Edessä on peruskoulun historian suurin oppilasmäärän muutos – ”Aika on kortilla ja erilaisia toimenpiteitä on tehtävä nopeasti”

Perusopetuksessa olevien lasten määrä vähenee vauhdilla. Arvion mukaan 2030-luvulla on 80 000 oppilasta nykyhetkeä vähemmän. Tämä aiheuttaa isoja haasteita kunnilla.

– Koululaisikäluokan supistuminen on tosiasia, jonka edessä olemme. Tämä tarkoittaa, että meillä on nyt aika kortilla ja erilaisia toimenpiteitä on tehtävä nopeasti. Monet ratkaisun avaimet ovat kunnilla itsellään, mutta kunnat tarvitsevat lisää joustoa kehittää perusopetusta. Ratkaisua kannattaa etsiä yhdessä alueen muiden kuntien kanssa ennakkoluulottomasti ja kokeillen, Kuntaliiton toimitusjohtaja Minna Karhunen sanoo.

Ylöjärvelläkin joudutaan jatkuvasti pohtimaan oppilasmääriä. Soppeenharjun kouluun saadaan lisää tilaa. (Kuva: Jani Saarenpää)

Koululaisluokat pienenevät 2020-luvulla melkein kaikissa kunnissa: 118 kunnassa syntyy alle yksi koululuokallinen (eli 25 oppilaan ryhmä) lapsia, 55 kunnassa 1–2 koululuokallista ja 25 kunnassa 2–3 koululuokallista.

Alle kouluikäisten määrä on laskenut jo 2010-luvulla voimakkaasti. Vaikka koululaisikäluokat ovat kehittyneet vaihtelevasti kunnissa, niin lapsimääriltään kasvavat kunnat ovat jatkossa selkeässä vähemmistössä.

– Muutokset koskettavat ihan kaikkia kuntia. Nyt ei puhuta ohimenevästä tilanteesta, vaan olemme uuden normaalin edessä, Karhunen kertoo.

Koulun aloittavan ikäluokan koko on suuressa osassa kuntia pääsääntöisesti riippuvainen syntyvyydestä. Selvästi alle 10 prosenttia koulun aloittavan ikäluokan koon kasvusta tai pienemisestä selittyy muuttoliikkeellä.

– Ei voida toivoa, että pelkästään maan sisäinen muuttoliike voisi ratkaista tilannetta, Karhunen toteaa.

Suomenkielisten lasten määrä vähenee hurjasti

Muutos vaikuttaa etenkin suomenkielisiin kouluikäisiin lapsiin, joiden määrä vähenee jopa 100 000 henkilöllä vuoteen 2030 mennessä. Myös ruotsinkielisten määrä vähenee, mutta hillitymmin.

Vieraskielisten 0–15-vuotiaiden määrä on puolestaan kasvanut 55 000 henkilöllä vuosien 2010–2022 aikana ja määrä kasvaa 2022–2030 välillä noin 19 000 henkilöllä. Vuoteen 2030 mennessä vieraskielisten lasten osuus kasvaa jopa 16 prosenttiin koko koululaisikäluokasta.

– Kansallisesti täytyy panostaa rahoitusta kielikehityksen mukaisesti niille alueille ja kaupungeille, jossa on uudenlaiset kasvun elementit. Meidän on huolehdittava kotoutumisen onnistumisesta, jotta näille alueille riittää tulevaisuudessa myös työntekijöitä, Karhunen sanoo.

Vaikka syntyvyys elpyisi hieman, niin koululaisikäluokkien koko jää nykyistä pienemmäksi. Jos syntyvyys puolestaan laskisi yhä lisää, tarkoittaisi tämä koululaisikäluokkien supistumista lähes 120 000 henkilöllä.