Kuntaliitto pitää kaupunginhallituksen erottamista mahdollisena – Valtuusto tekee lopullisen päätöksen

Ylöjärven kaupunginvaltuuston asettama tilapäinen valiokunta kokoontuu huomenna torstaina kolmatta kertaa. Nyt sillä on käsissään myös Kuntaliitolta pyydetty asiantuntijalausunto.

Tilapäinen valiokunta on valmistellut vireille tullutta kaupunginhallituksen jäsenten erottamista koskevaa asiaa kuntalain mukaisesti. Tilapäisen valiokunnan perustaminen on hyvin harvinainen tapaus, jonka taustalla on aiemmin uutisoitu epäluottamus kaupunginhallituksen jäseneen Erja Pelkoseen (ps.).

Monen kaupunginhallituksen jäsenen epäluottamus Erja Pelkoseen on koko tilapäisen valiokunnan perustamisen taustalla. (Arkistokuva)

Kuntaliiton lausunnon lisäksi tilapäinen valiokunta on saanut 10 uutta selitystä ja kaksi uutta lausuntoa asianosaisilta. Kaikille aiemmin kuulluille varattiin mahdollisuus antaa kirjallinen selitys ja lausunto ensimmäisen kuulemiskierroksen selityksistä ja lausunnoista sekä Kuntaliiton asiantuntijalausunnosta. Kaupunginvaltuuston puheenjohtajiston ohella selitykset ja lausunnot on pyydetty kaupunginhallituksen jäseniltä ja varajäseniltä.

Toisella lausuntokierroksella läheskään kaikki ensimmäisellä kerralla selityksen tai lausunnon antaneista ei enää antanut lausuntoa tai muuttanut lausuntoaan. Saaduissa uusissa kommenteissa lausunnon antajien näkemykset eivät ole juurikaan muuttuneet. Suurin osa asianosaisista on kaupunginhallituksen erottamisen kannalla. Ylivoimaisesti pisimmän selityksen antoi myös toisella kuulemiskierroksella Erja Pelkonen (ps.), jonka vastaus on 13 sivun mittainen. Kaikki uudet selitykset ja lausunnot ovat luettavissa tilapäisen valiokunnan kokouksen esityslistalta.

Kuntaliitto: Valtuusto ratkaisee

Kuntaliitto toteaa lausunnossaan, ettei se voi omassa arvioissaan ottaa kantaa siihen, onko joku kaupunginhallituksen jäsen paljastanut salassa pidettäviä tietoja.

– Tapauksessa kysymys on siitä, onko kaupunginhallituksen sisäisten keskustelujen ja mahdollisesti myös salassa pidettävien tietojen päätyminen julkisuuteen sekä ja siitä seuranneet tapahtumat heikentäneet valtuuston luottamusta kaupunginhallituksen toimintakyyn niin, että tilapäinen valiokunta voi esittää toimielimen erottamista ja valtuusto erottaa toimielimen, Kuntaliitto sanoo.

Kuntaliitto linjaa, että tilapäinen valiokunta tekee itsenäisen arvionsa kaupunginhallituksen toimintaedellytyksistä ja kysymys on lopulta kokonaisharkinnasta. Kuntaliitto muistuttaa, että tilapäisen valiokunnan tehtäviin ei sinänsä lähtökohtaisesti kuulu esimerkiksi selvittää sitä, kuka on mahdollisesti paljastanut salassa pidettäviä tietoja ulkopuolisille. Tämä ei ole välttämättä tarpeen erottamisasian valmistelemiseksi.

Kuntaliitto korostaa, että vaikka kyse olisikin alun perin yksittäisen tai yksittäisten henkilöiden toiminnasta, tilapäisen valiokunnan arvioinnin kohteena on koko hallituksen toimintakyky ja valtuuston poliittinen luottamus arviointihetkellä.

Kuntaliitto sanoo, että poliittinen luottamus tai epäluottamus on arvioitavissa vain poliittisessa prosessissa viime kädessä valtuuston äänestyksessä.

– Käsityksemme mukaan on kuitenkin oikeudellisesti mahdollista, että mahdollinen epäluottamus perustuu kaupunginhallituksen toimintaedellytysten heikkenemiseen joko salassa pidettävien tietojen paljastamisen vuoksi tai luottamuksellisten keskustelujen ilmaisemiseen niin, että se olennaisesti heikentää hallituksen työskentelyedellytyksiä, Kuntaliitto toteaa lausunnossaan.

Ylöjärven Uutiset kertoo heti tilapäisen valiokunnan torstain kokouksen jälkeen, mitä kokouksessa päätettiin.