Muutos perusopetuksen väliarviointiin Ylöjärvellä: Ensi syksystä alkaen numerot annetaan neljänneltä luokalta alkaen

Ylöjärven perusopetuksessa muutetaan koululaisten arviointia siten, että ensi syyslukukauden päätteeksi annettava väliarviointi vuosiluokilla 4–5 toteutetaan antamalla oppiaineista arvosanat. Tähän saakka väliarviointi on korvattu arviointikeskusteluilla vuosiluokilla 1–5.

Arviointikeskustelujen mahdollinen muuttaminen joillakin vuosiluokilla numeeriseksi väliarvioinniksi on puhuttanut kouluissa tämän lukuvuoden aikana.

Opettajille ja huoltajille järjestettiin Ylöjärvellä kysely, jossa tiedusteltiin vastaajien mielipidettä siihen, haluavatko he numeerisen väliarivoinnin joko neljänneltä tai viidenneltä vuosiluokalta alkaen vai haluavatko he pitää nykyisen arviointitavan ennallaan. Kyselyyn vastasi 103 opettajaa ja 710 huoltajaa.

Neljänneltä luokalta alkavaa numeroarviointia kannatti 43,7 prosenttia opettajista ja 53,2 prosenttia huoltajista. Viidenneltä luokalta alkavan numeroarvioinnin kannalta oli opettajista 27,2 prosenttia ja huoltajista 20,9 prosenttia. Kuudennelta luokalta alkavaa numeroarviointia, eli nykyistä käytäntöä kannatti opettajista 29,1 prosenttia ja huoltajista 25,9 prosenttia.

Kyselyn perusteella suurin osa vastaajista halusi siis numeerisen väliarvioinnin toteutettavan syyslukukauden päätteeksi jo neljänneltä vuosiluokalta alkaen.

Jatkossakin oppilaan koulunkäyntiin liittyviä palavereja pidetään tarvittaessa huoltajan kanssa kuten tähänkin asti.

Kasvatus- ja opetuslautakunta päättää asiasta ensi tiistain kokouksessaan.