Konsulttiselvityksen mukaan Ylöjärven kaupungin tekninen toimiala on kärsinyt vaikeista johtamisongelmista

Ongelmapesän puhdistusoperaatio

Ylöjärven kaupungin teknisellä toimialalla on muutaman viime vuoden aikana kehittynyt vakava johtamisongelma. Näin kertoo kaupunginhallituksen tilaama, viime vuoden lopussa valmistunut, konsulttiselvitys.
Toimialaa on yritetty jo aiemmin kehittää sangen heikoin tuloksin. Nyt koko tekninen toimiala ja organisaatio järjestellään uuteen uskoon.
Ylöjärven teknisellä toimialalla on painiskeltu viime vuosina erilaisten ongelmien kanssa, joista huono johtaminen on noussut keihäänkärjeksi.

Ylöjärven teknisellä toimialalla on painiskeltu viime vuosina erilaisten ongelmien kanssa, joista huono johtaminen on noussut keihäänkärjeksi.

Konsulttiselvityksen mukaan johtamis- ja esimiestyön osaaminen ei ole Ylöjärven teknisellä toimialalla vaatimusten mukaisella tasolla. Työyhteisön pelisääntöjä ei noudateta eikä niiden vastaiseen toimintaan puututa. Lisäksi teknisen osaston eri yksiköiden välinen yhteistyö on kärsinyt päättämättömyydestä, turhasta byrokratiasta sekä epäluottamuksen ilmapiiristä.
Ongelmia on kasautunut muun muassa sen vuoksi, että sekava organisaatiorakenne on tuottanut epäselviä esimiesten rooleja ja johtamisvastuut ovat epämääräisiä. Organisaatiossa on havaittu vastuun ottamisen ja kantamisen välttämistä.

Harvinaisen suoraa tekstiä

Konsulttiselvitys toimii osaltaan pohjana toimialan uudelleenjärjestelylle. Tekninen osasto ja kaupunkikehitysosasto on tarkoitus yhdistää niin sanotuksi elinvoimaosastoksi, johon siirretään siivous- ja ruokahuoltotoiminnot hallinto- ja talousosastolta. Myös Ylöjärven Vesi yhdistetään osastoon liikelaitosmuoto kuitenkin säilyttäen.
Toimialan uudelleenjärjestelyä on valmistellut ohjausryhmä, johon kuuluu viisi vahvassa asemassa olevaa luottamushenkilöä, neljä johtavaa viranhaltijaa sekä kaksi henkilöstöjärjestöjen edustajaa.
Ohjausryhmään kuuluva kaupunginhallituksen puheenjohtaja Katja Luojus ei ihmettele konsulttiselvityksen kovaa kieltä.
– En näe selvityksen tekstiä rumana, vaikka sitä on ihmetelty. Nyt totuus on vain osattu pukea sanoiksi, Luojus sanoo.
Hänen mukaansa Ylöjärven teknisellä toimialalla on yritetty saada muutoksia aikaan jo pitkään.
– Aiemmin työtä ovat tehneet kaupungin sisäiset selvitysryhmät, kunnes konsultti Seppo Määttä tuli ulkopuolelta tekemään selvitystä. Näin saimme objektiivisen arvion tilanteesta, Luojus kertoo.

Ohjausryhmä on tehnyt valmisteluja

Teknisen toimialan ylintä johtoa konsulttiselvitys arvostelee passiivisuudesta ja toimimattomuudesta. Nämä asiat ovat synnyttäneet valtatyhjiöitä. Risuja saa myös Ylöjärven Vesi, jonka johtamisosaaminen ja asenne ovat kaupungin ilmapiirikyselyn mukaan huonoimmalla tasolla koko kaupunkiorganisaatiossa.
– Kun puhutaan johtamisongelmasta, ei tarkoiteta pelkästään teknistä johtajaa tai muuta yksittäistä henkilöä. Kyseessä on laaja ilmiö, jossa on nähty sivustajohtamista, takaa johtamista sekä johtamattomuutta, Katja Luojus selvittää.
Joka tapauksessa, kuten konsulttiselvityksessä sanotaan, muutos teknisellä toimialalla ei ole enää vaihtoehto vaan välttämättömyys.
Uudistushankkeen vastuuhenkilönä toimii Ylöjärven kaupungin kehitysjohtaja Riku Siren. Hänen vetämänsä ohjausryhmä on kokoontunut kaksi kertaa. Lisäksi aihetta on käsitelty kaupunginhallituksen seminaarissa sekä teknisen lautakunnan ja ympäristölautakunnan yhteisseminaarissa.
Ohjausryhmä on saanut valmiiksi linjauksen hallintosäännön muuttamisesta, jotta teknisen osasto ja kaupunkikehitysosasto voidaan yhdistää uudeksi osastoksi. Kaupunginhallitus hyväksyi tämän linjauksen maanantain kokouksessaan.
– Linjaus menee valtuuston käsiteltäväksi 9. maaliskuuta ja mikäli valtuusto sen hyväksyy, alkaa pitkä ja raskas työ. Linjauksella luodaan organisatorista pohjaa, jolle lopullinen työ tehdään, Riku Siren sanoo.

