Vanhusneuvoston varapuheenjohtajan Urho Riihikosken mielestä vanhuspalveluista ei tiedoteta tarpeeksi

”Vanhukset eivät tiedä oikeuksiaan”

Heinäkuun alussa voimaan astuva vanhuspalvelulaki asettaa kaupungeille ja kunnille melkoisia vaatimuksia. Vanhusneuvoston varapuheenjohtaja Urho Riihikoski pelkää, että esimerkiksi Ylöjärven kaupungilla on suuria vaikeuksia täyttää lain asettamat velvollisuudet.
Urho Riihikoski haluaa, että vanhukset ovat jatkossa entistä paremmin tietoisia yhteiskunnallisista oikeuksistaan.

Urho Riihikoski haluaa, että vanhukset ovat jatkossa entistä paremmin tietoisia yhteiskunnallisista oikeuksistaan.

Vanhusneuvosto ei anna kuitenkaan senttiäkään periksi vaan aikoo vaatia lain kirjaimen noudattamista. Riihikoski haluaa tuoda vanhusten oikeudet esiin selvästi aiempaa selkokielisemmällä ja aktiivisemmalla tiedottamisella.
Kaupungin on osoitettava riittävät voimavarat ikääntyneen väestön toimintakyvyn ja suoriutumisen tukemiseen. Sen on myös järjestettävä iäkkäiden henkilöiden tarvitsemat sosiaalipalvelut.
Ylöjärvelläkin on oltava käytettävissä erityisasiantuntemusta vanhusten hyvinvoinnin ja terveyden edistämisestä, hoito- ja sosiaalityöstä, geriatriasta, lääkehoidosta, ravitsemuksesta, monialaisesta kuntoutuksesta sekä suun terveydenhuollosta.
– Käytännössä tämä tarkoittaa, että iäkkäille ihmisille pitää tarjota laadukkaita palveluja. Tämä on iso rasite kunnille. Kysymys on siitä, miten kunnalliset ja yksityiset palvelut saadaan tekemään saumatonta yhteistyötä niin, että vanhukset saavat esimerkiksi kaikki tarvittavat hoidot, Riihikoski sanoo.

Useat lait turvana

Kaupungille ei ole tässä tilanteessa tarjolla oikotietä. Pian voimaan tuleva laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista, eli vanhuspalvelulaki, vahvistettiin viime vuoden lopussa.
Myös useat muut lait ja ohjeet koskevat vanhuksia. Tällaisia ovat muun muassa sosiaalihuoltolaki, hallintolaki, terveydenhuoltolaki sekä laki asiakkaan asemasta ja oikeuksista. Kaiken lisäksi Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira on laatinut erilaisia ohjelmia kotiin annettavasta hoidosta ja palvelusta.
– Mummot ja vaarit ovat todella ymmällään kaikesta heidän turvakseen tarkoitetusta avusta. Luultavasti iäkkään ihmisen omaisetkin ovat päästään pyörällä lakipykälien kanssa, Riihikoski toteaa.

Vanhusneuvosto valvovana silmänä

Urho Riihikoski on kirjoittanut tai koostanut kuuden viime vuoden aikana kymmenen kirjaa.

Urho Riihikoski on kirjoittanut tai koostanut kuuden viime vuoden aikana kymmenen kirjaa.

Iäkkäiden ihmisten puolestapuhujana toimii vanhusneuvosto, jollainen on uuden lain mukaan oltava jokaisessa kaupungissa ja kunnassa.
Vanhusneuvosto on otettava mukaan ikääntynyttä väestöä koskevaan eri toimialojen suunnitteluun ja valmisteluun. Lisäksi vanhusneuvosto seuraa, miten vanhuspalvelut kaupungissa toteutuvat.
Eläinlääketieteen kunniatohtori Urho Riihikoski tottui työuransa aikana työskentelemään virkamiesten kanssa. Hän pelkää, että vanhusneuvosto jää monessa kunnassa ja kaupungissa pelkäksi kumileimasimeksi. Ylöjärvellä näin ei kuitenkaan käy.
– Tulemme vaatimaan Ylöjärvellä vanhuspalvelulain mukaisia palveluja, Riihikoski kiteyttää.

Tieto saatava leviämään

Ylöjärven vanhusneuvosto on jo pannut merkille, että tiedottaminen on kirjattu tärkeäksi aiheeksi uudessa Ylöjärven vanhustyön strategiassa.
Vanhusneuvosto aikoo pitää huolen siitä, että jatkossa vanhukset saavat helposti ja luotettavasti tietoa heitä koskevista asioista.
Maataloustoimittajien valtakunnallisen Tiedonjyvä-tunnustuksen vuonna 1988 saanut Riihikoski on oikea mies hoitamaan tiedotusta.
Hän onkin jo laatinut Ylöjärven vanhusneuvostolle Vanhusneuvosto tiedottaa -ohjelman, joka käsitellään ja suurella todennäköisyydellä myös hyväksytään
8. heinäkuuta pidettävässä vanhusneuvoston kokouksessa.
– Vaadimme selkeää tiedottamista. Aion perustaa työryhmän hoitamaan tätä asiaa. Haluan, että esimerkiksi lääkärikunta sekä eri sosiaali- ja terveydenhoidon asiantuntijat kertovat selkokielellä, mitä vanhusten kannattaa tietää, Riihikoski selvittää.
Vanhusneuvosto haluaa jatkossa tiedottaa muun muassa ennalta ehkäisevän terveydenhoidon, kuntoutuksen sekä omaishoidon kehittämisestä, kotihoitoa tukevista palveluista sekä vapaaehtois- ja naapuriavusta. Lisäksi tietoa halutaan jakaa yhteistyöstä kaupungin eri sektoreiden ja seurakunnan kanssa, julkisen terveydenhuollon yhteistyöstä eri toimijoiden kanssa sekä palveluja tukevan toiminnan kehittämisestä eri toimijoiden kanssa.
Riihikoski on sopinut, että vanhuspalveluasioista tiedotetaan jatkossa Ylöjärven kaupungin Ylöjärvi-lehdessä.
Lisäksi Riihikoski toivoo, että vanhukset voivat lukea heitä koskevista asioista Ylöjärven Uutisten sivuilta, Kurun Lehdestä sekä Ylöjärven seurakunnan Kirkko Näkyy -tiedotuslehdestä.

Kommentoi

Sinun tulee olla kirjautunut kirjoittaaksesi kommentin.

Haluaisitko lukea artikkeleita enemmänkin?