukset puunostajilta. Pääosissa olivat avohakkuut.

Suunnitelma digitoitiin ja julkistettiin kuntalaisten tarkasteltavaksi kuitenkin vasta tammikuussa teknisen lautakunnan kokouksen esityslistan liitteenä, ja helmikuussa metsäsuunnitelma ja puukauppa hyväksyttiin.

Stora Enso on tietysti syytön päätöksentekomme erikoisiin kuvioihin ja niistä nousseisiin ongelmiin. Siksi olen esittänyt yrityksen edustajille toivomuksen, että Stora Enso käynnistäisi Ylöjärven kaupungin kanssa neuvottelut viime helmikuussa sovitun puukaupan järkeistämisestä.

Kaikki pääsisivät helpommalla, jos asioita voitaisiin tarkastella avoimesti jo valmistelun alkuvaiheessa. Siksi tuore kaupunkistrategia pitää nostaa johtotähdeksi.

JUSSI KYTÖMÄKI

Kaupunginvaltuutettu (vihreät)

Lue myös: Myös luonnonsuojeluliiton Ylöjärven yhdistys vastustaa Siivikkalan vanhan metsän hakkaamista: ”Hakkuusopimukset tulisi jäädyttää ja luopua niistä”

Lue myös: Kiista Siivikkalan vanhan metsän hakkuista: Sivistyslautakunta haluaisi säilyttää metsää lähikoulun tarpeisiin

Lue myös: Mielipide: Siivikkalan metsä on suojeltava – Jokainen voi muistuttaa asiasta kaavoittajaa!

Lue myös: Mielipide: Tuleeko Siivikkalan koulun taakse yli 20 hehtaarin avohakkuu?

Lue myös: Siivikkalan koulun pohjoispuolelle kaavailtu omakoti- ja rivitaloja – Siivikkalan väkimäärä kasvanee noin 400 henkilöllä