Kunnallinen lähetekeskustelu

Kunnallisessa päätöksenteossa ei ole samanlaista lähetekeskustelua kuin eduskunnassa on. Tämä on suuri puute. Toiminnallisia korvikkeita on muutamia, mutta korvike ei ole koskaan aidon väärti. Pikemmin voi todeta, että  lähetekeskustelun puute saa aikaan huonoja toimintamalleja. Näin ainakin voi todeta, jos tarkasteluun otetaan demokratian toteutumisen näkökulma. Siitä tarkemmin tekstin loppupuolella.
Eduskunnassa hallituksen esitystä ruoditaan yhteisesti ja ennen kaikkea julkisesti ennen valiokuntien käsittelyä. Valiokunnissa eri puolueilla on tyypillisesti vain yhdestä neljään kansanedustajaa. Se on paljon vähemmän kuin keskimäärin eduskuntaryhmästä löytyy jäseniä. Demokratian kannalta on hyvä, että myös oman valiokuntansa ulkopuolisia asioita voi evästää asiantuntemuksellaan tai edes tuomalla tiedoksi saamansa kansalaispalautteen. Kuuleva valiokunta ottaa suuren salin kommentit huomioon.
Kunnalliselämässä kunnan- ja kaupunginhallitukset ovat paljon vartijoina. Tätä suurta kuvaa ei ole syytä muuttaa. Pientä parannusta toki aina voi saada aikaan. Lähetekeskustelua voi pitää valtakunnan politiikan terminä.
Niin ikään Suomen valtioneuvostoa seuraavalle on terminä tuttu hallituksen iltakoulu. Kunnanhallituksien seminaareista kuulee lähinnä negatiivista palautetta. Liian paljon asiaa liian lyhyessä ajassa. Unohtaa ei sovi myöskään veronmaksajan ikävää roolia. Suosittelen muutamaksi vuodeksi seminaareista luopumista ja tilalle kaupunginhallituksen iltakouluja.
Valtuuston puolella on samaa seminaariongelmaa. Strategiaan liittyvät seminaarit ovat välttämätöntä pakkopullaa. Talousarviosellaiset puolestaan ovat ihan hyviä. Sen sijaan yleisiä valtuustoseminaareja voi kritisoida samoin kuin hallituksen seminaareja.
Tietoa kaupunginvaltuutettu saa muun muassa valtuustoinfoista. Kahdessa tärkeässä kohdassa ne tilaisuudet eroavat lähetekeskustelusta. Ensinnäkään ne infot eivät ole julkisia. Eduskunnassa politiikkaa seuraavat siitä palkkaa saavat toimittajat. Kunnissa ja kaupungeissa valistuneita kansalaisia, jotka oikein tulevat paikalle, ei jonoksi asti ole. Kokemuksen voimin voin silti sanoa, että laatu korvaa määrän. Toisekseen valtuustoinfot käsittelevät enimmäkseen meneillään olevia asioita. Ideoinnille ja asioiden muuttamiselle on niukasti mahdollisuuksia.
Moni saattaa ihmetellä, miksi jankutan lähetekeskustelusta, jota ei edes ole. Perusteluni on seuraava. Tosiasiallisesti lähetekeskustelun tapaista toimintaa esimerkiksi Ylöjärvellä on, mutta nimi ja muut tärkeät periaatteet ovat erilaiset. Kun aihetta tarkastelee usean vuoden perspektiivillä, niin voi sanoa lähetekeskustelun hakevan edelleen muotoansa.
Jo ennen vuoden 2008 syksyn kunnallisvaaleja oli tarinoita, joiden mukaan Ylöjärvelle suunniteltiin normaalista poikkeavaa lautakuntaa. Sen merkitys olisi ollut tavallista painavampi. Myös esittelijänä oli tarkoitus olla korkea viranhaltija. Vähän kärjistäen sanottuna sen lautakunnan toimenkuvaan olisivat kuuluneet kaikki tärkeät asiat.
Tarkkaan ottaen suunnitelma ei tainnut toteutua, mutta jotain kyllä tapahtui. Se oli nyt jo kuopattu talous- ja suunnittelutoimikunta. Tausta-ajatus ei silti muutu mihinkään. Tilanteesta riippuen eri asioille haetaan poliittista hyväksyntää ennen kuin asia muodollisesti etenee kaupunginhallitukseen.
Poliittinen historia toistaa itseään. Tällä valtuustokaudella melkein samanlaisen elimen nimi on kaupunkikehitysjaosto. Tulevaisuuden hahmottelussa ei ole mitään väärää. Enemmän se on toivottua. Eduskunnan lähetekeskusteluun verrattuna se julkinen elementti tosin puuttuu. Perustelut ovat varmaan erilaiset, mutta joka tapauksessa onneksi myös kehitysjaostoa on ehdotettu lopetettavaksi.
Vielä tätäkin vanhempi poliittinen historia kertoo viisasten kerhosta. Tarkkaa kokoonpanoa en tunne, eikä sen selvittäminen edes ole tärkeää. Muutama keskeinen poliitikko miettii keskeiset linjat melko pienellä porukalla. Rivivaltuutetulle jää napinpainajan rooli.
Kritiikkiä saaneen kehitysjaoston rinnalle on noussut epävirallinen ryhmänjohtajien kokous. Näkökulmia on monta. Kriittiset eivät pidä sitä demokraattisena,  ja puolustajat näkevät sen välttämättömäksi. Niin tai näin, viisasten kerho on tullut takaisin.

marko@markotaipale.fi

Comments are closed.