Tuleeko Siivikkalan koulun taakse yli 20 hehtaarin avohakkuu?

Päätoimittaja Ville Mäkinen esitteli 5. kesäkuuta Ylöjärven Uutisissa tiiviisti mutta hyvin asiantuntevasti Siivikkalan uuden asemakaavaluonnoksen. Luonnonystävää ilahdutti yhteenveto: ”Kaava-alue täydentää ja laajentaa pientalovaltaisia asuinalueita sekä turvaa virkistyksen ja ulkoilun mahdollisuudet alueella.

Uuden asuntoalueen ja Siivikkalan taajaman keskustaan kuuluvan koulun läheisyyteen muodostetaan laaja koko Siivikkalan tarpeita palveleva keskuspuistomainen lähivirkistysalue.”
Kaavasuunnitelmassa on todella paljon hyvää tekstiä. Ongelmaksi muodostuu viime helmikuussa hyväksytty metsäsuunnitelma 2019–2028 ja samassa kokouksessa päätetty, suunnitelmaan pohjautuva puukauppa. Ylöjärvi myi Stora Ensolle Haaviston ja Siivikkalan uusien kaava-alueiden metsää avohakattavaksi noin 67 hehtaaria.

Siivikkalan Koulukallion päiväkodin ja koulun takametsästä on kehittynyt oivallinen metsäoppimisympäristö.

Metsä oli edellisen kerran uhattuna vuoden 2015 joulukuussa. Yhdyskuntatekniikan päällikkö Mirko Harjula keskeytti juuri alkamassa olleen upean kalliometsän avohakkuun. Silloin päätettiin odottaa kaavan valmistumista.

Nyt kuitenkin puukauppa on jo tehty. Tällä hetkellä valmistelussa lienee maisematyölupa eli saako Stora Enso kaataa helmikuussa ostamansa puut.
Oheisessa kuvassa tarkastellaan Siivikkalan keskustan kaavaluonnosta ja metsäsuunnitelmaa. Metsäsuunnitelmassa maasto on jaettu kuvioihin. Taulukosta näkyy kuviolle suunniteltu toimenpide ja kuviolta hakattava puukuutiomäärä. Avohakkuussa vain muutama yksittäinen puu jää pystyyn.

Ylhäällä vasemmalla näkyy kaavaluonnos ja oikealla metsäsuunnitelma, jonka karttaan on liitetty läpinäkyvänä kaavaluonnos. Avohakkuut kattavat suuren osan tulevaa keskuspuistoa.
Kuvan alaosassa on metsäsuunnitelman mukaisesti laskettu puukaupan hakkuukertymä. Metsän upeimmille osille (kuvio 1056) on tarkoitus tehdä kesäaikainen avohakkuu.

Näin ristiriitaiset suunnitelmat puolen vuoden aikajanalla eivät noudata hyvää hallintotapaa eivätkä uutta kaupunkistrategiaa. Laaja yli 20 hehtaarin avohakkuu keskellä asutusta olevalla virkistysalueella on myrkkyä.

Stora Ensolla on hieno yritysvastuupolitiikka: ”Kunnioitamme paikallisympäristöä kaikkialla missä toimimme; olemme sitoutuneet kestävään metsänhoitoon puun ja kuidun hankintaa sekä maankäyttöä koskevien periaatteidemme mukaisesti.”

Tähän sitoumukseen tuskin sopii päiväkodin ja koulun viereisen, kovassa käytössä olevan metsäoppimisympäristön avohakkuu kesän aikana.

Avohakkuista pitää luopua ja metsä säästää sekä virkistys- ja opetuskäytön että luonnonarvojen vuoksi. On syytä käynnistää Stora Enson kanssa neuvottelut puukaupan järkeistämisestä.

Jussi Kytömäki
Kaupunginvaltuutettu (vihr), tarkastuslautakunnan varapuheenjohtaja, sivistyslautakunnan varapuheenjohtaja.

TERVE!

Tämä sisältö on lehden tilaajille.
YU DIGI tutustumistarjous 8 viikkoa 3,90 €.