Kaupunginjohtajan joulutervehdys: Ylöjärvi panostaa rakennushankkeisiin

Viime vuonna tähän aikaan monessa kotitaloudessa ja yrityksessä jännitettiin energiakustannusten kehittymistä kylmimpinä talvikuukausina ja yleistä kustannustason kehitystä. Sähkön hinta nousikin reilusti ja aiheutti monelle kotitaloudelle niin vaikeita haasteita, että valtio lähti aktiivisiin tukitoimiin kotitalouksien toimeentulon turvaamiseksi. Kasvaneen tuulivoimakapasiteetin ja valmistuneen uuden ydinvoimalaitoksen ansiosta tilanne näyttää nyt huomattavasti seesteisemmältä kuin vuosi sitten. Vaikuttaa, että ihmisillä ja valtiolla on kykyä sopeutua uusiin hankaliin tilanteisiin nopeasti, kun tarve vaatii.

Koko vuoden kestänyt korkojen nousu päättyi syksyllä ja ennusteet enteilevät jo tällä hetkellä maltillista korkojen laskua. Korkokulujen ennakoitava tulevaisuus tuonee kaivatun helpotuksen asuntomarkkinoille, kun ihmiset kykenevät luotettavammin arvioimaan käytettävissä olevia tuloja suhteessa asuntojen hintoihin. Rakennusala on hyytyneen asuntokaupan myötä ollut vaikeuksissa ja uusien kohteiden käynnistämistä on lykätty. Tampereen seudun vetovoima ja laajempi kaupungistuminen ilmiönä eivät kuitenkaan ole kadonneet minnekään. Uskon vahvasti, että asuntokauppa ja rakentaminen piristyvät pian merkittävästi. Ylöjärven kyky kohdata haasteita on joka tapauksessa varsin hyvä. Yhtenä esimerkkinä tästä mainittakoon, että meillä on tänä vuonna ollut useana kuukautena Pirkanmaan alhaisin työttömyysaste. Myös tonttikauppa on käynyt hyvin sekä asuin- että yritystonttien puolella. Huolimatta rakentamisen suhdanteista omakotitonteillemme on riittänyt mainiosti kysyntää ja merkittäviä yrityksiä on tehnyt sijoituspäätöksen Ylöjärvelle.

Ylöjärven vetovoima on siis ollut vahvaa ja se pysyy vahvana jatkossakin. Tämän ansiosta meillä on kykyä ja halua investoida tulevaisuuteen. Uusia kouluja ja päiväkoteja rakennetaan lähivuosina Siltatien alueelle, Kuruun, Vuorentaustaan, Karhelle, Soppeenmäkeen ja Vahantaan. Myös useita uusia asuin- ja yritysalueita on rakenteilla tai rakentamista ollaan käynnistämässä. Liikuntapaikkoja ja muita yleisiä alueita on kaupungin investointiohjelmassa niin ikään pitkä lista. Jos yksityinen rakentaminen onkin väliaikaisesti hiljentynyt, kaupungin rakentaminen päinvastoin kiihtyy. Ensi vuonna kokonaisinvestoinnit ylittävät jo 27 miljoonan rajapyykin.

Kulunut vuosi oli ensimmäinen vuosi sote-uudistuksen jälkeen. Pirkanmaan hyvinvointialue on ottanut ensiaskeleitaan ja lähtenyt rivakasti uudistuksiin palveluissaan. Sote-toiminnot eivät kuulu enää kunnille, mutta olemme ottaneet aktiivisesti kantaa asioihin ja työskentelemme päivittäin tiiviisti hyvinvointialueen kanssa mahdollisimman toimivan elin- ja toimintaympäristön edellytyksien turvaamiseksi. Valtion päätöksistä johtuva seuraava hallinnollinen uudistus on niin ikään jo kulman takana, tällä kertaa kyse on työllisyyspalveluista. Ylöjärvi on työllisyyspalveluiden uudistuksessa sitoutunut yhteistyöhön Tampereen ja muiden Tampereen kehyskuntien kanssa. Sote-uudistuksesta poiketen työllisyysalueuudistuksessa tehtäviä siirtyy valtiolta kunnille eikä kunnilta poispäin. Työllisyysalueuudistus tulee voimaan vuonna 2025, ja valmistelu on ollut tiivistä kuluneena vuonna ja jatkuu koko ensi vuoden ajan.

Haluan kiittää kaupunkikonsernin henkilöstöä ahkerasta työstä kuluneen vuoden aikana sekä päättäjiä, yhteistyökumppaneita ja muita sidosryhmiä hyvin sujuneesta yhteistyöstä.

Toivotan kaikille ylöjärveläisille
levollista ja virkistävää joulun aikaa!

Pauli Piiparinen
kaupunginjohtaja