”Arvomaailmamme on liian materialistinen”

Valitsijayhdistyksen presidenttiehdokas Paavo Väyrysen mielestä yhteiskuntamme arvomaailma on liian materialistinen. Aineellisesta todellisuuskäsityksestämme kärsivät niin ihmiset kuin luonto. Hänen mukaansa suomalaisten on painotettava nykyistä enemmän henkisiä, hengellisiä ja yhteisöllisiä arvoja. – Kansamme arvostaa maamme itsenäisyyttä ja puolueettomuutta, mutta silti meitä ollaan hivuttamassa liittovaltioon ja kohti sotilaallista liittoutumista, Väyrynen kummastelee.
Presidenttiehdokas Paavo Väyrynen korostaa vaalikampanjassaan Suomen puolueettomuutta ja sotilaallista liittoutumattomuutta. Hänen mielestään tasa-arvo- ja ihmisoikeustyölle on aina suuri tarve.

Arvojohtaja Paavo Väyrynen pitäisi entistä voimakkaammin esillä Suomen itsenäisyyteen liittyviä teemoja. Hän painottaisi maamme asemaa puolueettomana ja sotilaallisesti liittoutumattomana valtiona.
Väyrysen mukaan presidentin on nimenomaan huolehdittava Suomen itsenäisyydestä ja puolueettomuudesta.
– Suomessakin on toteutettava YK:ssa vuonna 2015 hyväksyttyjä kestävän kehityksen tavoitteita. Meidän on ponnisteltava köyhyyden poistamiseksi. Kestävää kehitystä on edistettävä ympäristöllisistä, yhteiskunnallisista ja taloudellisista lähtökohdista, hän linjaa.
– Tasa-arvoa ja ihmisoikeuksia on kohennettava koko ajan, Paavo Väyrynen lisää.
– Yhteiskuntamme keskeisenä tavoitteena on luoda edellytyksiä henkiselle hyvinvoinnille ja ehyelle yhteisölliselle elämälle, presidenttiehdokas kokee.
Väyrynen toisi arvomaailmaansa tutuksi tekojen avulla.
– Lisäksi arvot tulisivat tutuiksi puheistani, kirjoituksistani sekä haastatteluistani, mies listaa

Ennennäkemätöntä keskittämistä

Väyrysen mielestä Suomessa on meneillään aiemmin kokematon alueellinen keskittäminen ennen muuta pääkaupunkiseudulle.
– Helsingin seudun kaupungit pyrkivät saamaan alueelleen 500 000-700 000 ihmistä muualta maastamme. Valtiovalta tukee metropolialueen pyrkimyksiä. Harjoitettava politiikka on jyrkässä ristiriidassa kestävän kehityksen vaatimusten kanssa, joihin maamme on kuitenkin YK:ssa sitoutunut, hän kritisoi.
Presidenttiehdokkaan mukaan Suomen talouden perusta on uusiutuvissa luonnonvaroissa.
– Koko maassa on oltava elinvoimainen asutus, jotta uusiutuvia luonnonvaroja voidaan hoitaa ja hyödyntää kestävällä tavalla, Väyrynen sanoo.

Oikeus puuttua epäkohtiin

– Tasavallan presidentillä on oikeus puuttua havaitsemiinsa epäkohtiin, Paavo Väyrynen painottaa.
Hänen mielestään valtionpäämiehen ei tarvitse tyytyä sivustaseuraajaksi, jos presidentti havaitsee niin alueellista kuin sosiaalistakin eriarvoistumista.
– Suomen sisäinen kehitys on YK:ssa hyväksyttyjen kestävän kehityksen määritelmien perusteella myös ulkopoliittinen kysymys, Väyrynen korostaa.
Paavo Väyrynen sanoo tuntevansa tarkasti niin kansan kuin maankin.
– Olen koko poliittisen urani ajan tavannut hyvin paljon ihmisiä erilaisissa yleisötilaisuuksissa. Kansalaisten kohtaamisissa saa paljon arvokasta tietoa. Nykyään suureen yleisöön voi olla tiiviisti yhteydessä sosiaalisen median avulla, hän toteaa.

Paavo Väyrynen

KOKO NIMI: Paavo Matti Väyrynen
SYNTYMÄAIKA: 2.9.1946
NYKYINEN AMMATTI: yrittäjä, kansanedustaja
PERHEOLOT: Vaimo Vuokko, kolme lasta ja kuusi lastenlasta
HARRASTUKSET: yritystoiminta, lukeminen, kirjoittaminen

Comments are closed.