Kunta-alan mediaaniansio on 3 040 euroa – Yli puolet sektorin palkansaajista työskentelee terveys- ja sosiaalipalveluissa

Kuntasektorin kokoaikaisten palkansaajien säännöllisen työajan mediaaniansiot olivat viime vuonna 3 040 euroa. Naisten mediaaniansiot olivat 2 974 ja miesten 3 442 euroa kuukaudessa.

– Kuntasektori on varsin naisvaltainen sektori: palkansaajista 81 prosenttia oli naisia vuonna 2021. Osa-aikaisia sektorilla oli 14 prosenttia. Naisten ja osa-aikaisten osuudet ovat pysyneet viime vuosina samalla tasolla, Tilastokeskuksen yliaktuaari Heli Udd kertoo ja lisää:

– Yli puolet sektorin palkansaajista työskentelee terveys- ja sosiaalipalveluissa, koulutuksen alalla puolestaan viidesosa. Viime aikoina etenkin sairaanhoitajien ansiot ovat olleet paljon esillä. Tämä ilmentää hyvin sitä, että vaikka kunnissa ja kuntayhtymissä työskentelee laaja kirjo erilaisia ammattiryhmiä, on tiettyjen ammattiryhmien, kuten juuri sairaanhoitajien, vaikutus sektorilla merkittävä.

– Sairaanhoitajien säännöllisen työajan ansiot olivat 3 210 euroa ja lähihoitajien 2 920 euroa kuukaudessa. Lääkärit, eli yleis-, yli- ja erikoislääkärit, taas ansaitsivat 6 377 euroa kuukaudessa, yliaktuaari Miisa Andersin puolestaan kertoo.

Peruskoulun alaluokkien opettajien säännöllisen työajan ansiot olivat puolestaan 3 678 euroa kuukaudessa, yläkoulun ja lukion opettajien 4 089. Lastentarhanopettajien ansiot olivat 2 868 euroa ja päiväkotien lastenhoitajien 2 409 euroa kuukaudessa.

Tilastokeskuksen yliaktuaari Harri Nummilan mukaan vuosien 2011–2021 aikana ansiot ovat nousseet kuntasektorilla 17,3 prosenttia ja kaikkien sektoreiden kuukausipalkkaisilla yhteensä 19,2 prosenttia säännöllisen ansion indeksin mukaan.

Kuntasektorilla oli viime vuonna kokoaikaisia kuukausipalkkaisia palkansaajia 366 000.