MAINOS

Yhdeksäsluokkalainen, valitse Ylöjärven lukio!

Älä rajaa mahdollisuuksiasi, valitse tulevaisuus – Ylöjärven lukio!

Tiimioppimisen tulokset näkyvät lukion jokapäiväisessä työssä – Yleis- ja yrittäjyyslinjalaiset rikastuttavat toistensa opiskeluarkea

Ylöjärven lukion rehtori Jarkko Tuomennorolla on tärkeä viesti yläkouluaan päättäville nuorille. – Tehkää jokainen henkilökohtainen, oma päätös. Älkää antako kavereidenne valintojen vaikuttaa ratkaisuihinne. (Kuva: Matti Pulkkinen)

Koulutuskeskus Valossa toimivan Ylöjärven lukion runsaat 500 yleis- ja yrittäjyyslinjalaista opiskelevat moderneissa oppimisympäristöissä. Lukio-opetuksesta vastaavat oppiaineistaan ja työstään motivoituneet opettajat. Ylöjärveläismalli suosii uudenaikaisia ja korkeatasoisia opetusmenetelmiä kuten tiimioppimista. Kansainvälisyyden vaalimisella on pitkät ja tulokselliset perinteet. Kaikki arjen tekeminen kehittää opiskelijoiden sosiaalisia taitoja, toisista välittämistä ja huolenpitoa sekä yhdessä tekemistä. Ohjenuorana on: mitä paremmin koulussa viihdyt, sitä paremmin jaksat opiskella.

Rehtori Jarkko Tuomennorolla on tärkeää sanottavaa yhdeksäsluokkalaisille, jotka miettivät parhaillaan toisen asteen opiskelupaikkavaihtoehtoja ja ensi kevään perusopetuksen jälkeisen koulutuksen yhteishakua 21.2.-21.3.

– Tehkää jokainen henkilökohtainen, oma päätös. Älkää antako kavereidenne valintojen vaikuttaa ratkaisuihinne.

Tuomennoro opastaa yläkouluansa päättäviä lisäksi omaksumaan tavoitteellisen opiskelun mallin.

– Lukiovuodet antavat niille nuorille, joilla ei ole vielä tarkkaa käsitystä toiveammatista, vahvan yleissivistyksen. Sen turvin oppii ymmärtämään yhteiskunnan toimintaa ja siihen osallistumista. Lukion antamat eväät auttavat ankkuroitumaan yhteiskuntaan ja löytämään mahdollisen mieleisen ja mielekkään oman työurapolun.

Rehtori toivottaa Ylöjärven lukiosta kiinnostuneet tervetulleiksi tutustumaan opinahjoon.

Kirjoituksista ei saa stressata

Maassamme keskustellaan jälleen kerran lukioiden ylioppilaskirjoituksista, eli pitäisikö niistä luopua.

Rehtori Jarkko Tuomennoro sanoo, että perinteikkäät ylioppilaskirjoitukset ovat hy-vä asia.

– Kirjoitukset ryhdittävät lukiolaisten opiskelua tavoitteellisemmiksi. Lisäksi valtakunnallisesti toteutettavat kirjoitukset antavat jokaisen ikäluokan tiedoista ja taidoista luotettavan, yhteismitallisen ja vertailukelpoisen tiedon.

Tuomennoro pyytää nuoria sisäistämään, ettei lukiota käydä vain korkea-asteen sisäänpääsyä varten.

– Sen tuominen lukioon on virhe. Lukio ei ole missään tapauksessa kolmevuotinen reppaus korkealle asteelle. Lukion arjessa lähdemme siitä, ettei 16-19-vuotiaiden nuorten pidä potea kroonista stressiä lähitulevaisuudessa häämöttävistä kirjoituksista ja niiden vaikutuksista nuoren seuraaviin elämänvaiheisiin. Meidän on muistettava, etteivät nuoret ole syyllisiä korkea-asteen valintakäytäntöihin.

Tuomennoro korostaa, että lukion tehtävänä on yleissivistyksen jakaminen.

– Ylöjärven lukion yrittäjyyslinjalla ja kaikkia opiskelijoita koskettavalla tiimijaksolla työskentelyn painopiste on yhdessä tekemisessä. Sen avulla voidaan saavuttaa syvempää ja kokemuksen perustuvaa oppimista.

