Paljon hyviä päätöksiä vaikeista ajoista huolimatta – Satsauksia varhaiskasvatukseen

Ylöjärven kaupunginvaltuusto käsitteli maanantaina 13. marraskuuta ensi vuoden talousarvioesityksen. Uusi kaupunginhallitus saatiin vihdoinkin valittua. Tuloveroprosentin 0,54 prosentin korotus oli perussuomalaisille vaikea päätös, joka oli kuitenkin pakko tehdä, jotta saamme pienennettyä alijäämää.

Perussuomalaiset halusivat säilyttää yleisen kiinteistöveroprosentin rakennusten osalta lain sallimalla minimitasolla 0,93 prosentissa, mutta enemmistön päätöksellä tähän tehtiin korotus. Tämän johdosta kiinteistövero on ensi vuonna rakennusten osalta 0,98 prosenttia. Tämä oli ryhmämme mielestä täysin turha korotus.

Itse talousarviokäsittely sujui mielestäni oikein mallikkaasti ja hyvässä hengessä. Tässä vaikeassa taloudellisessa tilanteessa on hyvä muistuttaa, että valtuusto teki paljon hyviä päätöksiä ja panostuksia ensi vuodelle. Isot kouluhankkeet jatkuvat. Vuorentaustan yläkoulun laajennus valmistuu, Siltatien yhtenäiskoulun liikuntahalli otetaan käyttöön ja Kurun yhtenäiskoulun rakentaminen alkaa. Lisäksi LisäValo-hanke, hankesuunnittelu ja teknologialinjan suunnittelu etenevät.

Kasvatus- ja opetuslautakunnan puheenjohtajana olen erityisen ylpeä lautakuntani talousarvioesityksestä, jonka valtuusto hyväksyi. Esitys sisältää paljon hyviä asioita ja 19 uutta vakanssia. Kaksi erityisopettajaa ja yksi opinto-ohjaaja perusopetukseen. Neljä varhaiskasvatuksen opettajaa, kaksi varhaiskasvatuksen lastenhoitajaa ja kymmenen varhaiskasvatuksen ohjaajaa.

Varhaiskasvatuksen ohjaajilla on tarkoitus vahvistaa tuen rakennetta varhaiskasvatuksessa. Ylöjärvellä on käytetty rakenteellisena tukena pääsääntöisesti ryhmäkoon pienentämistä. Nyt saamme lisättyä ohjaajaresurssia ryhmään.

Lisäksi määräaikaisia koulunkäynninohjaajia vakinaistetaan ja työntekijöiden nepsyosaamista vahvistetaan. Tämä tarkoittaa ratkaisukeskeinen neuropsykiatrinen valmentaja -koulutuksia, joihin alamme kouluttamaan varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen henkilöstöä säännöllisesti.

Ylöjärven kaupungin työnantajaimagoa kehitetään edelleen ensi vuonna jatkamalla varhaiskasvatuksen henkilöstölle suunnattua vaaterahaa, jota on pidetty merkityksellisenä pitovoimatekijänä. Tämä hieno kädenojennus varhaiskasvatuksen työntekijöitä kohtaan tehtiin ensimmäistä kertaa Ylöjärvellä tänä vuonna ja nyt sitä jatketaan.

Lämmin kiitos sivistysosaston viranhaltijoille, kasvatus- ja opetuslautakunnalle sekä koko Ylöjärven kaupunginvaltuustolle. Vaikeista ajoista huolimatta tästä on hyvä jatkaa kohti ensi vuotta, josta tulee toivottavasti tätä vuotta parempi.

Henrik Pajunen
kaupunginvaltuutettu (ps.), kasvatus- ja opetuslautakunnan puheenjohtaja