Nuoret huumeriippuvaiset jonottavat kurulaiseen päihdekuntoutuskotiin, joka on ainut laatuaan Suomessa: Tällaista on nuorten päihdekuntoutujien arki Villa Hockeyssa

Kurun Länsi-Aureessa sijaitsee nuorille aikuisille suunnattu lääkkeetön päihdekuntoutuskoti, joka on ainut laatuaan Suomessa. Vierailimme 20 vuotta täyttäneessä Villa Hockeyssä, jonka ansiosta sadat huume- ja alkoholiriippuvaiset nuoret ovat päässeet kiinni raittiiseen elämään.
Villa Hockey toimii Länsi-Aureessa entisessä koulurakennuksessa. Villan toimintaa johtava Liisa Koivisto sanoo, että sijainti on loistava erityisesti kuntouksen keskeytystä silmällä pitäen. – Sijainti on rauhoittava. Se poistaa houkutuksia ja ehkäisee impulsiivisten päätösten tekemistä, koska täältä on vähän matkaa esimerkiksi Tampereen juna-asemalle.

Keskellä kurulaista maalaismaisemaa, aivan Seitsemisen naapurissa seisoo idyllinen satavuotias hirsitalo, entinen Länsi-Aureen kyläkoulu. Koulutoiminta rakennuksessa loppui ja 2000-luvun alussa, minkä jälkeen talo päätyi Tampereen Huumeklinikkayhdistykselle, joka perusti sinne vuonna 2003 nuorten aikuisten päihdekuntoutuskoti Villa Hockeyn.

Nyt 20 vuotta myöhemmin Villa toiminta on käynnissä edelleen. Vuosien saatossa omistus on vaihtunut Nauha ry:n omistamalle Abnoy Oy:lle, mutta muutoin Villan toiminta ja hoitofilosofia on pysynyt samanlaisena: Villa Hockey on tällä tietoa edelleen Suomen ainut päihdekuntoutuskoti, joka tarjoaa lääkkeetöntä hoitoa 18–30-vuotiaille päihderiippuvaisille.

Ylöjärven Uutisten vierailulla 14-paikkaisessa Villassa on jaksolla yhteensä 12 asiakasta. Muutamat heistä ovat jaksollaan siinä vaiheessa, että he ovat päässeet kotiharkkaan, eli harjoittelemaan selvin päin oloa siviiliin muutamaksi yöksi.

Villa Hockey on tällä tietoa edelleen Suomen ainut päihdekuntoutuskoti, joka tarjoaa lääkkeetöntä hoitoa 18–30-vuotiaille päihderiippuvaisille.

”Katkolla oma motivaatio ei vaan riittänyt”

Toisilla kotiharkka on vielä edessä. Yksi heistä on pirkanmaalainen 24-vuotias Henna, joka on asunut Villassa nyt 1,5 kuukautta. Henna ja muut haastatellut Villan asiakkaat eivät esiinny tässä jutussa omilla nimillään aiheen arkaluontoisuuden vuoksi.

Hennalla on taustallaan huumeongelma, joka ajoi hänet myös rikosten tielle.

– Kaikki tuntui menevät huonosti ja elämä luisui. Sitten tuli rikokset ja muut.

Henna kertoo, että hänen päihdeongelmaansa on hoidettu aikaisemmin muun muassa kahden viikon katkaisuhoidolla, mutta huonoin tuloksin.

– Katkolla oma motivaatio ei vaan riittänyt. Siellä lähinnä istuttiin ja katsottiin telkkaria, kun olisi pitänyt olla edes jotakin tekemistä.

Villa Hockeyssa on omat asuntolat miehille ja naisille. Tässä mennään sisälle naisten rakennukseen.

Henna kuvailee, että nimensä mukaisesti katkaisuhoidossa huumeiden käyttö katkaistaan, mutta päihdeongelman juurisyyhyn siellä ei perehdytä.

Tästä syystä Hennaa kutsui lopulta Villa Hockey, jonne hän sai maksusitoumuksen omalta asuinkunnaltaan. Hennan jaksoa on jäljellä vielä puolitoista kuukautta.

Miltä elämä vaikuttaa nyt hoitojakson puolivälissä?