Yleis- ja yrittäjyyslinja täydentävät toisiaan

Ylöjärven lukio tunnetaan valtakunnallisesti ainutlaatuisesta yrittäjyyslinjastaan, jonka ensimmäiset opiskelijat aloittivat opintonsa jo vuoden 2018 elokuussa. Ylöjärven lukio on toinen Suomen kahdesta valtakunnallisen yrittäjyyden erityisen koulutustehtävän saaneesta lukiosta ja ainoa yrittäjyyslukio pääkaupunkiseudun ulkopuolella.

Rehtori Jarkko Tuomennoro sanoo, että yleis- ja yrittäjyyslinjat toimivat keskenään luontevassa ja hyvässä kompuksessa. Runsaat 500 opiskelijaa elävät yhteistä lukioarkea.

Tuomennoron mukaan molemmille linjoille on suuri tarve. Hän teroittaa, että opettajat ovat paljon vartijoina, kun he suunnittelevat oppituntien sisältöjä ja aiheiden sitomista esimerkiksi elettävään aikaan. Oppiaineista tulee kiinnostavia.

– Yrittäjyyslinjalle hakeutuvat nuoret, jotka ovat tietyllä tavalla kunnianhimoisia ja kiinnostuneita uudenlaisesta tekemisestä. Yrittäjyyslinjan vuodet tarjoavat erinomaisen mahdollisuuden itsetuntemuksen kehittämiseen.

Ruutuajan määrä otetaan huomioon

– Kaikki oppikirjat ja -materiaalit ovat sähköisessä muodossa, rehtori Jarkko Tuomennoro kertoo.

Tuomennoro tiedostaa, että lukiolainen viettää varsin kauan läppärinsä parissa, kun hän tekee koneella kaikki tehtävänsä ja lukee näytöltä kirjansa sekä muut oppimateriaalit.

– Nuorille kertyy jo muutenkin ruutuaikaa hyvin runsaasti. Tiedostamme tämän yhtälön.

Tuomennoro korostaa, että oppitunteihin on mahduttava muunlaisia sisältöjä, jotta opiskelijan arki on monipuolisesti muutakin kuin ruudun tuijottamista. Tervetullutta vastakohtaa ovat esimerkiksi tiimityöt, joissa opiskelijat ovat kasvotusten ja tiiviissä vuorovaikutuksessa.

– Opiskelijamme ovat kirjattomuuteen hyvin tyytyväisiä. He kiittelevät sitä, että kaikki tarvittavat materiaalit löytyvät yhdestä ja samasta paikasta. Unohtamiset ovat harvinaisia, sillä reppuun on yksinkertaista sujauttaa läppäri ja sen laturi.

Tervetuloa Ylöjärven lukioon

Rehtori Jarkko Tuomennoro tuntee johtamansa lukion yhtä tarkasti kuin omat taskunsa. Hän sanoo, että opinahjon perustan muodostavat tyytyväiset ja onnelliset opiskelijat.

Ylöjärven lukiota käy tällä hetkellä 510 opiskelijaa. He ovat parhaita asiantuntijoita opetuksen ja yhteisöllisyyden suhteen.

– Meillä vallitsee aidosti vahva me-henki. Se on kaikkien täällä olevien ihmisten ansiota.

– Tervetuloa opiskelemaan Ylöjärven lukioon, jolla on oma tarinansa!

MATTI PULKKINEN

 

Kannustaminen ja yhteisöllisyys tekevät lukio-opiskelusta mielekästä

Ylöjärven lukion elokuussa aloittanut Pihla Kiviniemi arvostaa hyvää me-henkeä, viihtyisiä oppimisympäristöjä sekä korkeatasoista opetusta. (Kuva: Matti Pulkkinen)

Jo kahden kuukauden opiskelut Ylöjärven lukion yleislinjalla ovat vakuuttaneet viljakkalalaisen Pihla Kiviniemen siitä, että hän valitsi nappiin toisen asteen opiskelupaikkansa.

Viljakkalan yhtenäiskoulusta Ylöjärven lukioon siirtynyt Kiviniemi halusi nimenomaan yleislinjalle, sillä mitkään erikoislinjat eivätkä -lukiot vetäneet häntä puoleensa.

Kiviniemen serkut ovat opiskelleet Ylöjärven lukiossa, joten he suosittelivat voimakkaasti kotipaikkakunnan opinahjoa Pihlalle. Hän arvostaa vahvoja suosituksia.