Organisaatiorakenne entistä selvemmäksi

Ohjausryhmän linjauksen mukaan teknisen toimialan kehittämisessä pitää ottaa huomioon muun muassa asiakkuusnäkökulma, poikkitoimialallisuus, omaisuuden hallinta sekä tuotteistaminen ja kustannuslaskenta.
Teknisen osaston vastuualuejako halutaan muuttaa. Ohjausryhmän ehdotuksen mukaan eri vastuualueet olisivat jatkossa hallinto ja kehittäminen, rakennuttamispalvelut, yhdyskuntatekniset palvelut, maankäyttö ja ympäristöpalvelut, työllisyyspalvelut sekä tilapalvelut.
Linjauksen mukaan uutta osastoa on johdettava ja sen toimintamenetelmiä kehitettävä siten, että osaston sisäiset organisaatiorajat eivät aiheuta ongelmia yhteistyöhön, tiedonvaihtoon ja kokonaisuuden hallintaan perustuvalle toiminnalle.
Toimialan uudelleenjärjestelyä ei kuitenkaan nähdä suoranaisesti säästöhankkeena, vaan säästöt, tehokkuus ja vaikuttavuus syntyvät aikanaan kehittyvän toiminnan avulla.
Jatkossa tekninen lautakunta ja ympäristölautakunta jatkavat edelleen toimintaansa.
– Lautakuntien sisällölliset arvot kuitenkin muuttuvat. Ympäristölautakunnalle tulee aiempaa enemmän asioita hoidettavaksi, Katja Luojus kertoo.
Luojuksen mukaan koko teknisen toimialan organisaatiorakennetta pyritään muokkaamaan siten, että vastuualueet olisi määritelty aiempaa selkeämmin.
– Lisäksi vastuualueiden keskinäistä yhteistyötä pitäisi rakentaa ihan uudelta pohjalta, ettei organisaatioon syntyisi niin sanottuja katvealueita, Luojus linjaa.

Valmista ensi vuoden alussa?

Uudelle elinvoimaosastolle on pyritty löytämään osastopäällikkö sisäisellä haulla kaupungin organisaation sisältä. Päällikön virkaa hakivat määräaikaan mennessä Riku Sirenin ohella tekninen johtaja Seppo Heljo sekä osastonhoitaja Elina Rissa.
Uudelta osastopäälliköltä edellytetään vahvaa kehittämisotetta, ongelmanratkaisukykyä, neuvottelu- ja yhteistyötaitoja, näyttöä muutosjohtamisesta sekä kokemusta henkilöstö- ja talousasioiden johtamisesta.
Uuden päällikön valintaprosessia hoitaa kaupunginjohtajan ja kolmen luottamushenkilön muodostama haastatteluryhmä.
Mikäli kaupunginvaltuusto hyväksyy linjauksen teknisen toimialan toiminnan järjestämisestä ja hallintosäännön muuttamisesta, uudelleenjärjestely jatkuu siten, että muutokset astuisivat voimaan ensi vuoden alussa.
– Ensi vuoden talousarvio valmistellaan sitten uuden mallin pohjalta. Ihan nollasta teknistä toimialaa ei järjestetä uudelleen, mutta isosti kuitenkin, Riku Siren tiivistää.

Kommentoi

Sinun tulee olla kirjautunut kirjoittaaksesi kommentin.

Haluaisitko lukea artikkeleita enemmänkin?