Ylöjärven Uutiset seuraa veropäivää sekä julkaisee tuloihin ja veroihin liittyviä artikkeleita

Verottaja julkaisee keskiviikkona viime vuoden tuloverotiedot. Ylöjärven Uutiset julkaisee päivän aikana useita verotietoihin liittyviä artikkeleita.

Heti aamulla julkaistaan yli 5 000 Pirkanmaan suurituloisimman verotiedot. Päivän aikana paikallislehti kertoo muun muassa tunnettujen ylöjärveläisten tuloverotietoja. Julkiset verotiedot eivät kuitenkaan kaikkea henkilöiden tuloista.

Vuonna 2021 julkisten tietojen ulkopuolelle jäi lähes viidennes tuloista ja miljoonatuloja saaneita oli yli 200 todellista vähemmän. Nyt julkistettavissa verotiedoissa eivät näy esimerkiksi henkilön mahdolliset verovapaat etuudet ja pääomatulot. Myös vähennykset pienentävät julkisissa tiedoissa näkyvää verotettavaa tuloa.

– Tuloverotuksen julkiset tiedot perustuvat verotuksen toimittamisessa käytettäviin tietoihin. Tämän vuoksi mukana ovat vain ne tulot, joista maksetaan veroja, lakiasiainjohtaja Matti Merisalo kertoo.

Henkilöasiakkaan tuloverotuksen julkiset tiedot sisältävät verotettavat ansio- ja pääomatulot ja niistä määrätyt verot ja veronpalautuksen tai jäännösveron määrän.

Sen sijaan verovapaat ansio- tai pääomatulot eivät käy ilmi julkisista verotustiedoista. Verottomia ovat esimerkiksi toimeentulotuki, lapsilisät, lakkoavustus ja oman asunnon myynnistä tietyin ehdoin saatu myyntivoitto. Myös osa henkilön saamista osingoista on tietyin ehdoin verovapaata.

Julkisissa tiedoissa näkyvissä ansio- ja pääomatuloissa on myös jo huomioitu sekä Verohallinnon viran puolesta tekemät että henkilön itsensä ilmoittamat ja Verohallinnon hyväksymät vähennykset. Tavanomaisia vähennyksiä ovat esimerkiksi tulonhankkimismenot ja matkakulut.

– Julkisissa tiedoissa kyse on siis tuloista vasta vähennysten jälkeen. Ansiotuloissa tämä selittää pitkälti eron todellisten ja julkisissa tiedoissa näkyvien tulojen välillä, Merisalo avaa.

Kaikki Ylöjärven Uutisten uudet ja vanhat veropäivään liittyvät jutut löytyvät osoitteesta ylojarvenuutiset.fi/aiheet/verotiedot.