Luottamus työntekijöihin horjuu? – Valtuutettujen enemmistö ei luottanut työntekijöiden asiantuntemukseen

Suuret kiitokset Ylöjärven Uutisille valtuuston istuntojen laadukkaasta videoinnista ja tallennusten helposta tavoitettavuudesta.

Keväällä lapsille ja nuorille aukesi eri tietovälineissä aivan uudenlainen kokemusmaailma. Nälkä, aikuisten hätä kodeissa, pallomme huojuminen, sotauutiset sekä hoivan ja huolenpidon ongelmat painavat raskaasti hyvin monen pienen ja isommankin mieltä.

Kasvatus- ja opetuslautakunnan jäsenet ovat pareittain muutaman koulun ja päiväkodin kummeina, viestin tuojina. Selkein palaute perusopetuksen ja esiopetuksen eri toimipisteistä on ollut, että oppikirjojen, koulutarvikkeiden ynnä muiden opetusmateriaalien määrärahat ovat riittämättömät.

Kaupungin tilintarkastajien neuvo on, että lukuvuoden alussa voidaan korjata havaittuja puutteita muutostalousarvion lisämäärärahalla. Saadun vahvan palautteen perusteella esitin muutostalousarvioon 100 000 € vahvistamaan oppimisympäristöjä. Lähtökohta oli siis vain ja ainoastaan kentän lähes yksimielinen viesti oppimisen työvälineiden puutteista.

Valtuutettujen enemmistö ei luottanut työntekijöiden asiantuntemukseen. Määrärahan vastustajat ryhtyivät väkevästi ruotimaan minun toimiani ja asiantuntemustani. Vaadittiin jopa lautakunnan päätöksiin sitoutumista. PS ja KOK hallitsevat kasvatus- ja opetuslautakunnan päätöksentekoa äänin 6–5. Tämä kuusikko ei päätä puolestani.

Arvostelun kestän ja otan opikseni. Mutta odotin, että edes joku olisi selvittänyt valtuustolle, miksi lähtökohtaa, työntekijöiden murheita, ei haluta ottaa vakavasti. Miksi valtuutettujen luottamus työntekijöihin horjuu?

Tämänkin päätöksen vaikutusten arviointi lapsiin ja nuoriin jäi tekemättä. Lisäys 100 000 € syksyn materiaalihankintoihin olisi ollut pieni mutta positiivinen signaali myös heille.

Muutostalousarviota edeltävässä pykälässä todettiin Ylöjärven kuluvan vuoden verotulojen ja valtionosuuksien uusi roima kasvuennuste, noin 10 miljoonaa euroa. Odotettu syvä, negatiivinen tulos on kääntymässä selvästi positiiviseksi. Tuo lisäys 100 000 € olisi hukkunut jo näiden suurten lukujen pyöristyksiin.

Talousarvio 2023 on rakentumassa. Kahteen vuoteen ei ole saatu palkata yhtään uutta vakituista työntekijää varhaiskasvatukseen eikä perusopetukseen. Avoimia työpaikkojakaan ei ole saatu täytettyä. Vaatimukset ensi vuoden määrärahaleikkauksista ovat jo valtuutettujen pureksittavina.

Toivoa silti on. Ehkä vähitellen voimme myös sivistyspalveluissa panostaa ennaltaehkäisevään työhön. Tuetaan perheitä. Vahvistetaan oppimisen tukea. Toimitaan niin, että työntekijät voivat kokea työnsä mielekkääksi.

Pidetään huolta jokaisesta pienestä ja vähän isommastakin!

Jussi Kytömäki
kaupunginvaltuutettu (vihr.)
kasvatus- ja opetuslautakunnan jäsen
tarkastuslautakunnan jäsen