– Koulumatkani taittuvat jouhevasti, sillä Viljakkalan ja Ylöjärven välillä on hyvät bussiyhteydet.

Ylöjärven lukio on näyttänyt opiskelijaystävälliset kasvonsa, yhteisöllisyyttä arvostavan opiskeluilmapiirinsä ja viihtyisät oppimisympäristöt. Kiviniemen mielestä hänen opiskelija-arjessaan kaikki asiat ovat balanssissa.

Kiviniemi arvostaa erityisesti lukiossa vaalittavaa me-henkeä, jota luovat kaikki Koulutuskeskus Valossa olevat ihmiset.

– Välitön ja kaikki ihmiset huomioon ottava ilmapiiri on tärkeä viihtyvyystekijä. Minulle hyvin merkityksellinen seikka on, että kaikki opettajat ovat kannustavia. Opiskelijan kaikenlainen tukeminen ruokkii opiskelumotivaatiotani ja vahvistaa kouluyhteisön turvallisuuden tunnetta.

Kiviniemi muistuttaa, että koulussa on oltava myös hauskaa. Hän vannoo myönteisyyden voiman nimeen.

– Oma merkityksensä on myös lukion kodikkailla tiloilla. Täällä on kiitettävän paljon värejä. Oppimisympäristöt ovat ajanmukaiset. Opiskelijoille tarkoitetut tilat ovat rauhallisia. Kun koulu ei ole tylsän harmaa vaan iloisen sävyisä ja siisti, se piristää kovasti. Mukavat sohvat ja tuolit ovat merkityksellisiä. Seinillä olevat julisteet antavat ajattelemisen aihetta.

Kiviniemi on kotiutunut lukioon. Opetusta hän pitää laadukkaana. Opettajien pätevyys näkyy heidän monipuolisuudessaan ja asioiden esittämistavoissa. Tunnit vierähtävät tiiviissä vuorovaikutuksessa.

– Pidän suuressa kunniassa ilmapiiriä, jossa kysymistä pidetään hyvänä asiana.

Kiviniemi odottaa nyt muun muassa sitä, että hän pääsisi käsiksi psykologian opiskeluun.

– Tässä minulle uudessa oppiaineessa minua kiehtoo, miten ihmisen mieli toimii.

Kiviniemen harrastuksiin lukeutuvat partiotoiminta ja koiran ulkoiluttaminen. Hän arvostaa maaseutumaista elämäntapaa.

– Olen vakuuttunut siitä, että lukioaikanani minulle valkenee, mitä haluan opiskella lukion jälkeen, ja mikä on toiveammattini.

MATTI PULKKINEN

 

Leo on omanlaisensa koulutien kulkija

– Filosofia ei todellakaan ole hölynpölyä vaan fiksua, ajattelemiseen kannustavaa aineistoa, lukiolainen Leo Salminen sanoo. (Kuva: Matti Pulkkinen)

Tamperelainen Leo Salminen on tehnyt pikkupojasta lähtien itsenäisesti kouluratkaisunsa. Jo esikouluikäisenä vesselinä hän ilmoitti vanhemmillensa, että hänen valintansa oli Tampereen kansainvälinen koulu FISTA. Englannin kieleen viehtynyt nuorukainen halusi lukio-opinnoiltansakin tavanomaista enemmän, joten hän hankkiutui Ylöjärven lukion yrittäjyyslinjalle. Kolmatta vuottaan käyvä Salminen on tyytyväinen yrittäjyyslukiolainen, sillä hänen ja kaverinsa Luovia NY -yritys pärjää mainiosti.

Leo Salminen on ottanut koulunkäynnin vakavasti jo esikoulusta lähtien. Hänen kiinnostuksensa ja mieltymyksensä englannin kieleen on kasvanut eskarista lähtien. Nuorukainen korostaa, että hän haluaa olla hyvä niin suomen kielessä kuin englannissa.

Salminen on ollut kansainvälisesti orientoitunut lapsesta lähtien. Hän kiittelee vuolaasti jokaista yhdeksää lukuvuottaan FISTAssa. Siellä hän oppi arvostamaan opiskeluyhteisön hyvää yhteishenkeä sekä fiksuja opetusmenetelmiä, joissa painottuivat keskustelevaisuus ja pohdiskelevaisuus.

