Vahantajoen vesihuolto-osuuskunta joutuu käymään uudelleen kiinteistönomistajien kukkaroilla

Lisälasku viemäritöistä närkästyttää

Vahantajoen vesihuolto-osuuskunta lähestyi pari viikkoa sitten osakkaitaan tiedotteella, jonka vuoksi moni kiinteistönomistaja siemaisi aamukahvinsa väärään kurkkuun. Tiedote kertoi odottamattomasta lisälaskusta.
– Tiedote on todella karmeaa luettavaa. Tästä tilanteesta pitäisi herättää yleinen keskustelu, eräs Kaiharissa asuva, nimettömänä pysyttelevä kiinteistönomistaja sanoi Ylöjärven Uutisille.
Jussi-Pekka Pispan mielestä Launontien ennallistaminen ei ole onnistunut.

Jussi-Pekka Pispan mielestä Launontien ennallistaminen ei ole onnistunut.

Vahantajoen vesihuolto-osuuskunta toimii rakennuttajana vuonna 2012 aloitetussa viemäriverkoston rakentamisurakassa. Suunnittelun hoitaa Ylöjärven kaupunki, joka myös vastaa suunnittelun kustannuksista.
Tähän mennessä Vahantajoen vesihuolto-osuuskunta on rakennuttanut kolmelle urakka-alueelle 27 kilometriä viemäriverkostoa, johon on kytketty 320 kiinteistöä.
Urakka on kustantanut toistaiseksi 3,7 miljoonaa euroa. Summa on maksettu pääosin liittymismaksuilla sekä vesihuolto- ja rakentamisavustuksilla.
Nyt kiinteistönomistajien kontolle tulevat lisämaksut liittyvät vuonna 2012 otettuun lainaan, jonka osuuskunta on päättänyt maksaa pois. Alun perin laina piti maksaa pois viemäriverkostoon myöhemmin liittyvien uudisrakennusten liittymismaksuilla.
Nyt näitä uudisrakennuksia ei ole tulossa odotetussa mittakaavassa, koska Ylöjärven kaupunki on tehnyt muutoksen kaavoituksessa.
Alueille on alkuperäisessä ehdotuksessa esitetty 63 rakennuspaikkaa, mutta nyt kaupunki on karsimassa rakennuspaikkoja yli 20:llä.

Lisälaskun summa on iso

Alkuperäisen suunnitelman mukaan osa rakentamiskustannuksista piti siis periä uusilta rakennuksilta, jolloin olisi vältytty tarpeettoman suuren liittymismaksun perimiseltä olemassa olevilta kiinteistöiltä. Liittymismaksun suuruudeksi päätettiin alun perin 8 500 euroa.
Lain mukaan vesihuollosta aiheutuvat kustannukset on katettava pitkällä aikavälillä vesihuollosta perittävillä maksuilla. Maksujen tulee kohdentua tasapuolisesti, ja niiden on oltava kohtuullisia.
Vahantajoen vesihuolto-osuuskunnan mukaan kohtuullisuus on tässä tapauksessa suhteellista. Millään urakka-alueella liittymismaksu ei jää alun perin suunniteltuun 8 500 euroon.
Vahantajoen vesihuolto-osuuskunnan rahoitusvaje on 824 713 euroa. Summa tarkoittaa
2 412:ta euroa olemassa olevaa kiinteistöä kohden.
Lasku aiotaan uuden suunnitelman mukaan kattaa niin, että jokainen kiinteistö maksaa 301 euroa vuodessa seuraavan kahdeksan vuoden ajan. Mahdolliset uudet rakennuspaikat pienentävät summaa.
Kaiharissa asuvan kiinteistönomistajan mukaan hänelle on kertynyt vesihuolto-osuuskunnan jäsenmaksusta, liittymismaksusta, nyt esitetystä lisälaskusta sekä oman tontin viemärin rakentamiskustannuksesta maksettavaa yhteensä 12 308 euroa.
Lisäksi kiinteistönomistaja on joutunut maksamaan loka-auton tyhjennysmaksuja 160 euroa kuukaudessa.
– Yhteissumma on hirvittävä haja-asutusalueella, jossa korvataan olemassa olevia kiinteistöjen jätevesijärjestelmiä. Kustannus on moninkertainen verrattuna Ylöjärven Vesi liikelaitoksen liittymismaksuihin, kiinteistönomistaja sanoo.

