Toivoa synkkyyteen? – Siltatien koulun ensimmäiset kuusi opettajaa saadaan suurentamalla muiden koulujen ryhmäkokoja

Olen tarkastellut Ylöjärven Uutisten mielipidepalstalla lapsia ja nuoria koskevien talousarviopäätösten vaikutuksia heidän arkeensa ja oppimiseen.

Kasvatus- ja opetuslautakunnan puheenjohtaja Henrik Pajunen (ps.) tyrmäsi näistä huolista kertomisen synkistelykampanjaksi. Mielestäni olen käynnistänyt toivon ja oikeudenmukaisuuden kampanjan.

Lautakunnan vastuulla on varhaiskasvatus, perusopetus, iltapäivätoiminta ja lukio. Kulttuuri-, kirjasto-, nuoriso- ja liikuntapalvelut eli hyvinvointipalvelut ovatkin sitten toisen lautakunnan vastuulla ja toisen jutun aihe. Lautakunta kävi elokuun kokouksessaan lähetekeskustelun vuoden 2023 talousarviosta ja päätti lopullisesta talousarvioesityksestään 27.9.2022. Arvioni perustuu syksyn kokousten pöytäkirjojen tietoihin.

Varhaiskasvatuslaki muuttui 1.8.2022. Laki edellyttää entistä selkeämmin erityisen tuen järjestämistä sitä tarvitseville lapsille. Vastauksena tähän sivistysjohtaja esitti tarpeen palkata uusia työntekijöitä. Kahdeksan uutta varahenkilöä palkattaisiin helpottamaan sijaisuuksien hoitoa ja tukemaan lasten arkea. Lisäsylit ovat enemmän kuin tarpeen. Sivistysjohtaja arvioi tarvittavan myös kolme uutta varhaiskasvatuksen erityisopettajaa ja kolme avustajaa päiväkoteihin.

Sitten lautakunta teki keljun leikkauspäätöksen. Sen mukaan varhaiskasvatukselle riittää puolet suunnitellusta lisäpanostuksesta eli kuusi varahenkilöä ja yksi erityisopettaja. Avustajia ei tarvittaisi yhtään lisää.

Poliitikot vaativat yhä kovemmalla äänellä perusopetuksen ryhmäkokojen kasvattamista. Tähän sivistysjohtaja toteaa: ”Ryhmäkoon muuttaminen on hankalaa, koska alaluokilla opettajien (=opetustuntien) määrää on jo vähennetty niillä kouluilla, joissa oppilasmäärä on laskenut.”

Hän jatkaa: ”Yläluokilla oppilasmäärä on edelleen selvässä kasvussa, joten tuntimäärää ei voida alentaa.”

Kuinka sitten kävikään? Leikkauspäätöksessä vähennettiin perusopetusryhmien määrää alaluokilta kolmella; samoin yläluokilta vähennettiin kolme perusopetusryhmää.

Uusi Siltatien koulu tarvitsee opettajia. Ratkaisu on onneton: ”Siltatien kouluun perustettavat opetusryhmät (6) on myös pantu kasaan eri koulujen opetusryhmiä yhdistelemällä ilman esityksiä uusista viroista.”

Päätöksen oikeudenmukaisuutta sopii arvioida. Tulevan lippulaivakoulun lippua nostetaan nyt niin, että muiden koulujen lippua pitää laskea. Siltatien koulun ensimmäiset kuusi opettajaa saadaan suurentamalla muiden koulujen ryhmäkokoja. Ei sen näin pitänyt mennä.

Koulujen iltapäivätoiminnasta vastaavat olisivat valmiita järjestämään lapsille myös leiritoimintaa lomien aikana. Talousarvioesitys hylkää tämän esityksen. Lisäksi tämä puhdas talousnäkökulma vaatii nostamaan IP-taksoja 5 prosenttia.

Seuraavaksi on kaupunginhallituksen vuoro arvioida leikkausten vaikutuksia Ylöjärven lapsiin ja nuoriin.

Toivoa on kuitenkin erityisesti siksi, että lopullisen ratkaisun tekee valtuuston enemmistö. Ylöjärvellä on 51 kaupunginvaltuutettua. Jos leikattu ehdotus tulee valtuustoon, 26 valtuutettua riittää korjaamaan tämän päätöksen lapsi-, nuoriso- ja perhemyönteiseksi.

Jussi Kytömäki
kaupunginvaltuutettu (vihr.),
kasvatus- ja opetuslautakunnan jäsen,
tarkastuslautakunnan jäsen