Kurun Vuoden yrittäjä -palkitut: Rakkaudesta lehmiin ja maaseutuun – luottamuksesta lähiruokaan ja tulevaisuuteen  

Maanviljelijät Sirkku ja Mika Nieminen pyörittävät koko Suomenkin oloissa suurta maitotilaa. Heinän pihatossaan käyskentelee 140 lypsylehmää. Tila tuottaa vuodessa keskimäärin miljoona maitolitraa. Yrittäjäpariskunta on valinnut tulevaisuuden eli tilan kehittämisen. Moderni pihatto ja tietokonejärjestelmät ovat apuna kovassa ahkeroinnissa.
Maanviljelijät Sirkku ja Mika Nieminen pyörittävät koko Suomenkin oloissa suurta maitotilaa. Heinän pihatossaan käyskentelee 140 lypsylehmää. Tila tuottaa vuodessa keskimäärin miljoona maitolitraa. Yrittäjäpariskunta on valinnut tulevaisuuden eli tilan kehittämisen. Moderni pihatto ja tietokonejärjestelmät ovat apuna kovassa ahkeroinnissa.

Suomessa on runsaat 4 500 toimivaa maitotilaa. Niistä yksi on Mika ja Sirkku Niemisen maatalousyritys Ylöjärven Länsi-Teiskossa. Maamme maitotuotanto on tätä nykyä vajaan 250 000 lypsylehmän varassa. Ruokoniemen modernissa pihatossa on 140 lypsävää sekä kymmeniä hiehoja, nuoria hiehoja ja vasikoita. Valtakunnallisesti maidon kokonaistuotanto on noin 2 000 miljoonaa litraa vuodessa; Niemisten Mansikit, Muurikit ja Ruusut tuottavat siitä miljoona litraa. Kolmannen sukupolven isäntä ja emäntä ovat vastanneet tilan toiminnasta vuodesta 1997 lähtien. He ovat luottavaisia, että aikanaan heidän lapsensa ottavat isännyyden. Niemisten tilalla usko maatalouteen, kotimaiseen tuotantoon ja lähiruokaan on horjumaton. Niemiset palkittiin viime lauantaina Kurun vuoden 2022 yrittäjä -tunnustuksella.

Ruokoniemen tila lepää maaseudun syvässä rauhassa Länsi-Teiskossa. Marraskuun pimenevässä illassa kaksi robottia lypsää nykyttää asemilla, joille lehmät omatoimisesti hakeutuvat. Kuuttomassa ehtoossa silmä ei tavoita modernin pihaton suuruutta eikä katolla makoilevia aurinkopaneeleja. Valosaasteesta ei täällä ole tietoakaan.

Isäntä Mika ja emäntä Sirkku Nieminen istuvat pirtin lämmössä. Maatalousyrittäjäpariskunta seuraa luontevan tottuneesti pihaton ja asemalypsypihaton elämää tietokoneiden ruuduilta, joille kamerat siirtävät kuvaa. Erilaiset seurantaohjelmat sekä tunnistuspannat lähettävät monipuolista informaatiota. Ammattilaisen kouliintuneet silmät rekisteröivät nopeasti poikkeus- ja ongelmatilanteet. Juuri nyt huolehtivan tarkkailun alla on poikinut lehmä ja sen vasikka.

Kurun Yrittäjät ry on valinnut Niemiset Vuoden 2022 yrittäjä -palkinnon saajiksi. Maito- ja viljatilalliset ovat kiitollisia tunnustuksesta, joka heidän mukaansa nostaa myönteisellä tavalla maatalouden julkisuuden valokiilaan. Maaseudun perinteiset elinkeinot ovat valitettavan usein kielteisesti esillä medioissa. Palkitut arvostavat kiitosta, joka huomionosoitukseen sisältyy. He jakavat palkinnon kernaasti kaikkien paikkakuntalaisten maatalousyrittäjien kanssa.

– Niin vanhan Kurun kuin koko Ylöjärven alueella maitotilojen määrä on laskenut isosti viime vuosien aikana, Niemiset toteavat.

