Rakennetaanko Ylöjärvelle tuulivoimaa? – Kaupunginhallitus kävi asiasta lähetekeskustelun

Tanskan suurin maatuulivoiman tuottaja Eurowind Energy haluaisi kaavoittaa Ylöjärvelle tuulivoima-alueen. Kaupunginhallitus käsitteli asiaa maanantaina.

Eurowind Energy on kysellyt mahdollisuuksia kaavoittaa tuulivoima-alue Kurun keskustan koillispuolelle. Alue sijoittuu Kurusta Ruovedelle vievän seututie 337:n pohjoispuolelle Ruoveden kunnanrajan, Iso Kalliojärven ja Kuusijärven välimaastoon. Alustavien tavoitteiden mukaan alueelle sijoittuisi 14 tuulivoimayksikköä ja koko alueen alustava pinta-ala olisi seitsemän neliökilometriä.

Kaupunginhallitus keskusteli asiasta yleisellä tasolla kokouksessaan.

– Kävimme tunnusteluja asiasta ja keskustelu oli oikein hyvä. Mitää päätöksiä ei kuitenkaan tehty, kaupunginhallituksen puheenjohtaja Mauri Heiska kertoo.

Hänen mukaansa hallitus kaipaa aiheesta kovasti lisätietoa.

– Aihe on Ylöjärvellä uusi. Eikä kyseessä ole kuitenkaan mikään yksinkertainen asia, kun puhutaan 250-metrisistä torneista. Haluamme siis paljon tietoa ennen kuin asiassa päästään eteenpäin. Keskustelua jatketaan mahdollisesti jo seuraavassa hallituksen kokouksessa, Heiska selvittää.

Nouseeko Kuruun joskus tulevaisuudessa tuulivoimaloita? (Kuva: Suomen Tuulivoimayhdistys ry)

Ylöjärven kaupungilla ei ole maanomistusta kohteena olevalla alueella. Alue sijoittuu Paappasen, Kuusitaipaleen ja Heikkilän tiloille, jotka ovat yksityisen metsäyhtiön omistuksessa. Eurowind Energylla on sopimus metsäyhtiön kanssa.

Pirkanmaan maakuntakaavassa alueella on tuulivoima-alueeksi osoitettu alue Kyntömäki-Pikkukivijärvi. Nyt kaavailtu tuulivoima-alue sijoittuisi enimmäkseen tälle alueelle.

Alueen yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa tulee huomioida vaikutukset vakituiseen ja loma-asutukseen, luontoon, kuten linnustoon ja lepakoihin, ekologisiin yhteyksiin, pohjaveteen sekä ulkoilu- ja virkistysyhteyksiin. Lisäksi tulee ottaa huomioon asutukseen kohdistuvat melu- ja välkevaikutukset. Huomioida pitää myös puolustusvoimien toimintaedellytykset, ilmatieteenlaitoksen säätutkat sekä lentoliikenteen, tie- ja raideliikenteen ja voimajohtojen asettamat rajoitteet.

Tuulivoimahankkeet ratkaistaan erillisellä yleiskaavaprosessilla. Kaupunki ei ole varannut tuulivoimahankkeisiin resursseja Maankäytön ja palveluiden suunnittelu- ja toteutusohjelma MAPSTO:ssa. MAPSTO-ohjelmaa tarkistetaan kuitenkin vuosittain. Lopullinen tuulivoimala-alueen laajuus tarkentuu kaavatarkastelun yhteydessä.

Päätöksen varsinaisen yleiskaavan käynnistämisestä tekee kaupunginhallituksen. Erityistä estettä kaavahankkeelle ei ole tiedossa.

Valtuuston koko mietinnässä

Kaupunginhallitus käsitteli maanantaina myös kokoomuksen valtuustoryhmän valtuustoaloitetta valtuuston koon sopeuttamiseksi seuraavalle valtuustokaudelle.

Kaupunginhallitus päätti jo tammikuussa käynnistää luottamushenkilöorganisaation päivitystyön, jonka ohjausryhmänä toimii kehittämistoimikunta. Yhtenä päivitystyön osa-alueena tarkastellaan valtuutettujen lukumäärää tulevalla valtuustokaudella.

Tavoite on, että luottamushenkilöorganisaatioon mahdollisesti tehtäviä muutoksia koskevat päätökset tehtäisiin ensi kevään aikana.

– Tämä prosessi on aloitettu kehittämistoimikunnassa ja katsotaan, että asiat saadaan maaliin hyvissä ajoin ennen seuraavaa valtuustokautta. Meidän täytyy tietää valtuuston koko hyvissä ajoin ennen seuraavia vaaleja, kaupunginhallituksen puheenjohtaja Mauri Heiska toteaa.