Ylöjärven Vesi liikelaitoksella on edessään hurjat investointivuodet

Kirjeet kertovat vesimaksun korotuksesta

Ylöjärveläisten postiluukuista on viime päivinä tipahdellut valkoisia kirjekuoria, joiden sisältö ei ole välttämättä miellyttänyt ihan jokaista lukijaa. Ylöjärven Vesi liikelaitos on lähestynyt asiakkaitaan tiedotteella ensi vuoden vesimaksuista.
Ylöjärven kaupungin taloudellinen ahdinko näkyy myös veden hinnassa. Hintoja korottamalla Vesi liikelaitos varautuu vastaamaan kasvukaupungin asettamiin tulevaisuuden haasteisiin.
Palvelusihteerit Leila Kivelä (vas.) ja Kirsi Hinkkanen postittavat 6 000 vesimaksuista kertovaa kirjekuorta ylöjärveläisiin kotitalouksiin. Ylöjärven Vesi liikelaitoksen toimitusjohtaja Hannu Myllynen uskoo, että ylöjärveläiset alkavat vähentää vedenkulutustaan.

Palvelusihteerit Leila Kivelä (vas.) ja Kirsi Hinkkanen postittavat 6 000 vesimaksuista kertovaa kirjekuorta ylöjärveläisiin kotitalouksiin. Ylöjärven Vesi liikelaitoksen toimitusjohtaja Hannu Myllynen uskoo, että ylöjärveläiset alkavat vähentää vedenkulutustaan.

Vesi liikelaitoksen johtokunta esitti alun perin kahdeksan prosentin korotusta sekä puhtaan veden että jäteveden kulutusmaksuihin. Ylöjärven kaupunginhallitus kuitenkin katsoi, ettei korotus ole riittävä.
Vesihuoltolain mukaan vesilaitoksen täytyy kattaa menonsa tuloillaan. Kaupunginhallituksen mukaan Vesi liikelaitos olisi velkaantunut liikaa, mikäli korotus olisi jäänyt kahdeksaan prosenttiin.
Niinpä kaupunginhallitus käytti otto-oikeutta ja korotti vesimaksuja 12 prosenttia.
Tämä tarkoittaa sitä, että kuutiometri vettä maksaa ensi vuonna Ylöjärvellä 1,49 euroa, mikä on 16 senttiä enemmän kuin viime vuonna. Jätevesimaksu on puolestaan 2,36 euroa kuutiometriltä, eli korotusta tuli 25 senttiä.
Tämän lisäksi Vesi liikelaitoksen perus- ja liittymismaksut nousevat ensi vuodeksi kymmenellä prosentilla.
Vesi liikelaitoksen toimitusjohtaja Hannu Myllynen myöntää, että vesimaksujen korotus saattaa tuntua kaupunkilaisista harmittavalta.
– Totta kai se harmittaa, kun taksat nousevat. Lähtökohta on kuitenkin se, että Vesi liikelaitoksen toimintoja ei tueta verovaroin vaan, että lähtökohtana on aiheuttamisperiaate, Myllynen toteaa.
Veden kallistuminen laittaa varmasti monen kaupunkilaisen tarkistamaan omia vedenkäyttötottumuksiaan.
– Veden kulutuksen väheneminen on tietysti yhteiskunnallisesti ja ympäristöä ajatellen myönteinen asia. Vesi liikelaitoksen kannalta se tosin tietää sitä, että veden ominaiskulutuksen vähenemisen myötä liikelaitos joutuu rahoittamaan taksan korotuksilla yhä kasvavat investointi- ja peruskorjausmenot, Myllynen pohtii.

Säästöjä menoja jäädyttämällä

Ylöjärven kaupungin kovat säästötavoitteet tietävät sopeuttamistoimia myös Vesi liikelaitokselle. Jokainen euro on tiukassa, ja siksi Vesi liikelaitoksen ensi vuoden käyttömenot aiotaan pitää tämän vuoden tasolla.
– Osallistumme säästötalkoisiin siten, että menomme eivät kasva. Kyse on isosta summasta, kun muistaa, että rakennamme jatkuvasti lisää vesijohtoverkostoa ja että samaan aikaan huolto- ja korjaustarpeet kasvavat. Lisäksi Tampere ja Hämeenkyrö nostavat varmasti jätevesitaksojaan, Myllynen selvittää.
Vesi liikelaitos toimittaa kanta-Ylöjärveltä jätevedet Tampereelle sekä Viljakkalasta Hämeenkyröön. Puhtaan veden liikelaitos ottaa Saurion ja Ahveniston pohjavedenottamoilta. Pohjaveden muodostumisalue on Ylöjärven harjulla. Viljakkalassa toimii oma vedenottamo.
Vetensä Vesi liikelaitos ottaa Saurion ja Ahveniston pohjavedenottamoilta. Pohjaveden muodostumisalue on Ylöjärven harjulla.

