Asuntila laajenee etelään päin – Lisäksi osa Kuruntiestä muuttuu maantiestä kaduksi

Asuntilantien alkuun on tarkoitus rakentaa uusia taloja, ja lähistölle tehdä pari uutta kiertoliittymää. Lisäksi osasta Kuruntietä on tarkoitus tehdä katu.
Punaisella merkatun alueen sisällä on suunniteltu asemakaava-alue. Kaava-ulottuu etelässä lähes Keijärveen ja luoteessa lähelle Veittijärveä. Kaava-alue sisältää osan Kuruntietä ja osan Asuntilantietä. (Ilmakuva tehty kaupungin materiaalista)

Ympäristölautakunta päätti keskiviikkona käynnistää asemakaavoituksen muun muassa Asuntilantien alun etelänpuoleiselle niitylle ja liikekiinteistölle. Asuntilantien alkupätkän varrelle olisi tarkoitus rakentaa uusia asuntoja.

Muutoksia olisi tarkoitus tehdä myös tiealueilla, koska liikenneolosuhteita tulisi parantaa.

Kuruntiestä halutaan tehdä katu välillä Viljakkalantie ja Tomppilantie. Näiden kahden tien väliin jää lampi eli Kauraslammi ja Kauraslammin koulun Veittijärven toimipiste.

Kaava-alueelle on tulossa myös kaksi uutta kiertoliittymää. Toinen niistä tulisi Kuruntielle ja toinen Asuntilantien ja Suolaniityntien risteykseen eli uusien asuntojen viereen.

Korkeintaan kolme kerrosta

Muutoksia kokeva alue on osayleiskaavassa osoitettu pientalovaltaiseksi asuntoalueeksi. Sen mukaan alueen asunnoista enintään neljäsosa saa olla kerrostaloja, joiden enimmäiskorkeus on kolme kerrosta.

Alueella pitää olla myös ulkoilureitti ja kevyenliikenteen reitti.

Kaava valmis ensi keväänä?

Uusi kaavoitustyö aloitetaan pian. Asemakaavamuutoksen vireilletulosta kuulutetaan syksyllä, ja asemakaavan luonnos asetetaan nähtäville niin ikään syksyllä.

Asemakaavaehdotus puolestaan pyritään saamaan nähtäville loppuvuodesta 2019.

Tavoitteena on, että kaupunginvaltuusto hyväksyisi kaavan keväällä 2020.

Luonnosvaiheessa eli syksyllä kaavasta voivat lausua mielipiteensä ja kommenttinsa muun muassa alueen omistajat ja naapurit sekä kaupunkilaiset.

Myös ehdotusvaiheessa loppuvuonna otetaan vastaan kommentteja, lausuntoja ja muistutuksia.

 

Comments are closed.