Leppäkoski Group järjestää osakeannin nykyisille osakkeenomistajilleen – Uusi valvontamalli rasittaa sähkönjakeluyhtiöitä

Annin tavoitteena on kerätä lähes viisi miljoonaa euroa yhtiön käyttöpääoman vahvistamiseksi ja tulevien investointien rahoittamiseksi.

Ylöjärvelläkin laajasti toimivan energiakonserni Leppäkoski Groupin mukaan sen tytäryhtiön Leppäkosken Sähkö Oy:n energiamarkkinalain edellyttämät investoinnit toimitusvarmuuteen sekä sähköenergianmittauksiin rasittavat Leppäkoski-konsernin kassavirtaa lähivuosien aikana. Lisäksi yhtiö on osana kokonaisvaltaista riskienhallintastrategiaa käynnistänyt uuden, energiapuun raaka-ainehankintaa koskevan liiketoiminnan, jolla pyritään ensisijaisesti turvaamaan raaka-aineiden hankinta ja kaukolämmön kilpailukyky pitkällä tähtäimellä.

– Uusi toiminta edellyttää riittäviä taloudellisia puskureita polttoaineiden hankintaan ja hankinnan resurssointiin, Leppäkoski Group Oy:n toimitusjohtaja Juha Koskinen sanoo.

Leppäkoski Groupin mukaan energiaviraston valmisteilla olevan uuden valvontamallin myötä sähkönjakeluyhtiöiden investointivelvoitteiden toteuttaminen kassavirralla tulee tulevaisuudessa olemaan lähes mahdotonta sallitulla tuottotasolla, kun otetaan huomioon rahoitusmarkkinatilanne ja poliittisen ohjauksen riskit. Uusi valvontamalli seuraaville kahdeksalle vuodelle on tarkoitus ottaa käyttöön vuoden alusta alkaen.

– Nykyisessä rahoitusmarkkinatilanteessa sekä epävakaassa toimintaympäristössä sähkönjakelun uuden valvontamallin muutosten aiheuttamat kassavirran heikennykset ajoittuvat äärettömän huonoon hetkeen ja rankaisevat toimijoita kohtuuttomasti. Tämä on muiden energiatoimialaan kohdistuvien riskien lisäksi yksi syy nyt toteutettavalle osakeannille, Koskinen kommentoi.

– Energiaviraston laatiman uuden valvontamallin suurimpia häviäjiä ovat kunnat ja kaupungit, jotka omistavat sähkönjakeluyhtiöitä. Niiden omistuksen arvosta saattaa sulaa jopa yli miljardi euroa ja samanaikaisesti syntyy merkittävä riski siitä, että kunnat ja kaupungit joutuvat pääomittamaan omistamiaan yhtiöitä lain velvoittamien toimitusvarmuusinvestointien toteuttamiseksi. Tämä osaltaan ei tule ainakaan parantamaan heikkoa kuntataloutta, Koskinen jatkaa.