Ylöjärvelle on perustettu Suomen ensimmäinen maitoalan tuottajaorganisaatio, jolla on poikkeuksellisia etuja kilpailulainsäädäntöön katsoen

Tuottajaorganisaatio on maataloustuottajien yhteenliittymä, jonka tavoitteena on vahvistaa tuottajien asemaa maataloustuotteiden markkinoilla.
Tuottajaorganisaation on mahdollista toimia maataloustuotteiden markkinoilla yhtenä toimijana jäsentensä puolesta. Jäsenten on myös mahdollista sopia keskenään tuotantomääristä ja optimoida tuotantoa. (arkistokuva)

Milkenture Oy on maitoalan tuottajaorganisaatioista  ensimmäinen laatuaan Suomessa, tiedottaa Ruokavirasto. Milkenturen lisäksi Suomessa on vain kahdeksan hyväksyttyä tuottajaorganisaatiota. Hyväksynnän tuottajaorganisaatioksi myöntää Ruokavirasto.

Tuottajaorganisaatio on maataloustuottajien yhteenliittymä, joka on hakenut hyväksynnän tuottajaorganisaatioksi. Käytännössä se on tuottajien muodostama osuuskunta, osakeyhtiö tai yhdistys.

Milkenture Oy:n kotipaikka on Ylöjärven Lakialassa ja organisaation hallituksessa vaikuttavat lakialalaisen Sammatin maitotilan Suvi Rajala ja Esa Korte. Toimitusjohtajana toimii Ari Korkeamäki.

Tuottajaorganisaatiojärjestelmän tavoitteena on vahvistaa tuottajien asemaa maataloustuotteiden markkinoilla. Tuottajaorganisaatiossa voi tehdä tuottajajäsenten kesken yhteistyötä niissä asioissa, joissa yhteistyöstä on hyötyä.

Euroopan unioni tarjoaa tuottajaorganisaatiostatuksen hankkineille yhteenliittymille kuitenkin myös erityisoikeuksia: tuottajaorganisaatio voi tehdä tuottajajäsentensä puolesta sopimuksia jäsentensä tuotannon myymisestä. Tämä on poikkeus kilpailulainsäädäntöön: tuottajaorganisaation on mahdollista toimia maataloustuotteiden markkinoilla yhtenä toimijana jäsentensä puolesta. Jäsenten on myös mahdollista sopia keskenään tuotantomääristä ja optimoida tuotantoa.