Kaksoisraidehanke: Maanomistajille ja muille kiinnostuneille järjestetään maastokävelyt, joissa perehdytään suunnitelmiin

Väylävirasto järjestää keskiviikkona 22.5.2024 asukaskävelyn Lielahden-Lakialan suunnittelualueella Lakialassa ja Mäkkylässä.
Asukaskävelyt pidetään Lakialassa ja Mäkkylässä. (Kuva: Vilma Kaura)

Asukaskävely on tarkoitettu erityisesti suunnittelualueen lähellä sijaitsevien kiinteistöjen omistajille. Asukaskävelyyn ei tarvitse ilmoittautua. Maastokävelyllä käydään yhdessä läpi alueen suunnitelmaluonnoksia ja keskustellaan muun muassa kulkuyhteyksien järjestelyistä ja niiden muutoksista.

Suunnitteluhankkeen edustajina asukaskävelylle osallistuvat projektipäällikkö Eero Virtanen Väylävirastosta ja projektipäällikkö Tiina Kumpula Sitowise Oy:stä.

Päivän aika on mahdollista osallistua kahteen maastokävelyyn:

Klo 10 järjestetetään kävely Lepojärven ja Särkijärven alue, jossa tapaaminen on Lakialan ylikulkusillalla (Kuusniementie, Ylöjärvi).

klo 14 katselmoidaan puolestaam Keijärven ja Mäkkylän aluetta, jossa tapaaminen on Mäkkylän yksityistien ylikulkusillalla (Keijärventie, Ylöjärvi).

Tästä on kyse kaksoisraidehankkeessa

Väylävirasto suunnittelee Tampereen Lielahden ja Ylöjärven Lakialan väliselle rataosalle nykyisen raiteen rinnalle uutta raidetta eli kaksoisraidetta. Käytännössä kaksoisraide tarkoittaa sitä, että ratakäytävä levenee noin 10–15 metriä nykyisestä sille puolelle, jolle uusi raide on suunniteltu.

Kaarreoikaisujen kohdalla koko ratalinja siirtyy enintään noin 20–30 metriä nykyiseltä sijaltaan.

Suunnitteluosuuden pituus on noin 16,8 km. Suunnitteluun sisältyvät kaksoisraiteeseen liittyvät sillat ja muut taitorakenteet sekä tarvittavien tiejärjestelyjen suunnittelu maanteiden, katujen, yksityisteiden ja jalankulku- ja pyöräteiden osalta. Myös huoltoteille varataan tilaa.

Väylävirasto on toimittanut Pirkanmaan ely-keskukselle Lielahti-Lakiala-kaksoisraidehankkeen ympäristövaikutusten arviointiselostuksen. Ympäristövaikutusten arvioinnissa tarkastellaan kolmea erilaista vaihtoehtoa toteuttaa hanke:

Vaihtoehto 0+  – suunnitelmassa kaksoisraidetta ei rakenneta ollenkaan vaan nykyistä rataa parannetaan.

Vaihtoehto 1 -suunnitelmassa kaksoisraide rakennetaan 16,8 kilometrin matkalle ja sen tavoitenopeus on 200 km/h.  Uusi raide rakennetaan  Mäkkylän peltojen kohdalla nykyisen raiteen länsipuolella, kaarreoikaisuja ei rakenneta.

Vaihtoehto 2 -suunnitelmassa kaksoisraide rakennetaan 16,8 kilometrin matkalle ja sen tavoitenopeus 200–250 km/h. Uusi raide rakennetaan Mäkkylän peltojen kohdalla nykyisen raiteen itäpuolella. Kaarreoikaisuista toinen rakennetaisiin Haaviston tuntumaan Kortesuon kohdalle ja toinen Takamaalle Lepojärven alueella.