Kriisivalmiudesta pidettävä huolta: Perinteinen tukipolitiikka ei tätä asiaa ratkaise

Nykyinen tilanne vaatii suurta kansallista ja kansainvälistä yhteisyyttä – kohti vakautta. Olemme kokeneet ja kokemassa pandemian kaikkine heijastuksineen ja nyt myös eurooppalaisen sodan. Nyt kohtaamme osaltamme asioita, joita on syytä tarkentaa, muuttaa tai jopa rakentaa uudelleen. Viimeksi laajemmin kyseessä olevaan tilanteeseen on puuttunut muiden muassa Italian pääministeri Mario Dradhi ja elinkeinoministeri Mika Lintilä.

Maaseudun ja maa- ja metsätalouden merkitys ja osuus on perusturvallisuuden- ja tuotannon osalta erittäin suuri; myös heijastusvaikutuksineen. Hinta ja kustannuspaine markkinoilla kasvavat ja muuttuvat arvaamattomalla tavalla. Se merkitsee suurta yhteiskuntavastuun uudelleen arviointia kaikilla tasoille aina alkutuotannosta, markkinoihin ja kuluttajalle asti. Nyt on aika korostaa omavaraisuuden merkitystä ja tasapuolista yhteiskuntavastuun jakoa.

Yhteiskuntavastuu ei voi olla vain julkishallinnon tehtävä vaan myös markkinan ja kaupan tulee osallistua siihen. Perinteinen tukipolitiikka ei tätä asiaa ratkaise. Nyt tarvitaan nopeita päätöksiä ja tekoja koko kansakunnan tulevaisuuden ja tärkeimmän elinkeinon pelastamiseksi.
Suomessa viljelyä ei pitäisi rajoittaa, vaan jokainen peltolohko tulisi ottaa tuotantoon, jotta huoltovarmuus ja ruoantuotanto taattaisiin.

Vanha sanonta sanoo, että kolme asiaa tulevat aina peräkkäin; tauti, sota ja nälkä. Olemme joutuneet kokemaan näistä peräjälkeen jo kaksi ensimmäistä: ensin korona-epidemia ja sen jälkeen Ukrainan sodan pelot vaikutuksineen. Onko meidän pakko kokea myös tuo kolmaskin eli nälänhätä.

Pirkanmaan Agrologit