Jenni Kiiskinen

Ylöjärvellä pula sosiaalityöntekijöistä – Soten kaatuminen toi rekrytointitarpeen

Tilaajille

Ylöjärven kaupunginvaltuusto hyväksyi maanantain kokouksessaan Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman vuosille 2019-2022. Suunnitelman herättämässä keskustelussa esiin nousi huoli lastensuojelun sosiaalityöntekijöiden vähäisestä määrästä. Terveys- ja sosiaalijohtaja Anne Santalahti totesi, että Ylöjärvelle tarvittaisiin lisää lastensuojelun sosiaalityöntekijöitä ja sosiaaliohjaajia. Niiden rekrytoiminen ei ole kuitenkaan kovin helppoa, koska esimerkiksi Tampereellakin on kova pula sosiaalityöntekijöistä. Vaikeudet alkoivat, kun soteuudistus kaatui maaliskuussa….

Jenni Kiiskinen: Elämme velaksi lastemme kustannuksella

Tänään 5.4.2019 – siis huhtikuun alussa – suomalaiset ovat kuluttaneet tämän vuoden osamme maapallon luonnonvaroista. Maapalloja pitäisi olla melkein neljä, jos muut maat kuluttaisivat kuten Suomi kuluttaa. Tarkkaan ottaen maapalloja pitäisi olla 3,8 kappaletta. Viime vuonna tuo vastaava luku oli 3,6. Tässä luvussa myönteinen kehityssuunta olisi luvun pieneneminen – mieluiten radikaali pieneneminen. Kuluttamisesta puhuminen jää…

Ihmisen itsemääräämisoikeutta tulee kunnioittaa

Ihmisen identiteetin hyväksyminen tai sen määrittely ei tule olla viranomaisten, poliitikkojen tai esimerkiksi kirkon tehtävä. Nuorille ja lapsille vahingollisinta on tuomitseva asenneilmapiiri, tuen puute ja suoranainen kiusaaminen. Sateenkaarinuorilla on moninkertainen itsemurhariski ja sitä selittää se, ettei nuori saa hyväksyntää, hänen asiaansa ei ymmärretä tai se tahallaan väärinymmärretään/-selitetään. Suomen ihmisoikeushäpeäpilkku eli translaki on korjattava ihmisoikeuksia kunnioittavaksi;…

Kouluikäisten liikuntatottumuksiin ryhtiä

Tammikuun viimeisenä päivänä julkaistu, kahden vuoden välein tehtävä, Liitu-tutkimus teki jälleen selkoa lasten ja nuorten liikuntatottumuksista. Tutkijat hämmentyivät tuloksista, jotka osoittivat liikunnan vetovoiman vähentyneen erityisesti 11–15 vuotiaiden osalta. Selvisi, että tästä ikäryhmästä suositusten mukaan liikkuu vain joka kolmas nuorista. Muutosta parempaan ei tutkimuksen mukaan ole tapahtunut. Ikää tullessa lisää liikkuminen vähenee edelleen. Liikuntatottumukset vakiintuvat nuorten…

Kielivarannon laajentaminen rakennetaan varhain

Ylöjärven esikoululaiset ovat saaneet nauttia innostavasta vieraiden kielten suihkutuksesta kuluneen lukuvuoden aikana. Omaan lapseeni tämä useaan vieraaseen kieleen tutustuminen leikinomaisesti ja maistelleen on tehnyt valtavan vaikutuksen ja halua oppia on valtava. Lapsen intoa on ihana seurata tietäen, että koulussa jo ensi keväänä hän pääsee jatkamaan vieraiseen kieleen ja kulttuuriin tutustumisen matkaa. Olisi erittäin hienoa, että…

Kohti hiilineutraalia kaupunkiseutua

Ilmastonmuutos on aikamme vakavin globaali ilmiö. Sen hillinnän puolesta on taisteltava yhteisten toimien avulla, koko maailmassa ja kaikilla sektoreilla, monella tasolla. Ylintä valtaa näpeissään pitävät aikuiset eivät ole toimineet vielä tarpeeksi ripeästi ja konkreettisesti, ja maamme nuoriso onkin ottanut aktiivisen roolin herättelijöinä. Aivan viime aikoina tutkimuksen ja tieteen osoittama ilmaston lämpenemisen syy-seuraus-suhteet ja niihin vaikuttaminen…