Viivästynyt urakka

Vesihuolto-osuuskunnan mukaan lisälaskua ovat kerryttäneet myös tehdyt lisätyöt, joita aiheuttivat suunnitelmissa olleet virheet ja puutteet.
Kaiharilaisen kiinteistönomistajan mukaan viemärilinjan rakentaminen kesti tolkuttomasti ja työ oli kaoottista.
– Rakennusalan ammattilaisena en käsitä, miten huonosti kaikki on suunniteltu ja toteutettu. Urakoitsijoiden koneet seisoivat moneen kertaan viikkoja turhan panttina, eikä työ edennyt. Oma liitokseni tehtiin vasta kuukausia myöhässä ilmoitetusta aikataulusta. Lisäksi tontilleni tehdyn runkoviemärin osuuden pinnat korjattiin vasta vuosi kaivuun jälkeen, kun reklamoin asiasta useasti, kiinteistönomistaja kertoo.

Tontti työmaana ilman lupaa

Launontien vieressä kulkeva oja on Jussi-Pekka Pispan mielestä liian  matala, jonka vuoksi vesi ei kulje ojassa. Siksi myös tien reuna on pehmeä.

Launontien vieressä kulkeva oja on Jussi-Pekka Pispan mielestä liian matala, jonka vuoksi vesi ei kulje ojassa. Siksi myös tien reuna on pehmeä.

Antaverkassa asuva Jussi-Pekka Pispa jakaa kaiharilaisen kiinteistönomistajan huolen. Pispa ei ymmärrä etenkään sitä, miten teiden ja ojien viimeistelytyöt ovat kestäneet kohtuuttoman kauaa, kun otetaan huomioon, että viemärin runkolinja valmistui hänen kiinteistölleen jo vuoden 2012 syksyllä.
Pispan mukaan töiden aikana työkoneet nostivat Launontielle valtavasti savea ja tie painui raskaan maansiirtoauton alla rikki. Tämän jälkeen vesihuolto-osuuskunta ajatti tielle karkeaa sepeliä, joka osoittautui kuitenkin vääränlaiseksi.
– Tiellä rikkoutui ainakin yhdeksän rengasta puolen vuoden aikana, Pispa kertoo.
Pispa harmittelee myös sitä, että aiemmin Launontiellä pystyi väistämään vastaan tulevaa autoa mutta nyt tien reunat ovat niin pehmeät, että se ei onnistu.
– Vesihuolto-osuuskunnan kanta on se, että tie on paremmassa kunnossa kuin aiemmin eikä sille tehdä enää mitään, Pispa ihmettelee.
Myös tien ojat ovat paikoin ummessa. Pispan mukaan ojat ovat liian matalat eivätkä ojien kaadot ole joka paikassa kunnossa.
– Viime marraskuussa osuuskunta ilmoitti, että ojat ovat kunnossa eikä niitä tarvitse avata. Tämä on hämmästyttävää, kun aiemmin urakoitsija myönsi niiden olevan tukossa. Tonttimme ei ole koskaan ollut näin märkä kuin se on nyt ollut, Pispa kertoo.
Pispa ihmettelee myös sitä, miten hänen tonttiaan on voitu käyttää työmaa-alueena ilman lupaa.
– Tontillemme tuotiin muun muassa räjäytysmattoja, sepeliä ja rakennustarvikkeita. Tämän seurauksena tontin aluskasvillisuus tuhoutui ja useita puita vahingoittui. Myös tonttimme tieliittymä sotkettiin raskailla koneilla. Jälkiä ei ole suostuttu korjaamaan, Pispa harmittelee.
Jussi-Pekka Pispa kehottaa kaikkia vesihuolto-osuuskuntien kanssa tekemisissä olevia kiinteistönomistaja vaatimaan selväsanaisen sopimuksen, joka sisältää sitovan aikataulun, korvaukset erilaisista vahingoista sekä karttaan piirretyn alueen, jossa vesiosuuskunta saa toimia.
– Kannattaa lisäksi vaatia selkeä kuvaus siitä, mitä aiotaan tehdä sekä miten jäljet korjataan ja entisöidään. Ei kannata uskoa mitään, mitä sanotaan tai mitä kuvataan ympäripyöreästi. Kannattaa myös ottaa valokuvat ennen töiden aloittamista ihan kaikesta, Pispa luettelee.

