Ylöjärvi kaipaa lisää vauvoja

Ville MäkinenYlöjärvellä syntyi viime vuonna 327 vauvaa. Luku ei ole huono verrattuna moneen muuhun kuntaan, mutta samalla tavalla kuin koko muu Suomi myös Ylöjärvi ”kärsii” vähäisestä syntyvyydestä.

Syntyvyysluvut ovat Ylöjärvellä laskeneet selvästi 2010-luvun taitteesta. Huippuvuosi oli 2012, jolloin Ylöjärvellä syntyi 508 lasta. Edellinen huippu oli vuodelta 2009, jolloin vauvoja tuli maailmaan Ylöjärvellä 479. Yli 400 syntyneen on päästy myös vuosina 2006, 2007, 2008, 2011, 2013 ja 2015. Tämän jälkeen syntyvyydessä on ollut jonkinlainen laskusuhdanne pieniä heilahteluja lukuun ottamatta.

Syntyvyyden lisäämiseksi yksittäinen kunta voi vaikuttaa vain osittain, koska valtiolliset toimenpiteet ohjaavat syntyvyyden lisäämisen mahdollisuuksia. Mutta keinoja kunnillakin on.

Syntyvyyden lisääminen vaatii pitkäaikaista suunnittelua ja monipuolisia toimenpiteitä. Tärkeimpinä lienevät perheystävälliset palvelut. Ylöjärvikin voisi satsata vielä nykyistäkin enemmän perheiden hyvinvointiin tarjoamalla riittävästi laadukkaita päivähoitopalveluita, kouluja, terveydenhuoltoa ja muita perheille suunnattuja palveluita.

Huomioida kannattaa myös perheystävällinen asuntopolitiikka. Tarvitaan jatkuvasti tarjolla olevia kohtuuhintaisia asuntoja ja perheille sopivia asuinalueita.

Eikä kannata unohtaa myöskään taloudellisia kannustimia. Tänä päivänä ja tässä ajassa pienelläkin kannustimella voi olla iso merkitys, kun lapsien hankintaa suunnittelevat perheet miettivät asuinpaikkaansa.