Tulvat, lintuinfluenssa ja talous näkyvät valmiustoimikunnan tilannekuvassa

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston alueellisen valmiustoimikunnan tilannekuvassa korostuvat alueen tulvatilanne, suojautuminen lintuinfluenssalta sekä valtakunnallinen taloustilanne.

Moniviranomaisyhteistyönä tuotetussa tilannekuvassa todetaan, että hallituksen kehysriihessä sovitut julkisen talouden sopeutustoimet vaikuttavat kattavasti valtionhallintoon. Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston ylijohtaja Marko Pukkinen nosti valmiustoimikunnan kokouksessa esiin esimerkiksi valtionvarainministeriön hallinnonalan, jolle kohdistuva sopeutustavoite on yhteensä 48 miljoonaa euroa jo vuonna 2025. Osa sopeutustarpeesta kohdistuu myös aluehallintoon.

Samalla kansalaisten hyvinvointi, mieliala ja luottamus yhteiskuntaan ovat koetuksella viimeisimmän Kansalaispulssikyselyn mukaan. Koettu oikeudenmukaisuus ja luottamus niin tulevaisuuteen, koulutusjärjestelmään, terveydenhuoltoon kuin poliittisiin puolueisiin on alimmillaan lähivuosien mittaushistoriassa.

Alueelliseen turvallisuustilanteeseen vaikuttaa edelleen myös eurooppalainen turvallisuustilanne sekä päätökset Ukrainalle kohdistettavasta tuesta.

Alueen riesana tulvat ja lintuinfluenssa

Valmiustoimikunta tarkasteli myös alueen tulvatilannetta. Tulvavauriot ovat tämänhetkisen tiedon mukaan jääneet maltillisiksi. Teiden kunto ja kantavuus ovat joillakin paikallisalueilla heikentyneet, mutta asuinkiinteistöt ovat suurelta osin välttyneet kastumiselta.

Lisäksi pohdittiin lintuinfluenssan torjumista. Maa- ja metsätalousministeriön tuore asetus on velvoittanut turkiseläinten tilat suojattaviksi verkoilla ja muilla toimenpiteillä lintuinfluenssan torjumiseksi. Toimenpiteellä vältetään turkiseläinten joutuminen kontaktiin lintujen tai muiden haittaeläinten sekä niiden ulosteiden kanssa. Bioturvatoimenpiteet tullaan tarkistamaan kaikilla tarhoilla huhti-lokakuun välisenä aikana.

Julkinen taloustilanne haastaa palvelujen järjestämistä

Julkisen talouden sopeuttamistoimien myötä niin ikään alueen sosiaali- ja terveyspalveluihin kohdistuu miljoonien eurojen säästötavoitteita. Useilla hyvinvointialueilla vuodepaikoista on parhaillaan puutetta, vaikka tilanteen on koettu hieman parantuneen kevään mittaan. Myös ikäihmisten laitospalvelujen ja kotihoidon henkilöstöresurssin tilanne näyttäytyy osin haastavana.

Alueen ELY-keskusten toiminnassa sopeutusuutiset näkyvät muun muassa epävarmuutena osaavan henkilöstön saatavuudesta. Osassa maakuntia työllisyystilanne on heikentynyt edellisvuodesta. Kunnissa talouden heikentyminen vaikuttaa palvelujen järjestämiseen, kun taas yritysten tulevaisuuden näkymät ovat pääosin myönteiset. Myös kaupunkien isommat investoinnit etenevät.

Varautumisen ja huoltovarmuuden tilanne hyvä

Kriittisen infrastruktuurin osalta tilanne alueella näyttäytyy hyvänä, eikä lakoista ole aiheutunut merkittäviä puutteita kriittisen infran toimijoille. Huoltovarmuuskeskuksen alueellinen varautumisasiantuntija Petri Jokilahti totesi kokouksessa, että huoltovarmuuskriittisiä havaintoja ja hybridivaikuttamista, kuten tietoturvapoikkeamia, on esiintynyt viime aikoina hieman aiempaa enemmän. Muun muassa turvakoteihin on kohdistunut puhelinliikenteen häirintää.

Alueelliseen varautumiseen viime aikoina tehdyt panostukset ovat tuottaneet tulosta. Varautumisen ja valmiussuunnittelun tilanteen todettiin eri viranomaisissa olevan hyvällä tasolla. Myös tulli- ja rajaviranomaiset totesivat Suomen tilanteen olevan parhaillaan vakaa, mutta etenkin Itärajan tilannetta seurataan lumien sulamisen myötä. Alueen heikoilla jäillä on tapahtunut tänä keväänä useita henkilövahinkoihin johtaneita onnettomuuksia.