”Osuuskunta ei ole taloudellisissa vaikeuksissa”

Vahantajoen vesihuolto-osuuskunnan johtohenkilöiden mukaan nyt eteen tulleeseen lainanhoito-ohjelman muutokseen ei pystytty varautumaan ennalta.

– Vahanta–Kaihari-alueella oli huomattavasti enemmän louhittavaa kuin mihin olimme suunnitelmien pohjalta osanneet varautua. Olimme varautuneet noin kymmenen prosentin lisätyöosuuteen rakennusaikana, mutta nyt mentiin reilusti sen yli. Sen vuoksi tarvitsimme rakennusaikana tilapäisesti ulkopuolista rahoitusta, Vahantajoen vesihuolto-osuuskunnan toimitusjohtaja Soili Husso ja hallituksen puheenjohtaja Vesa Arvonen kertovat.
Viime syksynä tilanteeseen tuli helpotusta, kun Peräsillan-Kaiharin alueen kiinteistöt pääsivät viivästyksen jälkeen liittymään viemäriverkostoon ja liittymismaksuja alkoi jälleen tuloutua.
– Meillä on kuitenkin edelleen tuloutumatta noin 120 000 euroa liittymismaksuja. Käytämme ne rahat ensin loppujen kakkosurakan laskujen maksuun ja loput talletamme lainapankkiimme, Husso ja Arvonen selvittävät.

Kaksi urakkaa päällekkäin

Kiinteistönomistajat ovat olleet harmissaan viemäröintiurakan hitaudesta. Vesihuolto-osuuskunta myöntää, että urakka on edennyt hitaasti.
Toimitusjohtaja Soili Husson mukaan viimeistelytyöt Peräsilta–Kaihari-alueella tehdään kuitenkin kesäkuun loppuun mennessä, kuten urakka-ohjelmassa on sovittu.
– Täysin suunnitellusti emme ole tätä kakkosurakkaa päässeet toteuttamaan, mikä johtuu useista syistä. Urakka toteutettiin samanaikaisesti kaupungin siirtoviemäriurakoinnin kanssa, eikä kahden urakan synkronointi ole ollut helppoa, Husso sanoo.
Husson mukaan vesihuolto-osuuskunta on kuitenkin sopinut urakoitsijan kanssa viivästyssakosta.
Husso kertoo lisäksi, että kaivuutöissä vaurioituneet tiet ja ojat ennallistetaan urakkaohjelman mukaisesti. Tiet katselmoidaan tienhoitokuntien puheenjohtajien kanssa.
– Nyt teillä on rospuuttoaika ja teiden pinnat ovat paikoitellen saveutuneet koneiden jäljiltä. Liikennöinti on nyt harmittavaa, koska savi kuraa autot ja haittaa liikennöintiä. Tiet kuitenkin katselmoidaan urakkaohjelman mukaisesti rospuuttoajan jälkeen, jolloin mahdolliset korjaukset on järkevää tehdä, Husso ja Arvonen linjaavat.
Heidän mukaansa tiet myös lanataan ja sorastetaan, jos näille töille nähdään tarvetta. Tästä sovitaan tienhoitokuntien kanssa.
– Urakoitsijalla on kahden vuoden takuu töilleen niin linjojen kuin teidenkin osalta. Urakoitsija jättää pankkitakauksen takuuajan vakuudeksi, Soili Husso kertoo.
Husso ja Arvonen ovat tyytyväisiä siitä, että urakoitsijan kaivinkonekuljettajat ovat saaneet poikkeuksellisen paljon kiitosta työn jäljestä.
– Jälkihoito on kuitenkin siis vielä kesken. Odotamme roudan sulamista ja maaston kuivahtamista ennen loppujen viimeistelytöiden tekoa. Olemme sopineet myös viherrakentajan kanssa mahdollisista uudelleen-
istutuksista.
Toimitusjohtaja Husso ymmärtää, että kiinteistönomistajat ovat närkästyneitä urakan viivästymisestä sekä luvassa olevasta lisämaksusta.
– Tiedän, kuinka tiukoilla moni alueen asukas on, mutta mielestämme on hyvä, että vesihuolto-osuuskunta on vakaalla taloudellisella pohjalla ja mahdollisimman riippumaton. Me toteutamme asukkaiden rahoilla heille heidän omaa verkostoaan ja pyrimme ajattelemaan toimintaamme niin, että toimintaedellytyksemme ovat mahdollisimman vankalla pohjalla, Husso selvittää.