Itseänsä isommalla asialla

On iltapäiväkahvien aika. Palkitut Mika ja Sirkku Nieminen napottavat penkillä rinnakkain. He kertovat toinen toistaan kunnioittavasti työnjaosta, jolla lukuisat vastuut ja tehtävät on ratkaistu. Kiitosta saavat pariskunnan lapset Anni, Henna, Ville ja Matti, samoin pitkäaikainen työmies Marko sekä tarvittaessa apuun rientävät kollegat ja naapurit.

Mika Nieminen antaa erityistä tunnustusta Sirkku-vaimolleen, jonka kannustamana isäntä hoitaa maatalousalan asioita paikallisesti, maakunnallisesti ja valtakunnallisesti. Ylöjärveläismaamies osallistuu neljässä vaikutusvaltaisessa tehtävässä maatalouden olojen kohentamiseen.

Nieminen johtaa MTK-Kurua. Hän on MTK-Pirkanmaan johtokunnan pitkäaikainen jäsen. Mies toimii MTK:n osaaminen ja hyvinvointi -valiokunnan varapuheenjohtajana. Valiokunnat, joita on yhdeksän, koostuvat omien tuotantoalojensa asiantuntijoista. Niiden tehtävänä on valvoa tuottajien ja jäsenten etuja, selvittää alaansa liittyviä kysymyksiä sekä antaa lausuntoja ja tehdä esityksiä MTK:n johtokunnalle.

Neljännessä luottamustoimessaan Mika Nieminen on maataloustuottajien ja apurahansaajien eläkelaitoksen eli Melan valtuuskunnan puheenjohtaja. Melan ylintä päätösvaltaa käyttävässä valtuuskunnassa on 15 jäsentä. Valtuuskunnan asettaa Eläketurvakeskus; puheenjohtaja on Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK:n nimeämä ja varapuheenjohtaja Eläketurvakeskuksen nimeämä. Jäsenistä kymmenen on Melan vakuutettujen taloudellisia etuja valvovien edustavimpien järjestöjen edustajia. Lisäksi valtuuskunnassa on jäsen maa- ja metsätalousministeriöstä, sosiaali- ja terveysministeriöstä sekä valtiovarainministeriöstä.

Nieminen sanoo, että MTK:n ja Melan tehtävien kautta hänellä on laaja kuva viljelijöiden reaaliaikaisesta tilanteesta ja maatalouden kokonaiskuvasta. Hän korostaa, että Suomi on laaja maa, ja eri maakunnissa maatalouden harjoittamisolosuhteet eroavat merkittävästi toisistaan.

Monen luottamustoimen mies korostaa, että suomalainen maatalous hengittää samaan tahtiin Euroopan unionin kulloisenkin maatalousohjelman kanssa. Yhteisen maatalouspolitiikan uudistus on parhaillaan käynnissä EU:ssa ja sitä myötä myös kansallisesti maa- ja metsätalousministeriön johdolla. Tuleva rahoituskausi ulottuu aina vuoteen 2027. Uusien ehtojen mukaisia tukia on mahdollista hakea ensi vuodesta alkaen.

Nieminen nostaa esille Melan toiminnan viljelijöiden elin- ja toimintaolojen kohentamiseksi. Esimerkiksi Välitä viljelijästä -projekti tarjoaa maksutonta ja luottamuksellista apua matalalla kynnyksellä.

– Tämä projekti on jatkoa Pirkanmaalla pilotoidulle Voimaa farmarille -hankkeelle.

Nieminen pitää tärkeänä, että maatalousyrittäjien vakavat jaksamishaasteet ovat tulleet näkyviksi.

– Meidän on välitettävä toisistamme. Kenenkään ei tarvitse hävetä, jos omat voimat ehtyvät.

Työntäyteistä arkea omasta tahdosta

Kun maatilan eläinmäärä lähentelee 250 päätä ja viljelty peltoala hipoo 130 hehtaaria, jokainen ymmärtää valtavan ja laajan työmäärän. Lähiajan tavoitteena on vieläpä nostaa maidontuotanto 1,4 miljoonaan litraan.

Mika ja Sirkku Nieminen korostavat, että he ovat maanviljelijöitä omasta tahdostaan. Viimeksi rakkaus alaan testattiin parisen vuotta sitten, jolloin pariskunta teki historiallisen investointipäätöksen ja rakennutti uudenaikaisen pihaton modernein tekniikoin.