Kun yläkoulu oli päättymässä, Salmisella oli kova halu saada lukiopaikka Ylöjärveltä. Hän tunsi yrittäjyyslinjan kovan maineen.

– Bisneksen oppiminen on minusta erittäin kiinnostavaa. Siksi tahdoin yrittäjyyslukioon.

Ensi kevään kirjoituksiin valmistautuva Salminen suosittelee vuolaasti Ylöjärven yrittäjyyslukiota kaikille, jotka haluavat lukiovuosiltaan tavanomaista enemmän ja konkreettisempaa.

– Arvostan suuresti yrittäjyyslinjan käytännönläheistä opiskelukulttuuria.

– Täällä on hedelmällinen maaperä kehittää sosiaalisia taitojaan. Itsensä ilmaiseminen ja ylipäänsä esiintyminen tulee kunnolla tutuksi. Olen ollut jo monta kertaa puhumassa isojen kuulijajoukkojen edessä. Sellaisesta en olisi uskaltanut edes uneksia jokunen vuosi sitten.

Salminen sanoo, että yrittäjyyslinjalaisia yhdistää samanlaiset kiinnostuksen kohteet.

Luovia NY on Salmisen ja hänen yrityskumppaninsa Lenni Lehtosen luomus, joka on suoranainen menestystarina. Kaksikon yritysidea ja yrityksen pyörittäminen ovat herättäneet kiinnostusta valtakunnallisesti. Kierrätysmuovista koruja valmistava yritys pokkasi merkittävän tunnustuksen parhaasta liikeideasta ja markkinointiteosta Uskalla yrittää -finaalissa Helsingissä viime huhtikuussa.

Salminen ja Lehtonen pohtivat parhaillaan NY-yrityksen jatkoa.

Lukio-aikanaan Salminen kiinnostui filosofiasta. Hän sanoo suorastaan hurahtaneensa itselleen uuteen oppiaineeseen. Nuorukainen kiittelee opettajaansa, joka on osannut taitavasti avata ja syventää oppiaineen sisältöä.

– Filosofia ei todellakaan ole hölynpölyä vaan fiksua, ajattelemiseen kannustavaa aineistoa.

Salminen kirjoitti filosofian yo-kokeen tänä syksynä. Loppujen aineiden kirjoitukset ovat edessä ensi keväänä.

Lukion jälkeen Salminen tavoittelee opiskelupaikkaa TAMK:n Proakatemiasta. Hänen mielestänsä Proakatemia olisi luonteva jatkumo yrittäjyyslinjalle.

Salmisen suunnitelmissa on myös armeija, jossa hän uskoo olevan käyttöä yrittäjyyskoulutuksen taidoille. Päämääränä on RUK.

MATTI PULKKINEN

 

YHTEISHAKU 21.2.-21.3.2023

Kiinnostu ja tule tutustumaan yleislinjaamme tai yrittäjyyslinjaamme!

Lukion esittelyilta 17.1.2023 alkaenklo 17.30

Ylöjärven lukio toimii Ylöjärvellä Koulutuskeskus Valossa. Koulumme nykyaikaiset ja viihtyisät tilat mahdollistavat monipuoliset ja tehokkaat opiskelutavat.

Lukiomme tarjoaa laadukasta opetusta monipuolisin opetusmenetelmin. Olemme edelläkävijöitä tiimioppimisen ja tietotekniikan hyödyntämisessä lukio-opinnoissa. Kansainvälisyystoimintamme on vilkasta ja koulumme Yrittäjyyslinja tuo ainutlaatuista lisämaustetta lukio-opintoihin.

Toisista välittäminen, huolenpito ja yhdessä tekeminen ovat meille tärkeitä ja juuri ne tekevät oppimisympäristöstämme valoisan. Mitä paremmin koulussa viihdyt, sitä paremmin jaksat opiskella!
Olet tervetullut tutustumaan lukioomme.

 

Kiinnostuithan meistä?

Jos Sinulla on kysyttävää, ota reippaasti yhteyttä meihin:
Jarkko Tuomennoro, rehtori, 050 372 1943
Anu Tarhonen, 041 730 5877
Miia Bergman, apulaisrehtori, 050 554 2848
Sähköpostit ovat muotoa etunimi.sukunimi @ylojarvi.fi

MAINOS