Viimeinen ponnistus

Jotkut kiinteistönomistajat ovat ihmetelleet, miksi runkolinjaan eri aikaan liittyneillä asukkailla on eri suuruinen liittymismaksu.
Husson mukaan liittymissopimuksen suuruus määräytyy urakka-ajan jälkeen sen hetkisten kustannusten mukaisesti. Kustannukset muodostuvat muun muassa koneiden lavettikuljetuksista sekä materiaalien ja urakoinnin yksikköhinnoista.
– Kustannukset ovat suuremmat urakan jälkeen kuin sen aikana. Liittymismaksulla siis rakennutamme näille jälkiliittyjille linjaa muilla kuin urakkahinnoilla. Siitä eri suuruinen liittymismaksu johtuu, Husso linjaa.
Lopuksi toimitusjohtaja haluaa tuoda esille, ettei Vahantajoen vesihuolto-osuuskunta ole taloudellisissa vaikeuksissa vaan, että osuuskunta oikaisee lainatakausta yhteistyössä kaupungin ja pankin kanssa.
Husso muistuttaa, että vieläkään ei voida olla varmoja siitä, kuinka paljon laina-aikana osuuskunnan verkoston ääreen rakentuu uusia liittyjiä.
– Nyt hallituksen esittämä lisärahan kerääminen on yksi keino vakauttaa tilanne ja saattaa osuuskuntamme aiempaa vähemmän riippuvaiseksi tulevaisuuskuvista. Toivomme, että viimeisetkin kiinteistöt tekisivät liittymissopimukset ja hoitaisivat liittymismaksut mahdollisimman pian. 120 000 euron potti on tärkeä, jotta loppulaskut saadaan maksettua.
– Pahoittelemme rakennusaikaista haittaa ja epämukavuutta sekä viivästymisestä aiheutunutta harmia. Toivomme, että myös asukkaat jaksaisivat vielä ponnistaa tämän kevään ja alkukesän ennen kuin urakkamme on täysin valmis, Husso sanoo.

Kommentit (3)

  1. J-P.L

    Tähän hintaluokkaan, 8500+1400 € ei ilmeisesti kuulunut viemäri mallia; joka talvella ei jäätyisi. Ohjeeksi tuli että laita havuja-ja räsymattoja pumppaamon päälle. Joku päättävä taho voisikin nyt kustantaa esim: lahjakortin johonkin kodin tekstiileitä myyvään liikkeeseen. Näin voisin ostaa kasan räsymattoja viemäriä varten tuonne pihalle. Vanha jätevesijärjestelmäni ei talvea säikähtänyt eikä ollut pelkoa mistään jäätymisestä. Eikö olekkin nyt kivaa kun on kunnan viemäri??

Kommentoi

Sinun tulee olla kirjautunut kirjoittaaksesi kommentin.

Haluaisitko lukea artikkeleita enemmänkin?