MAINOS

LEPPÄKOSKI: Kiinnostu pörssisähköstä, tee edullinen Priima-pörssisähkösopimus

Leppäkosken myyntijohtaja Juha Koskela herättelee kuluttajia tunnistamaan
pörssisähkösopimuksen vahvuuksia.

Pörssisähkö – kannattaako?

Pörssisähkö – tutkitusti halvin tapa ostaa sähköä

On tutkittu, että pörssisähkösopimus on halvin tapa ostaa sähköä. Pörssisähkön kannattavuudesta ovat kirjoittaneet muun muassa Yle ja Kauppalehti. Yleissähkösopimukseen verrattuna pörssisähkön ostaminen edellyttää asiakkaalta kuitenkin hieman korkeampaa riskinsietokykyä, mutta kuten tiedetään, riski ja tuotto kulkevat usein käsi kädessä.

Määräaikaisen sähkösopimuksen ja pörssisähkösopimuksen erot

Perinteinen määräaikainen sähkösopimus toimii pääpiirteissään siten, että sähkönmyyjä on hinnoitellut sopimushintaan mukaan pienen varmuusvaran sähkön markkinahinnan nousulle.

Koska sähkön hankintahinta voi esimerkiksi kahden vuoden sopimuskauden aikana muuttua sähkönmyyjän kannalta joko solmimishetkeä kalliimmaksi tai edullisemmaksi, täytyy sähkönmyyjän varautua hinnoittelulla hintojen nousuun. Vakuutustermein ilmaistuna määräaikaisissa sopimuksissa asiakas joutuu aina maksamaan pientä vakuutusmaksua hintojen nousun varalta.
Määräaikaisten sopimusten solmimisessa täytyy myös muistaa, ettei asiakas pääse nauttimaan sähkömarkkinahintojen laskusta, jos pörssihinnat sattuisivat laskemaan kaksivuotisen sopimuskauden aikana. Määräaikaisella sopimuksella sähkön hinta pysyy samana, vaikka hinta nousisi tai laskisi.

Koska pörssisähkösopimuksessa (esimerkiksi Priima-sopimuksessa) energiamaksu seuraa tunti tunnilta suoraan sähkömarkkinoiden SPOT-hintaa, ei sähkönmyyjän tarvitse hinnoitella pörssisähkösopimuksiin mukaan varmuusmarginaalia sähkön hinnannoususta. Pörssisähkön ostaja tietää maksavansa sähköstään aina ajantasaista markkinahintaa. Pörssisähkön hinnoittelu on myös muita sopimustyyppejä läpinäkyvämpää, koska asiakkaan maksama marginaali on aina tiedossa ja pörssihinnasta eriteltynä, toisin kuin määräaikaisissa sopimuksissa.

Sopiiko pörssisähkösopimus kaikille?

Onko sitten olemassa syitä, miksi tutkitusti halvin tapa hankkia sähköä eli pörssisähkö ei kuitenkaan ole paras sähkösopimus kaikille?

On totta, että pörssisähkösopimuksesta saa eniten rahallista hyötyä, jos sähkönkulutusta on mahdollista optimoida eli kohdentaa vuorokauden halvimmille tunneille. Tietyissä asumismuodoissa (esimerkiksi kerrostaloissa) ohjattavaa sähkönkulutusta saattaa olla niin vähän, että maksimihyötyä pörssisähkön tuntikohtaisista hinnanmuutoksista ei saa. Vaikka sähkön käyttötunteja ei olisikaan valmis miettimään sen tarkemmin, on pörssisähkö silti tutkitusti halvin tapa ostaa sähköä.

Toinen syy pörssisähkösopimuksen sopimattomuudelle voi olla sähkönlaskun loppusumman kova vaihtelu. Pörssisähkösopimuksilla eri kuukausien sähkölaskun loppusumma voi vaihdella enemmän kuin esimerkiksi määräaikaisella sopimuksella, koska kulutetun sähkön määrän lisäksi kuukausikohtainen energiamaksu per kulutettu kilowattitunti vaihtelee sähköpörssin hintamuutosten mukaan.

Talvella sähkölämmittäjän käyttämä sähkön määrä on yleensä suurempi kuin kesäkuukausina. Jos talvikuukausille osuu vielä hieman tavanomaista kalliimpi kuukausi pörssisähkön kannalta, kasvattavat nämä molemmat edellä mainitut tekijät sähkölaskun loppusummaa kesäkuukausien laskuun verrattuna. Jos siis haluat varmuutta sähkölaskun loppusummaan, kannattaa valita jokin hintansa puolesta vakaampi sähkösopimus, kuten määräaikainen sähkösopimus tai toistaiseksi voimassa oleva MARKKINA-sähkösopimus, jossa hinta muuttuu neljä kertaa vuodessa eli vuosineljänneksittäin.

Mikä Priima-sähkösopimus?