Toimialan muutoksen kohtaaminen on jokapäiväistä. Harvat asiat ovat kiinni yrittäjistä itsestään. Muutospaineet ja -tarpeet – kuten nyt voimakas tuotantokustannusten nousu – tulevat ympäröivästä maailmasta.

Ruokoniemi on Mika-isännän kotitila, ja hän on kasvanut vahvassa maauskossa viljelijäksi. Sirkku on lähtöisin Hämeenkyröstä, hänellä on sairaanhoitajan koulutus. Nyt emäntä on omistautunut maitotilan pyörittämiseen.

– Arkemme on hyvin työntäyteistä. Tämän tiesimme jo urakkaan käydessämme. Olemme tahoillamme tiukasti työnsyrjässä kiinni aamuvarhaisesta iltamyöhään.

Sirkku-emäntä huomauttaa, että yhteisten lomien pitäminen on liki mahdotonta. Niiden aika koettaa tulevaisuudessa.

Niemiset kiittävät lomitusjärjestelmää ja sen toimintaa.

Ruokoniemen tilalla ahkeroi läpi vuoden vakituinen maataloustyöntekijä. Isäntäväki pitää Marko Korpista aarteena. Tämä lähellä asuva paikalliset olot tunteva ammattilainen on varsinainen monitoimimies.

– Meillä on viiden maitotilan kesken yhteistyötä rehunkorjuussa. Toimintamalli on hakenut uomansa, ja se pyörii mainiosti, Niemiset tilittävät.

Niemisten neljä lasta osallistuvat tilan arjen pyörittämiseen mahdollisuuksiensa mukaan.

– Nykyaikainen maitotila on erittäin teknistetty. Esimerkiksi eläinten ruokinta tapahtuu tietokoneohjelmien avulla, samoin kiima- ja märetietojen seuranta. Tekniikka asettaa osaltaan kovat vaatimukset työntekijöiden osaamiselle.

Emäntä Sirkku ja isäntä Mika Nieminen muistuttavat, että he ovat omasta tahdostaan maatalousyrittäjiä. He sanovat, että työtä on aamuvarhaisesta iltamyöhään, mutta työn vapaus ja monipuolisuus tuovat mielekästä sisältöä elämään. Vuoden 2022 yrittäjä -palkinto lämmittää heidän mieltään; tunnustus on merkki siitä, että maataloutta arvostetaan.
Emäntä Sirkku ja isäntä Mika Nieminen muistuttavat, että he ovat omasta tahdostaan maatalousyrittäjiä. He sanovat, että työtä on aamuvarhaisesta iltamyöhään, mutta työn vapaus ja monipuolisuus tuovat mielekästä sisältöä elämään. Vuoden 2022 yrittäjä -palkinto lämmittää heidän mieltään; tunnustus on merkki siitä, että maataloutta arvostetaan.

Yrittäjätutkinnosta paljon hyötyä

Maatalousyrittäjän on oltava monitaitoinen. Tilan ja tuotantosuunnan pyörittämisen lisäksi tarvitaan innovointikykyä ja henkilöstöasioiden vankkaa osaamista sekä roima annos taloustaituruutta.

Mika ja Sirkku Nieminen hakivat aikanaan kättä pidempää Suomen Yrittäjäopiston yrittäjyyden ammattitutkinnosta. He jos ketkä ymmärtävät koulutuksen arvon ja merkityksen. Yhteinen tietopohja merkitsee myös sitä, että isäntä ja emäntä tekevät isot päätökset yhdessä.

– Opiskelijaryhmämme koostui eri tuotantosuuntien maanviljelijöistä; tämä toi koulutukseen monipuolisuutta ja laaja-alaisuutta. Kokonaiskuva hahmottui. Suunnitelmien ja strategioiden konkreettinen merkitys kirkastui jokapäiväisen tekemisen ohjaajina. Ajatteluun iskostui, että talousroti ja kannattava toiminta ovat kaiken tekemisen perusta.

– Ammattitutkintoa tehdessämme tajusimme, ettemme voineet jatkaa maitotilan pyörittämistä entisellä mallilla ja pienellä lypsylehmämäärällä. Vaihtoehtoina olivat lopettaminen tai mittavat investoinnit ja satsaukset. Valitsimme jälkimmäisen – tulevaisuuden.

