Mikä ihmeen puheenjohtajisto?

Puheenjohtajan tehtävä kokouksissa on sananmukaisesti johtaa kokouksen aikaista puhetta. Kullakin toimielimellä eli lautakunnilla, kaupunginvaltuustolla ja kaupunginhallituksella on puheenjohtajansa ja joukko varapuheenjohtajia.
Näiden puheenjohtajien yhteistyö toimielimen sisällä on systemaattista, mutta vähäisintä lautakunnan puheenjohtajien kanssa tai heidän välillään. Yhteistyötä lisäämällä toimielinten puheenjohtajien välillä voisi saada aikaan täysin uudenlaisen vaikuttajaverkoston, jolla esimerkiksi strategiset tavoitteet näkyisivät selkeämmin päätöksissä. Tässä olisi yksi haaste tulevalle valtuustokaudelle.

Puheenjohtajien itsearviointi

Toimielinten puheenjohtajille tehtiin viime vuoden loppupuolella kysely, jossa kartoitettiin heidän käsityksiään puheenjohtajana toimimisesta.
Puheenjohtajat arvioivat saavansa hyvin tietoa valmisteltavista asioista ja pystyvänsä vaikuttamaan valmisteluun hyvin.
Yhteistyö valmistelevan viranhaltijan kanssa koettiin myös hyvin toimivaksi. Puheenjohtajat pitivät tärkeänä ennen päätöksentekoa: 1) asian infoluonteista ennakkokäsittelyä, 2) ennakkokeskusteltua viranhaltijan kanssa ennen asian vientiä listalle, ja 3) oman valtuustoryhmän sisäistä keskustelua.
Vastaajista valtaosa arvioi käyttävänsä aikaa puheenjohtajatehtävien hoitoon noin 17 tuntia viikossa ja arvioivat ajankäytön sopivaksi.
Puheenjohtajien tarvitsee olla motivoituneita toimialansa lautakunnan johtamiseen, jotta luottamustehtävässä onnistuu hyvin. Tehtävä on merkittävä jatkossakin, kun uusi valtuustokausi käynnistyy.
Luottamushenkilöistä on tärkeää löytää puheenjohtajapaikoille osaavia, kiinnostuneita ja tehtävästä motivoituneita valtuutettuja. Ensisijainen tehtävä on hoitaa toimialan päätöksentekoa unohtamatta koko kaupungin etua.

Ryhmäjohtajien rooli

Puolueet valitsevat omalle valtuustoryhmälleen puheenjohtajan. Ryhmäjohtajien joukko muodostaa työryhmän, joka toimii merkittävänä poliittisena keskustelufoorumina.
Tällä valtuustokaudella ryhmäpuheenjohtajat ovat kokoontuneet säännöllisesti kerran kuukaudessa kaupunginhallituksen puheenjohtajan johdolla. Toimintatapaa on pidetty toimivana, kun kokous on keskitetty kehittämistoimikuntaa ennen, jossa kaikki vaaleilla valittujen puolueiden valtuustoryhmien puheenjohtajat kokoustavat.
Oma kokous tuo työrauhan ja mahdollisuuden keskustella ilman viranhaltijoita poliittisista linjauksista ja näkökulmista. Tämä on kehittänyt poliittista toimintakulttuuria avoimeksi ja keskustelevaksi, unohtamatta kuitenkaan politiikan eri sävyjä.
Rakentava erimielisyys mahdollistaa tiukankin keskustelun eikä se tyssää yhteistyötä. Kokouksia on pidetty salaseuroina, mutta kaikista valmisteltavista asioista on turha huudella vain alustavien keskustelujen perusteella.
Puheenjohtajat puolestaan vievät yhdessä sovitut asiat valtuustoryhmälle keskustelun pohjaksi. Valtuustoryhmien puheenjohtajien foorumi on saanut tällä valtuustokaudella aikaan konkreettisia asioita poliittisten toimintatapojen kehittämiseksi.
Näitä ovat allekirjoitettu valtuuston toimintaohje ja paikkajakoon käytettävä pisteytysjärjestelmä, jota tullaan käyttämään luottamuspaikkojen jakoperustana seuraavien kuntavaalien jälkeen. Täten toteutuu paikkajako oikeudenmukaisesti ja läpinäkyvästi kaupunkilaisten antamien äänien mukaisesti.

Tulevaisuuden kuvako?

Joissakin kaupungeissa lautakuntien puheenjohtajat muodostavat kaupunginhallituksen. Olisiko meilläkin tälle mallille tulevaisuudessa käyttöä?
Nykyisen kaupunginhallituksen jäsenet on nimetty lautakuntiin puhe- ja läsnäolo-oikeudella välittämään tietoa kahteen eri suuntaan. Lautakuntien puheenjohtajien muodostama hallitus on tarkastelun arvoinen näkökulma, sillä se poistaisi päällekkäisyyttä nimitysten osalta, tukisi tiedon välittymistä ja integroisi puheenjohtajiston yhdeksi toimielimeksi.
Joku voi nähdä demokratian kapeutuvan tässä mallissa, mutta se toisi ainakin toimielin näkökulman selkeästi hallituksen pöydän äärelle. Uskalletaanko meillä kokeilla tulevaisuudessa, vaikka vuonna 2019?
Paljon on tehty ja paljon on saatu hyvää aikaan yhdessä. Hyvät puheenjohtajat edistävät yhteistyötä ja sitoutuvat ohjaamaan ryhmäänsä kohti kaupungin tavoitteita.
KATJA LUOJUS
Kaupunginhallituksen
puheenjohtaja
Kaupunginvaltuutettu
Kokoomus

Comments are closed.