Mitä kansanedustaja tekee ja missä voin äänestää?

Mitkä ovatkaan eduskunnan tärkeimmät tehtävät? Montako kansanedustajaa Pirkanmaalta valitaan ja miten? Missä voin äänestää? Tämän jutun avulla otat haltuun kevään eduskuntavaalien tärkeimmät faktat ja aikataulut Ylöjärvellä.

Eduskunnan täysistunnot pidetään Arkadianmäen eduskuntatalon pyöreässä täysistuntosalissa. (Kuva: Hanne Salonen / eduskunta)

Eduskunta ja kansanedustajat:

Eduskunta säätää Suomessa kaikki lait ja päättää valtion talousarviosta. Eduskunta myös valitsee pääministerin ja valvoo hallituksen toimintaa. Lisäksi se hyväksyy tärkeimmät Suomea sitovat kansainväliset sopimukset ja vaikuttaa Euroopan unionin asioihin. Eduskunnassa on 200 kansanedustajaa. Edustajat kuuluvat eduskuntaryhmiin.

Suomi on jaettu 13 vaalipiiriin maakuntajaon mukaisesti. Vaalipiirijaon avulla varmistetaan, että myös harvaan asutut alueet ovat edustettuina eduskunnassa. Kustakin vaalipiiristä valitaan se määrä kansanedustajia, jota vaalipiirissä asuvien Suomen kansalaisten lukumäärä suhteessa kaikkien Suomessa asuvien Suomen kansalaisten lukumäärään kuusi kuukautta ennen vaaleja osoittaa. Ahvenanmaan vaalipiiristä valitaan kuitenkin aina yksi kansanedustaja.

Kansanedustaja on lainsäätäjä, yhteiskunnallinen vaikuttaja, alueensa edusmies ja kansainvälinen toimija. Iso osa kansanedustajan viikosta kuluu valiokunnissa ja täysistunnoissa, mutta Eduskuntatalo ei ole kansanedustajalle ainoa paikka tehdä työtä.

Eduskuntavaalit:

Suomen perustuslain mukaan valtiovalta Suomessa kuuluu kansalle, jota edustaa valtiopäiville kokoontuva eduskunta. Eduskuntaan kuuluu 200 kansanedustajaa. Kansanedustajat valitaan joka neljäs vuosi. Eduskuntavaaleissa äänioikeutettuja ovat kaikki viimeistään vaalipäivänä 18 vuotta täyttäneet Suomen kansalaiset. Pirkanmaan vaalipiiristä valitaan eduskuntaan 20 kansanedustajaa.

Vaalit ovat välittömät, salaiset ja suhteelliset. Välitön vaalitapa tarkoittaa sitä, että äänioikeutettu äänestää vaaleissa suoraan sitä henkilöä, jonka hän tahtoo saada valituksi. Vaalisalaisuudella tarkoitetaan sitä, että vaaliviranomaiset, muut viranomaiset tai muut kansalaiset eivät saa tietää, kenelle äänestäjä on äänensä antanut tai onko hän jättänyt tyhjän äänestyslipun. Sen sijaan tieto siitä, onko äänioikeutettu käyttänyt äänioikeuttaan, ei kuulu vaalisalaisuuden piiriin.

Suhteellinen vaalitapa tarkoittaa sitä, että eduskuntavaaleissa, kuntavaaleissa ja europarlamenttivaaleissa jokainen puolue tai muu ryhmittymä saa sen määrän edustajia kuin sen vaaleissa saama äänimäärä suhteessa muihin ryhmittymiin edellyttää. Jos puolue esimerkiksi saa annetuista äänistä noin 20 prosenttia, sen tulisi saada myös noin 20 prosenttia jaettavina olevista edustajanpaikoista. Suhteellinen vaalitapa ei koske presidentinvaalia, jossa äänestetään vain henkilöä. Suomessa suhteellisen vaalitavan laskentamenetelmänä sovelletaan niin sanottua d´Hondtin menetelmää. Suomen vaalijärjestelmä (pois lukien presidentinvaali) on henkilö- ja puoluevaalin yhdistelmä, jossa yhdellä numerolla äänestetään sekä henkilöä että puoluetta.

 

Ennakkoäänestys eduskuntavaaleissa
• Ennakkoäänestysaika on 22.–28.3.
• Äänioikeutettu voi käydä äänestämässä ennakkoon missä tahansa ennakkoäänestyspaikassa.
• Ylöjärven ennakkoäänestyspaikat:
Pääkirjasto Leija, 22.–24.3. klo 10–18, 25.–26.3. klo 10–16, 27.–28.3. klo 10–20
Viljakkalan kirjasto, 22.–24.3. klo 10–15, 26.3. klo 11–15, 27.–28.3. klo 10–18
Kurun kirjasto 22.–24.3. klo 10–15, 26.3. klo 11–15, 27.–28.3. klo 10–18
Kauppakeskus Elo, 22.–24.3. klo 10 –18, 25.3. klo 10–16, 26.3. klo 12–16, 27.–28.3. klo 10–20
• Laitosäänestyspaikoiksi on nimetty Tiuravuoren palvelukeskus ja Ylöjärven terveyskeskus. Lisäksi laitosäänestys järjestetään ympärivuorokautista hoitoa antavissa toimintayksiköissä.

Äänestys varsinaisena vaalipäivänä
• Varsinaisena vaalipäivänä 2. huhtikuuta Ylöjärvellä voi äänestää Siivikkalan koululla, Vuorentaustan koululla, Metsäkylän koululla, Yhtenäiskoululla, Pääkirjasto Leijassa, Kauraslammen koululla, Takamaan koululla, Vahannan koululla, Mutalan koululla, Viljakkalan kirjastolla sekä Kurun kirjastolla.
• Ääniä voi käydä antamassa kello 9–20.

Kommentoi

Sinun tulee olla kirjautunut kirjoittaaksesi kommentin.

Haluaisitko lukea artikkeleita enemmänkin?