– Minulla on ollut lähinnä henkisiä vieroitusoireita, mutta pikkuhiljaa olen alkanut nauttimaan asioista selvin päin. Olen huomannut, että ryhmäkeskusteluissa pystyn puhumaan aika avoimesti. Olen ylipäätään jotenkin rohkaistunut täällä, koska Villassa me joudumme oikeasti pureutumaan siihen omaan päihteiden käyttöön ja syihin sen takana.

Villassa on liuta sääntöjä, jotka ohjaavat asukkaita hyvään käytökseen. Kiellettyjä asioita ovat väkivalta ja päihteiden käyttö.

Hoito perustuu vertaistukeen

Villa Hockeyn yksikönjohtaja Liisa Koivisto nyökyttelee vieressä. Hän kertoo, että Villan tarjoaman hoito perustuu nimenomaan vertaistukeen ja yhteisöllisyyden korostamiseen, eikä hoidossa käytetä lääkkeitä. Villan henkilökunta koostuu terveysalan ammattilaisista, joista osa on myös itse päihdekuntoutujia.

– Täällä opetellaan tunnistamaan omia tunteita ilman, että haettaisiin niihin aina jotakin nappeja. Tunnistamisen lisäksi tunteista ollaan avoimia ja niistä puhutaan muiden kanssa. Vertaistuki on ehdottomasti parasta hoitoa ja sen kautta asiakkaat oppivat myös luottamaan toisiin ihmisiin.

Puhumisen lisäksi asiakkaat tekevät myös kirjallisia tehtäviä, jotka liittyvät tunteiden käsittelyyn.

– Sen sijaan, että itselle kipeitä asioita pakenisi päihteisiin, niitä voi ajatella ja kirjata ylös. Asiakkaille tuleekin täällä monesti hoksauksia, miksi he ovat ajautuneet päihteiden käyttäjiksi, kertoo yksi Villan henkilökunnan jäsenistä.

Villa Hockeyn toiminnanjohtaja Liisa Koivisto sanoo, että työssä merkityksellisintä on muutoksen näkeminen asukkaissa. Viime vuonna Villassa suoritettiin kaikkiaan 109 asiakasjaksoa. Asiakkaista 75 % suoritti kuntoutuksensa loppuun. – Se on tämän työn suola. Että miten nuoret menevät eteenpäin ja miten iso muutos on.

Villa Hockeyssa nuoret pääsevät siis hoitamaan myös omaa mielenterveyttään. Koiviston mukaan mielenterveyden haasteet ja päihteet kulkevatkin tiukasti käsi kädessä, mutta päihdehuollossa hoitojärjestys on usein nurinkurinen.

Villassa jaksolla oleva Kaisa haki aikaisemmin apua mielenterveytensä haasteisiin, mutta huomasi pian avunsaannin mahdottomuuden.

– Yritin päästä terapiaan. Mutta jotta sinne pääsisi, pitäisi olla päihteettömänä ja käydä seuloissa.

Ennen Villaan tuloa Kaisa on käynyt huumekuntoutuksessa. Hänen mukaansa toiminta oli kuitenkin liian virikkeetöntä.

– Nyt kun on ollut täällä jo hetken, rupeaa olemaan jo pikkaisen parempi fiilis.

Kollikissat Hurmu ja Hörhö ovat aikanaan molemmat eksyneet Villaan, joka on nykyisin niiden koti. Villassa jaksolla olevat Henna ja Kaisa kertovat, että kissojen oma huone löytyy naisten asuntolasta.

Rutiinit selvän arjen perusta

Henkisen hyvinvoinnin lisäksi Villassa pureudutaan myös fyysiseen hyvinvointiin.

Koivisto kertoo, että kullekin Villan asiakkaalle on räätälöity oma kuntoutusohjelmansa, jota toteutetaan Villan viikkoaikataulun puitteissa. Viikko-ohjelma alkaa päivittäin klo 8 aamupalalla, jonka jälkeen luvassa on aamurinki.

Aamun jälkeen ohjelma vaihtelee päivittäin, mutta se sisältää yleensä erilaisia askareita ja töitä, kuten vaikkapa lumitöitä, siivoamista, kokkailua ja kaupassakäyntiä, sekä liikuntaa ja ryhmäkokoontumisia, joissa vertaistuki ja puhuminen ovat pääroolissa. Nuorille jaetaan myös omia vastuutehtäviä, joista heidän on pidettävä kiinni.