Niemiset huomauttavat, ettei työmäärä ole kuitenkaan noussut toimintavolyymin kasvettua. Tekemisen tavat ja järjestelmät ovat kehittyneet samaa tahtia kasvun kanssa, tehokkuus on parantunut.

– Kiteytetysti voi sanoa, että tämänhetkinen työmäärä on aiempaa kohtuullisempi, vaikka eläinten määrä on tuntuvasti suurempi.

Ruokoniemen tilalla eletään tarkan lukujärjestyksen mukaan. Työkaluina ovat muun muassa maanantailista ja oman väen yhteinen WhatsApp-ryhmä. Vastuualueet on jaettu.

– Kaikki vastaantulevat ongelmat on ratkaistava itse täällä tilalla.

Niemiset arvostavat kaikkea tarjolla olevaa koulutusta, kurssitusta ja toimialatietoa. MTK:ta he pitävät monipuolisena uuden tiedon tuottajana ja jakajana.

– Toiminta-ajatuksemme on tuottaa korkeatasoista maitoa. Emme suunnittele jalostamista emmekä suoramyyntiä.

Uudelle sukupolvelle aito mahdollisuus

Mika ja Sirkku Nieminen pitävät ratkaisevan tärkeänä, että Ruokoniemen maitotila tarjoaa aidon ja kiinnostavan yrittämisen mahdollisuuden maataloudessa, kun he aikanaan jäävät eläkkeelle.

Niemiset eivät ole patistaneet lapsiaan maanviljelijöiksi. Heidän mielestään maatalousyrittäjyys on elämänkokoinen asia, joten siihen ryhtyvän on oltava omasta halustaan sataprosenttisesti valintansa takana.

Lapsista Ville, 21, opiskelee agrologiksi Seinäjoen ammattikorkeakoulussa. Matti, 16, käy Ilmajoen maatalousoppilaitosta. Anni, 24, ja Henna, 23, opiskelevat muita aloja.

– Lapsillamme on realistinen käsitys maatilan töistä ja työmäärästä. Heillä on varsin myönteinen suhtautuminen maatalouteen. Iloitsemme, jos olemme onnistuneet välittämään lapsillemme maataloutta ja maaseutua arvostavan ajatusmaailman ja maailmankuvan.

Ruokoniemen tilalla on harjoitettu maataloutta 1930-luvulta lähtien. Mika ja Sirkku Nieminen kertovat, että jokainen sukupolvi on tehnyt osansa ja parhaansa.

– Mottomme on: terveenä eläkkeelle.

”Arvostamme suomalaista ruokaa”

Ruokoniemen tilalla eletään maidosta, viljelystä ja metsästä. Niemisen perhe arvostaa maalla asumista ja itsenäistä työtä. He haluavat luottaa siihen, että Suomi mahdollistaa kannattavan maatalouden harjoittamisen.

– Itse arvostamme kaikkia kotimaisen ruokaketjun toimijoita. Viljelijöillä, tuottajilla, valmistajilla ja jalostajilla on keskeiset roolit kokonaisuudessa.

Niemisten mielestä kotimaiset maanviljelijät tarvitsevat eniten suomalaisten kuluttajien sitoutumista kotimaiseen ruokaan.

– Me suosimme kotimaisia vaihtoehtoja. Uskomme, että kuluttajat ymmärtävät koronapandemian ja Ukrainan sodan jälkeen kotimaisen ruoan arvon aikaisempaa paremmin. Kotimaisen ruuan arvostus ja suosio onkin kasvanut.

”Maatalous jos mikä on yritystoimintaa”

Suomalaista ajattelua on leimannut pitkään harha, ettei maatalouden harjoittaminen ole yrittämistä.

Mika ja Sirkku Nieminen kiittävät Kurun Yrittäjät ry:tä, joka nostaa tämänkertaisella Vuoden yrittäjä -palkinnon jakamisella maatalouden yrittämisen valokiilaan.

Niemiset sanovat, että maatalousyrittäjyys on heille elämäntapa, mutta se on myös tavoitteellista ja vastuullista työtä.

– Kaiken lähtökohtana on, että toiminta on kannattavaa. Tilan on oltava siirtokelpoinen seuraavalle yrittäjäpolvelle.

MATTI PULKKINEN