Poliittikka on joskus erittäin raadollista – Ylöjärvellä pian edessä vaikea prosessi

Ville Mäkinen
Reilut viisi vuotta Ylöjärven Uutisia vetänyt Ville Mäkinen jatkaa PPY:n varapuheenjohtajana.

Valtuusto saa seuraavassa kokouksessa päätettäväkseen hyvin poikkeuksellisen asian, kun kaupunginhallituksesta halutaan erottaa luottamuspulasta kärsivä perussuomalaisten Erja Pelkonen. Valtuusto päättää asetetaanko tilapäinen valiokunta valmistelemaan mahdollista erottamista.

Valiokunnan mahdolliselle asettamiselle tulee olla valtuuston enemmistö. Päätöksen taakse tarvitaan siis Ylöjärvellä vähintään 26 valtuutettua. Kun aloitteella tilapäisen valiokunnan perustamisesta on 27 valtuutetun allekirjoitettu tuki ja lisäksi kaksi valtuutettua on antanut tukensa sähköpostitse, on selvää, että valiokkunan asettaminen tullaan hyväksymään. Tukensa aloitteelle on osoittanut eri tavoin myös viisi varavaltuutettua.

Kuntaliiton ohjeistuksen mukaan sopivan kokoisessa valiokunnassa olisi viidestä seitsemään jäsentä. Ohjeistuksen mukaan valiokunnan kokoonpanossa on kiinnitettävä huomiota tasapuolsuuteen niin, että eri mielipidesuuntaukset saavat edustuksen valiokunnassa.
Jos ja kun Ylöjärven kaupunginvaltuusto päättää asettaa valiokunnan, valiokunta kuulee asianosaisia ja valmistelee varsinaisen asian valtuuston päätettäväksi.

Mikäli valiokunta sitten päättää esittää kaupunginhallituksen jäsenen erottamista, päätös on perusteltava ja siinä on mainittava, mihin luottamuspula perustuu. Perusteiden tulee olla asiallisia eivätkä ne voi perustua mielivaltaan.

Tästä saagasta tulee värikäs ja valitettavasti myös raastava. Kaupunginhallituksessa on kuitenkin ajauduttu niin syvään luottamuspulaan, ettei muuta vaihtoehtoa taida enää olla.

Politiikka on joskus erittäin raadollista. Vielä on vaikea sanoa, puhdistaako tämä vaikea prosessi ilmaa vai tulehtuvatko tiettyjen tahojen välit entisestään.