Koivisto sanoo, että viikko-ohjelman tarkoituksena on juurruttaa nuoret rutiineihin, jotka ovat päihteettömän elämän yksi perusta ja keino pärjätä arjessa kuntoutuksen jälkeen.

Nuorten tehtävälistalle kuuluu muun muassa kissojen hoito. Villan viikko-ohjelma sisältää monenlaisia arjen askareita, joilla nuoret juurrutetaan rutiineihin.  Rytmi ja rutiinit ovat yksi keino pärjätä siviilissä ilman päihteitä.

Toista viikkoaan Villassa viettävä parikymppinen Niilo sanoo huomanneensa, että sekä hänen psyykkinen ja että fyysinen olotilansa on kohentunut huomattavasti vain lyhyessä ajassa.

– Olen ollut täällä nyt puolitoista viikkoa, ja minulla on parempi fiilis kuin kertaakaan viimeisen puolen vuoden aikana.

Myös Niilolla on takanaan syvä päihdekierre, joka on johtanut syrjäytymiseen ja jopa kodittomuuteen.

– Lukio jäi kesken, eikä ollut asuntoa. Jossain kohtaa nukuin autossa, kun ei ollut muuta. Elämästäni puuttui täysin rytmi. Nyt jo pelkästään se, että syö säännöllisesti, tuo hyvää oloa.

Villassa nuoret laativat suunnitelman kuntoutusjakson jälkeiseen päihteettömään elämään. Suuressa roolissa on lähipiiri, josta on karsittava ne henkilöt, jotka ruokkivat päihteiden käyttöä.

Tulijoita enemmän kuin paikkoja

Niilon, Kaisan ja Hennan tapaan myös moni muu päihderiippuvainen nuori tavoittelee paikkaa Villa Hockeystä. Yksikönjohtaja Koivisto sanoo, että jonot ovat pitkät ja tulijoita olisi enemmän kuin Villa voi ottaa vastaan.

Nuoret tulevat hoitojaksolle oman kunnan maksusitoumuksella.

– Viime vuonna palveluita osti yhteensä 28 kuntaa. Tällä hetkellä eniten asiakkaita tulee Varsinais-Suomen hyvinvointialueelta.

Lisäksi nuoria tulee paljon Päijät-Hämeen hyvinvointialueelta. Villassa on asukkaita myös Pirkanmaalta ja pääkaupunkiseudulta.

Yhden kuukauden kuntoutusjakso Villa Hockeyssä maksaa 5 000 euroa.

– Kuntoutusjaksot kestävät yleensä 1–3 kuukautta, ja monet kunnat ovat tiukkoja sen suhteen, että kolme kuukautta on maksimi.

Villa Hockey’iin tuli viime vuonna nuoria asiakkaita kaikkiaan 28 kunnasta. Kuntoutuspaikkoja on vähemmän kuin tulijoita ja tämän vuoksi jonot kuntoutukseen ovat pitkät.

Koiviston mukaan nykypäivänä kunnat tarjoavatkin päihdeongelmista kärsiville mieluummin lyhytaikaisia vieroitushoitoja tai huumekuntoutuksia, koska ne ovat kustannustehokkaita. Hän sanoo, että myös opioidiriippuvaisille tarkoitettuun korvaushoitoon pääsee nykyisin helposti.

– Mutta mielestäni korvaushoitoon pääsy on joutumista, ainakin  silloin, jos lääkkeetöntä vaihtoehtoa ei ole testattu ensin.

– Lääkkeetön päihdekuntoutus on vähentynyt, vaikka väitän, että tällä saadaan aikaan parempia tuloksia ja yhteiskunnalle veronmaksajia.

Villan asiakas Kaisa on samaa mieltä. Hänen mukaansa Villan kuntoutusfilosofia antaa monelle paremmat eväät päihteettömään elämään kuin esimerkiksi katko tai avohoito.

– Tällaisia paikkoja pitäisi olla enemmän. Vaadin myös enemmän palkkaa henkilökunnalle. Täällä ne vaan pitää huolta meistä, ja millä palkalla.

Tämän miesten asuntolarakennuksen alakerrassa on Villan kuntosali.

Kaveripiiri laitettava uusiksi

Ylöjärven Uutisten vierailuviikolla Villasta on kotiutunut yhteensä kolme asukasta. Koivisto kertoo, että kotiutumisesta tehdään asiakkaan kanssa jatkosuunnitelma, jossa ehdottoman tärkeässä roolissa on lähipiiri.

