Avoimuus Leppäkosken Sähkössä

Osallistuin harmikseni ensimmäistä kertaa yhtiökokoukseen 5. joulukuuta 2017. Aiemmin olin uskossa, että ainakin alueen kunnat isoina omistajina varmistaisivat omatkin etuni osakkaana ja yritysasiakkaana perinteisessä yhtiössä. Pettymystä ovat vielä myöhemmin lisänneet kokouksen jälkeiset yhtiön toimet.
Yhtiön 16. marraskuuta 2017 päivätyssä kirjeessä osakkaille todettiin ”Mikäli haluat estää yhtiön vihamielisen valtauksen, voit … osallistua itse tai antaa valtakirjan” estämään tämän.
Näillä väärillä tiedoilla saaduilla valtakirjoilla sitten äänestettiin määräenemmistö osakkeiden lahjoituksen puolelle. Yhtiön johdon mukaan lahjoitus itselle ilmeisesti ei voi olla vihamielinen.
Tosiasiassa kokouksessa käsiteltiin pääasiassa julkisuudessakin esiin tullutta optio-ohjelmaa yrityksen johdolle ja hallitukselle valtauksen sijaan.
Yhtiö oli isolla rahalla antanut toimeksiannon konsulttiyhtiölle perustella yhtiön johdon suunnittelemia toimia. Riippumattomasta asiantuntijatoimeksiannosta ei voinut ollut kyse, koska mitään vaihtoehtoa yritysmaailmassa vuosia sitten huonoksi todetun ja unohdetun sitouttamisen muodolle ei esitetty.
Monet kokoukseen avoimin mielin tulleet pienosakkaat valaistuivat ja äänestivät esitettyä optio-ohjelmaa vastaan. Näin uskoisin monen valtakirjan yhtiön johdon edustajalle antaneenkin toimineen paikalla ollessaan. Heidän olisikin syytä vielä arvioida, onko näitä väärin perustein hankittuja valtakirjoja käytetty antajan ymmärtämässä tarkoituksessa. Suosittelen ainakin peruuttamaan kyseisen valtakirjan vuoden 2018 osalta.
Tiedotteessaan 29. joulukuuta 2017 yhtiö toteaa: ”Johdon ja hallituksen optio-ohjelma on käsitelty avoimesti yhtiökokouksessa ja yhtiökokous on sen hyväksynyt.”
Muunneltu totuuden puhuminen vaan jatkuu. Kysyin yhtiökokouksessa syytä hallituksen toimikauden jatkolle kolmeen vuoteen. Autoin vielä arvelulla, että liityykö se optio-ohjelmaan ja sen varmistamiseen, että nykyiset hallituksen jäsenet ja johto saavat varmasti ilmaiset osakkeensa. Tähän ei vastattu.
Toimitettiin äänestys, koska johto tiesi ääniylivoimansa. Näin ainakin hallitukselle tulisi tuplasitoutuminen, ilmaiset osakkeet ja hallituspaikka kolmeksi vuodeksi. Pitäisikö osakkaana olla nyt levollisin mielin?
Gerago Oy:n tarjottua osakkeista yli tuplahintaa yhtiön näkemykseen optio-ohjelman yhteydessä 5. joulukuuta 2017 esitetyyn hintaan, tulikin Leppäkoskelta kirje 21. joulukuuta 2017. Siinä johto ilmoittaa jo aloittaneensa neuvottelut sijoittajan kanssa, jonka tarjouksen se uskoo olevan Geragon tarjousta parempi.
Johto on aiemmin kertonut olevansa avoin ja yrittävänsä estää vihamielisen valtauksen sitouttamalla itsensä ilmaisilla osakkeilla. Nyt sama johto ilmoittaa neuvotelleensa ratkaisusta, jonka uskoo vähintään kolminkertaistavan osakkeen arvon lähiaikoina. Tuollaisen sijoitajan löytyminen ei varmaan ole tapahtunut 5. joulukuuta 2017 ylimääräisen yhtiökokouksen jälkeen ja siellä kyseenalaisesti päätetyn sitouttamisohjelman ansiosta.
Käräjäoikeus kielsi sähköyhtiötä panemasta toimeen yhtiökokouksessa 5. joulukuuta hyväksyttyjä optiojärjestelyjä ja ilmaisosakkeiden antamista.
Kuitenkin yhtiö on päättänyt kiirehtiä optio-ohjelman täytäntöönpanoa sitoutuneena välipäivinäkin. Koko järjestelyn laillisuusarvion lisäksi edusta osallisia ja nyt vaivoja säästämättä niitä toimeenpanevia huolettanee verotus.
Yhtiökokouksessa johto pyysi sääliä siitä, että ilmaisista osakkeista joutuu maksamaan veron. Verotusarvon mukaan määräytyvänä se myös tuo pontta nopeille toimille. Alkuperäisen suunnitelman mukaisten arvojen verothan ovat ainakin kolminkertaistumassa yhtiön löytämän sijoittajan myötä. Joillakin tämä saattaa jopa johtaa tarpeeseen lainoitukselle, koska realisoinnille on kahden vuoden karenssi.
Yhteenvetona ei voi välttyä mielikuvalta, että yhtiön johdolla on ollut pitkäjänteisempi suunnitelma varmistaa ensin omat edut ja miettiä sitten tulevaa yhtiön kehittämisen osalta. Mikä ikävintä, tässä operaatiossa on käytetty hyväksi osakkaiden tietämättömyyttä ja perusteltua hyväuskoisuutta.

KYÖSTI KAUTTO

Comments are closed.