Keskusta taisteli lisämäärärahan Ylöjärven perusopetukselle

Keskustan esityksestä kaupunginvaltuuston päätöksellä vuoden 2018 talousarvioon myönnettiin 200 000 euron lisärahoitus perusopetuksen määrärahoihin. Tämä lisäys kohdistetaan opetuksen materiaali- ja tarvikehankintoihin sekä etenkin lastensuojelun kautta tuleviin tilapäisiin erityisopetuksen tarpeisiin.
Viime keväänä valitun uuden kaupunginvaltuuston ensimmäinen talousarvioprosessi oli mielenkiintoinen ja monivaiheinen, varsinkin sivistystoimen osalta.
Huoli perusopetuksen määrärahoista siivitti jo keväällä käytyä kuntavaalikeskustelua. Edellinen valtuusto oli talouden heikkojen lukujen valossa joutunut leikkaamaan perusopetuksen määrärahoista merkittävästi vuoden 2017 talousarvioon. Sivistystoimelle vuoden 2018 talousarvioraamiin osoitetut määrärahat nousivatkin erityisen suurennuslasin alle uuden valtuuston silmissä.
Syksyn aikana sivistysjohtaja kertoi sekä asiantuntijalautakunnalle että kaupunginvaltuustolle, että raamin turvin perusopetukseen ollaan myöntämässä yli 0,5 miljoonaa euroa enemmän rahaa kuin tälle vuodelle. Perusteltiin, että Ylöjärven perusopetuksen määrärahat ovat seudullisesti hyvällä tasolla.
Asiasta käytiin vilkasta viestien vaihtoa ja keskustelua jo lokakuun kaupunginvaltuuston kokouksessa. Vasta tuossa kokouksessa niin minulle kuin monelle muullekin valtuutetulle avautui, että kaupunginjohtajan talousarvioesitykseen sisältyvä 0,5 miljoonan euron määrärahan lisäys koostui oppilasmäärän arvioidusta, noin 40 oppilaan kasvusta ja sen lisäksi irtaimen käyttöomaisuuden investoinneista, eli pääasiassa Metsäkylän ja Kauraslammen kouluihin tulevien uusien luokkien kalustamisesta.
Eli nähdäkseni juuri minkäänlaista tasokorotusta perusopetuksen määrärahoihin ei ollut tulossa. Tästä syystä käytin lokakuun valtuustossa puheenvuoron, jossa totesin perusopetuksen määrärahoihin palattavan varsinaisen talousarviokäsittelyn yhteydessä.
Sivistyslautakunnan jäsentemme kanssa Keskustan valtuustoryhmä teki ryhmäpäätöksen esittää perusopetukseen lisärahoitusta. Markku Mäki-Ventelä teki perusopetukseen kohdistuvan 200 000 euron lisäysesityksen kaupunginhallituksen talousarviokäsittelyssä 30.lokakuuta 2017.
Kaupunginhallitus äänesti asiasta ja Mäki-Ventelän esitys voitti äänin 5–6. Näin ollen Keskustan ehdotus tuli kaupunginhallituksen päätökseksi, joka siten oli kaupunginvaltuuston talousarviokokoukseen tullessaan nk. pohjaesitys.
Ylöjärven Uutiset uutisoi keskiviikkona 8. marraskuuta kaupunginvaltuuston kokouksen kulusta tämän asian kohdalta hieman vajavaisesti. Talousarviokokouksessa maanantaina 6. marraskuuta. perusopetuksen määrärahoihin kohdistui kaksi erisuuntaista muutosesitystä. Kokoomuksen ryhmä esitti, että kaupunginvaltuusto palauttaisi alkuperäisen kaupunginjohtajan esityksen, eli poistaisi kaupunginhallituksen päätöksestä Keskustan esittämän 200 000 euroa, mutta lisäisi sitten määrärahaa
50 000 eurolla.
Käytännössä esitys tarkoitti
150 000 euron vähentämistä valtuuston pohjaesityksenä olevasta kaupunginhallituksen esityksestä. Lisäksi Vihreiden ryhmä esitti määrärahan lisäystä kaupunginhallituksen esitykseen.
Nuo kaksi muutosesitystä joutuivat valtuuston äänestyksessä ensin vastakkain, jolloin määrärahan lisäysesitys voitti vähennysesityksen.
Seuraavassa äänestyksessä vastakkain olivat lisäysesitys ja kaupunginhallituksen pohjaesitys, joista taas kaupunginhallituksen esitys voitti selvästi. Näin ollen valtuuston päätökseksi tuli kaupunginjohtajan alkuperäiseen esitykseen kaupunginhallituksen käsittelyssä Keskustan esityksestä lisätty 200 000 euroa.
Olen tyytyväinen siihen, että uusien opetussuunnitelmien käyttöönottoon liittyvät oppikirja- ja oppimateriaalihankinnat sekä erityisesti erityisopetus saivat uuden kaupunginvaltuuston päätöksellä kipeästi kaivattua lisärahoitusta.

RIITTA KOSKINEN
kaupunginvaltuutettu
Suomen Keskusta

Comments are closed.