Priima-sähkösopimus on Leppäkosken Energian toistaiseksi voimassa oleva pörssisähkösopimus. Pörssisähkösopimukset perustuvat yleisesti ottaen siihen, että sähkönmyyntiyhtiö perii asiakkaalta sähkön pörssihinnan eli sähkön ostohinnan, johon lisätään tunneittain marginaali, joka on Priima-sähköllä 0,35 snt/kWh sisältäen arvonlisäveron 24 %. Laskun loppusummaan lisätään vielä perusmaksu (Priima-sähköllä 3,99 €/kk) sekä pakollinen arvonlisävero (24 %). Näiden kolmen tekijän yhteissummasta muodostuu lopullinen sähkölaskussa nähtävä sähkön kilowattitunti- eli kWh-hinta. Toisin sanoen pörssisähkön valinneet asiakkaat saavat sähkönsä aina pörssihintaan!

JUHA KOSKELA
Myyntijohtaja

 

Mitä pörssi – eli spot-sähkö maksaa?

Sinun kannattaa suoda tuokio miettimiselle. Mitä haluat maksaa käyttämästäsi sähköstä?

Spot-sähkön hinta kuukausittain

Spot-sähkö on pohjoismaisilla sähkömarkkinoilla kysynnän ja tarjonnan mukaan tunneittain määräytyvä seuraavan päivän sähkön hinta. Spot-markkinoilla toimijat lähettävät päivittäin tarjouksena Nord Pooliin, jossa he kertovat, millä hinnalla ja kuinka suuren määrän he ovat valmiita ostamaan tai myymään sähköä kullakin tunnilla.

Näiden tarjousten perusteella Nord Pool laskee spot-sähkön hinnan kullekin tunnille. Esimerkiksi öisin sähkön hinta voi olla jopa lähellä nollaa, kun kulutusta ei koko Suomen tasolla ole paljon ja päivällä taas yksittäisten kulutuspiikkien aikaan spot-tuntihinta on usein keskimääräistä korkeampi. Yksittäiset päivät tai tunnit eivät kuitenkaan vuositasolla vaikuta sähkön keskihintaan merkittävästi. Vuonna 2018 spot-keskihinta oli 5,80 snt/kWh ja vuoden 2019 keskihinta 5,46 snt/ kWh.

Pörssisähkö eli spot-sähkö on mm. Ylen tutkimusten mukaan pitkällä aikavälillä tarkasteltuna edullinen tapa ostaa sähköä. Erityisesti sähkölämmittäjän kannattaa miettiä pörssisähköön vaihtamista, koska melko usein spot-sähkön tuntikohtaiset hinnat ovat alimmillaan öisin, jolloin tuntihinnoittelusta saa kaikista suurimman hyödyn irti vaikkapa ohjaamalla lämminvesivaraajan päälle halvimpien tuntihintojen aikaan.

Mitä pörssisähkö maksaa?

Menneet sähkönhinnat eivät ole tae tulevista sähkönhinnoista.
* Hintaennuste arvioitu 14.4.2020.

Pörssisähkön hintaan vaikuttavat samat tekijät kuin yleensäkin sähkön hintaan Suomessa, mutta valitettavasti kenelläkään ei ole sellaista kristallipalloa, josta näkisi tulevat spot-hinnat täysin varmasti. Vaikkeivat menneet sähkön hinnat ole tae tulevista hinnoista, kokosimme alle edellisen 13 kk kuukausikohtaiset spot-keskihinnat arvonlisäveroineen ja arvion tulevien kuukausien hinnoista.

Huomaathan, että keskihinnat pätevät vain sellaisten asiakkaiden kohdalla, joiden sähkönkulutus on ollut läpi kuukauden täysin tasaista tunneittain tarkasteltuna. Toisin sanoen, jos sähkön käyttö on painottunut yöaikaan, kuten sähkölämmittäjillä usein on, saattaa Priima-pörssisähköasiakkaan sähkölaskulla näkyvä energiamaksu olla alla olevaa summaa pienempi. Jos taas sähköä on kulutettu enemmän kuukauden kalliilla tunneilla, saattaa laskutushinta olla alla olevaa summaa suurempi. Tämän niin sanotun profiilivaikutuksen määrä vaihtelee pääosin 0,3 snt/kWh hintaa korottaen tai laskien.

Tee edullinen Priima-pörssisähkösopimus
helposti verkkosivuillamme osoitteessa leppakoski.fi/priima-sahkosopimus
tai soita asiakaspalveluumme p. 03 4503 400

Mikä Leppäkoski on?
Leppäkoski-konserni on paikallinen, monipuolinen ja kilpailukykyinen Pirkanmaalla toimiva energia-alan huippuosaaja. Päätuotteita ovat sähkö, kaukolämpö ja maakaasu; asiakkaiden määrä on yli 30000.

Konsernin liikevaihto vuonna 2019 oli noin 50 M€ ja henkilöstön määrä 73.

Leppäkoski-konserniin kuuluvat emoyhtiö Leppäkoski Group Oy sekä Leppäkosken Sähkö Oy, Leppäkosken Energia Oy, Leppäkosken Lämpö Oy, Ulvilan Lämpö Oy ja Grid.vc Oy. Lisäksi konsernilla on osakkuuksia energia-alan yhtiöissä.

Toimipisteemme sijaitsevat Ikaalisissa, Ylöjärvellä, Parkanossa, Nokialla, Ulvilassa, Iissä ja Espoossa.

 

www.leppakoski.fi

MAINOS