Hyvää kansallista veteraanipäivää! – Veteraaneja on elossa hieman alle 3 000

Torstaina 27. huhtikuuta nostetaan Suomen lippu salkoon sotiemme veteraanien kunniaksi. Veteraaneja on elossa keväällä 2023 hieman alle 3 000 miestä ja naista. Veteraanien puolisoita ja leskiä on elossa noin 9 000. Sankarivainajien puolisoita eli sotaleskiä on elossa enää muutamia kymmeniä.

Sotiemme veteraanit 2023 -varainhankinnassa ovat mukana Sotainvalidien Veljesliitto, Suomen Sotaveteraaniliitto, Rintamaveteraaniliitto ja Kaatuneitten Omaisten Liitto. Järjestöt ovat luvanneet tukea kunniakansalaistemme joukkoa loppuun asti.

Sotiemme veteraanit ovat nyt pitkälti oman juhlapäivänsä ansiosta kaikkien suomalaisten kunnioittamia. Veteraanipäivähankkeen on katsottu lähteneen liikkeelle pääministeri Kalevi Sorsan koolle kutsumasta yhteisneuvottelusta vuonna 1986. Viettopäiväksi valikoitui huhtikuun 27. päivä, joka oli Lapin sodan päättymispäivä ja rauhan alkamispäivä. Veteraanien sukupolvelle kuuluu kiitos Suomen hyvinvointiperustasta.

Veteraanien kertomukset ja tarinat on tallennettu tuhansiin kansiin, niiden pohjalta muodostuu kansan yhteinen muisti ja perinne. Veteraanien elämäntyötä arvostaen!

Veteraanien varainhankinnassa mukana olleena olen saanut kiitokseksi kuvan Suomi100 -juhlamerkin.

Leena Mankkinen
kansallisen veteraanipäivän päätoimikunnan jäsen 2006-2013

Etulinjan ”veteraaneja” juttutauolla Vuosalmen sillanpääasemassa 24.7.1944 (Kuva: SA-kuva)