THL laajentaa neljänsien koronarokotusten suosituksia 70-79-vuotiaisiin

Suomen koronatilanne on rauhoittumassa, kertoi Terveyden ja hyvinvoinnin laitos torstaina. Neljäs rokoteannos halutaan kuitenkin antaa 70-79-vuotiaille riskiryhmään kuuluville.

Sosiaali- ja terveysministeriö (STM) ja Terveyden ja hyvinvoinnin (THL) laitos pitivät torstaina 2. kesäkuuta tilannekatsauksen, joka käsitteli tämänhetkistä tauti- ja rokotustilannetta sekä koronavirustilanteen arviota Suomessa ja kansainvälisesti. Tilaisuudessa käsiteltiin, kuinka tulevaan syksyyn varaudutaan ja lisäksi katsottiin taaksepäin kuluneeseen kahteen vuoteen.

Katsauksessa olivat mukana johtaja Mika Salminen THL:stä sekä osastopäällikkö Taneli Puumalainen ja johtava asiantuntija Liisa-Maria Voipio-Pulkki STM:stä.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos laajentaa neljänsien rokoteannosten suositusta nyt 70-79-vuotiaisiin riskiryhmään kuuluviin. (Arkistokuva)

THL laajentaa neljänsien rokotuksen suosituksia

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos laajentaa neljänsien koronarokotuksien suosituksia Suomessa, tiedotti THL torstaina. Uusi suositus koskee riskiryhmiin kuuluvia 70–79-vuotiaita. Riskiryhmiin kuuluvat esimerkiksi vaikeaa sydän- tai keuhkosairautta, diabetesta ja sairaalloista lihavuutta sairastavat.

Neljättä rokotetta suositellaan 80 vuotta täyttäneille tai vakavasti immuunipuutteisille henkilöille. Neljänsiä rokoteannoksia on lisäksi annettu pitkäaikaisissa hoivayksiköissä asuville ja järjestetyn kotihoidon tai omaishoidon piirissä oleville.

Koska ikä ja perussairaudet lisäävät vakavan taudin riskiä, eniten terveyshyötyä voidaan saavuttaa rokottamalla sellaisia riskiryhmiin kuuluvia 70–79-vuotiaita, jotka ovat toistaiseksi saaneet vain kolme annosta. Heitä on noin 300 000, arvioi THL tiedotteessa.

THL arvioi, että jos tartuntojen ja sairaalahoidon ilmaantuvuus ikääntyneillä nousisi takaisin huhti-toukokuun taitteen tasolle, ilman vakavalle koronavirustaudille altistavia perussairauksia olevia 70–79-vuotiaita tulisi rokottaa lähes 12 500, jotta voitaisi estää yksi erikoissairaanhoitojakso. Vakavalle taudille altistavia sairauksia sairastavia tulisi rokottaa hiukan vajaat 4 400, jotta saavutettaisiin sama tulos.

Aiemmin neljänsiä koronarokotuksia on suositeltu 12 vuotta täyttäneille vakavasti immuunipuutteisille, 80 vuotta täyttäneille, iäkkäiden hoivakodeissa asuville ja iäkkäille, jotka ovat järjestetyn kotihoidon tai omaishoidon piirissä. Lisäksi rokotetta on suositeltu muillekin iäkkäille, joiden terveys ja toimintakyky ovat vastaavasti heikentyneet, ja jotka eivät pärjää yksin kotona.

Koronarokotusten järjestämisestä vastaavat kunnat. Kunnissa kerrotaan, mistä ja milloin rokotuksen voi saada.

Lisätietoa Ylöjärven koronarokotuksista saa muun muassa kaupungin verkkosivujen koronainfo-osiosta.