– Vanha kaveripiiri, jossa päihteitä on käytetty, on jätettävä pois. Tästä on liian monta esimerkkiä, että on lähdetty viettämään iltaa yhdessä ja on tapahtunut repsahdus.

Villassa jaksolla oleva Henna sanoo, että hänen kohdallaan kaveripiirin siivoaminen tuntuu erityisen pahalta ratkaisulta.

– Koko elämäni paras ystävä on myös päihderiippuvainen.

Villan henkilökunta kertoo, että päihteet ovat läsnä myös monen perheessä, minkä vuoksi nuoria neuvotaan ottamaan välimatkaa näihin läheisiin.

– Kotiutuessa nuoret ovat kirjanneet suunnitelmaansa itselleen turvalliset ihmiset.

Puhumisen lisäksi asiakkaat tekevät Villassa myös kirjallisia tehtäviä. Tällainen muistutus löytyy kiinnitettynä Villan olohuoneen seinältä.

Entä jos sellaisia läheisiä ei ole ainuttakaan?

Koivisto sanoo, että verkostoa ryhdytään rakentamaan jo Villassa ja nuoret pääsevät tutustumaan kuntoutuksen läpikäyneisiin ja raitistuneisiin asukkaisiin.

Villan kuntoutuksen läpikäyneille on myös oma raittiiden WhatsApp-ryhmä, jossa on 70 jäsentä. Villan kuntoutuksen läpikäyneet nuoret järjestävät myös Jähis-tapaamisia eli Villa Hockeyn jälkihuoltotapaamisia kerran kuukaudessa. Lisäksi Naura ry:n tiloissa Tampereella mahdollisuus kokoontua kaksi kertaa viikossa ”jähisten olohuoneella”.

Kuntoutuksen jälkeinen yhteydenpito Villan suuntaan on kuntoutujan itsensä vastuulla. Koivisto sanoo, että tämän vuoksi heillä ei ole virallista tilastoa siitä, miten moni Villan kuntoutuksen läpikäynyt jatkaa raittiutta siviilissä.

Villa Hockey perustettiin vuonna 2003 Jääkiekkoliitolta saadun 50 000 euron lahjoituksen ja lainantakauksen turvin. Lahjashekki ja pelipaidat löytyvät Villan päärakennuksen seinältä edelleen.

Viime vuonna Villa Hockeyssä oli yhteensä 109 asiakasjaksoa, ja asiakkaista 75 prosenttia kävi kuntoutuksensa läpi. Keskeyttämisprosentti oli siis 25.

Koiviston mukaan kuntoutuksen lopettamispäätös syntyy ensimmäisen kahden viikon aikana. Hänen aikanaan lyhin kuntoutusvisiitti Villassa on kestänyt kolme tuntia.

Hän sanookin, että kuntoutuskodin sijainti Kurussa on erinomainen juuri keskeyttämisiä silmällä pitäen.

– Sijainti on rauhoittava. Se poistaa houkutuksia ja ehkäisee impulsiivisten päätösten tekemistä, koska täältä on vähän matkaa esimerkiksi Tampereen juna-asemalle.

Koivisto sanoo, että heillä ei ole tarkkaa tietoa siitä, kuinka moni asiakas pitäytyy raittiudessa kotiuduttuaan Villasta.

– Tällä viikolla kotiutui juuri kolme asukasta.

Fakta: Villa Hockey

• Abnoy Oy:n 14-paikkainen päihdekuntoutuskoti Kurun Länsi-Aureessa.
• Tarjoaa lääkkeetöntä päihdekuntoutusta 18–30-vuotiaille nuorille aikuisille.
• Henkilökunta koostuu sosiaali- ja terveysalan ammattilaisista, joista osalla on oma toipumiskokemus.
• Asiakkaat tulevat Villaan oman kunnan maksusitoumuksella. Vuonna 2022 nuoria tuli 28 kunnasta.
• Vuonna 2022 Villassa suoritettiin yhteensä 109, maksimissaan kolmen kuukauden pituista kuntoutusjaksoa. Kuntoutuksen suoritti loppuun 75% asukkaista. Keskeyttämisprosentti oli 25.

Lähde: Villa Hockey