Usea eri projekti vaatii rahaa

Jatkuvasti kasvava kaupunki ja vanhat vesijohtoverkostot eivät ole kovin helppo yhdistelmä. Tämän yhtälön kanssa Ylöjärven Vesi liikelaitos joutuu kuitenkin elämään.
Vesi liikelaitoksen täytyy varautua erittäin suuriin investointeihin viiden seuraavan vuoden aikana.
Vesi liikelaitoksen talousarvion mukaan ensi vuoden investointimenot ovat 2,39 miljoonaa euroa. Tästä ison siivun nielevät vanhan verkoston peruskorjaukset sekä Asuntilassa Niittylän uuden kaava-alueen ja Heinikon teollisuusalueen vesihuoltolinjojen rakentaminen.
Laitospuolella Ahveniston vedenottamon alkalisointilaitoksen rakentaminen jatkuu ja Kurun jätevedenpuhdistamon saneerauksessa aloitetaan valvomon rakentaminen. Lisäksi Viljakkalassa kohennetaan vedenjakelun toimivuutta.
Lisäksi parhaillaan suunnitellaan Hämeenkyrön jätevedenpuhdistamon laajennusta, jonka rakentaminen käynnistynee ensi vuoden alkupuolella. Ylöjärven Vesi liikelaitos osallistuu laitoksen investointikustannuksiin.
Yksi tärkeimmistä painopisteistä seuraavien vuosien aikana on vanhenevan puhdasvesi- ja jätevesiverkoston peruskorjaus sekä puhdistus. Tältä osin akuuteimmat alueet ovat kirkon seutu ja Siivikkala.
Hannu Myllynen muistuttaa, että tulevaisuudessa investointeja täytyy rahoittaa vuositasolla jopa neljällä miljoonalla eurolla. Tästä pitää huolen jatkuvasti kasvava, ja toisaalta infrastruktuuriltaan vanheneva, kaupunki.
Vesi liikelaitos pyrkii joka tapauksessa tekemään peruskorjauksia mahdollisimman kustannustehokkaasti.
– Jos esimerkiksi jossain päin kaupunkia tehdään tien peruskorjausta, voimme tarpeen vaatiessa uusia samaan aikaan teiden alla olevia putkistoja.

Tekstiviestitiedotus pian käyttöön

Vesi liikelaitoksella on tällä hetkellä noin 6 000 puhdasvesiasiakasta. Jätevesipuolella asiakkaita on jonkin verran sitä vähemmän.
Jatkuvasti laajeneva vesijohtoverkosto asettaa tietysti haasteita veden toimittamisen varmuudelle.
Vesi liikelaitos korjaa vuosittain 5–10 vesijohtovuotoa, jotka aiheuttavat haittaa kuluttajille.
– Kuluttajalle nämä ongelmat näkyvät silloin, kun vesijohtoverkoston paineolosuhteet muuttuvat ja epäpuhtaudet lähtevät liikkeelle, Myllynen kertoo.
Viemäritukoksia on vuodessa lähes yhtä paljon kuin vuotoja, mutta niistä ei ole yleensä suurempaa haittaa kaupungin asukkaille.
Myllynen patistaa kiinteistöjen omistajia huolehtimaan vesijohdoistaan ja -kalusteistaan. Asiakkailla tulee olla tiedossa esimerkiksi se, missä kiinteistön tonttijohto ja sulkuventtiili sijaitsevat.
– Pitää muistaa, että runkojohdosta lähtevän tonttijohdon kunnossapitovastuu kuuluu kiinteistölle. Ymmärtääkseni kiinteistöjen omistajat eivät juuri ennakoi mahdollisia riskejä vaan tilanteeseen reagoidaan vasta sitten, kun jotain sattuu. Esimerkiksi nyt talven tullessa vesimittarit kannattaa suojata jäätymiseltä, Myllynen vinkkaa.
Toimitusjohtaja Myllysen mukaan Vesi liikelaitos saa palautetta yleensä vain silloin, kun vedessä on epäpuhtauksia tai tieto vesikatkosta ei ole tavoittanut asiakasta.
Jatkossa kuluttajia on tarkoitus palvella entistä paremmin.
– Meille on valmistumassa tekstiviestijärjestelmä, jonka avulla voimme ilmoittaa asiakkaille katkoksista. Tältä osin tiedotuksemme varmasti kohenee.
Joskus tulevaisuudessa tieto katkoksista tai muista vedenkäyttöön liittyvistä asioista saattaa tosin tulla jostakin muualta kuin Ylöjärven Vesi liikelaitokselta.
– Pirkanmaalla on käynnissä seutukunnallinen selvitys vesihuollon tulevaisuudesta. Nyt pohditaan erilaisia vaihtoehtoja sille, miten vesihuolto jatkossa järjestetään. Nähtäväksi jää, laajennetaanko seudullista yhteistyötä vai hoitaako jokainen kunta vesihuoltonsa itsenäisesti, Myllynen kertoo.

Kommentoi

Sinun tulee olla kirjautunut kirjoittaaksesi kommentin.

Haluaisitko lukea artikkeleita enemmänkin?