Tilastopoiminta eduskuntavaaleista: Naisten osuus ehdokkaista suurempi kuin koskaan aiemmin

Tilastokeskuksen mukaan eduskuntavaalien ehdokkaista enemmistö on aina ollut miehiä. Naisten osuus vuoden 2023 eduskuntavaalien ehdokkaista on kuitenkin suurempi kuin kertaakaan aiemmin. Ehdokkaista miehiä on 1385 ja naisia 1039. Naisten osuus ehdokkaista on siten 42,9 prosenttia, joka on 0,9 prosenttiyksikköä enemmän kuin vuoden 2019 eduskuntavaaleissa.

Eduskuntapuolueiden ehdokkaista naisten osuus on pienin Liike Nytillä (34,5 %) ja suurin Vihreällä liitolla (60,8 %). Vihreän liiton lisäksi SDP:llä ja Vasemmistoliitolla on enemmän nais- kuin miesehdokkaita. Kaikista puolueista naisehdokkaiden osuus on suurin Feministisellä puolueella (84,6 %) ja pienin Kansalaisliitolla (0 %).

Kaikkien eduskuntapuolueiden ehdokkaista naisia on 47,5 prosenttia. Puolueissa ja valitsijayhdistyksissä, joista ei valittu edustajia vuoden 2019 vaaleissa, naisten osuus ehdokkaista on 30,6 prosenttia.

Eduskuntapuolueista noin puolella naisehdokkaiden osuus kasvoi ja puolella väheni. Eniten naisten osuus kasvoi SDP:llä (liki 7 prosenttiyksikköä) ja väheni RKP:lla (yli 6 prosenttiyksikköä).

Naisia on kaikista äänioikeutetuista 51,8 prosenttia ja Suomessa asuvista äänioikeutetuista 51,3 prosenttia.

Tilastokeskus on julkaissut katsauksia eduskuntavaalien ehdokkaista verkkosivuillaan vuodesta 1995.