Kansanedustaja kävi tutustumassa joustavaan alkuopetukseen Kauraslammen koululla – Vastaavaa alkuopetusta tavoitellaan Siivikkalaan

Kauraslammen koululta saatiin suora yhteys eduskuntaan, kun koulun opettajat sekä Veittijärven päiväkodin varhaiskasvatuksen opettajat pääsivät kertomaan joustavan alkuopetuksen toiminnasta kansanedustaja Jouni Ovaskalle (kesk.). Lisäksi tilaisuudessa kuultiin yläkoulun kokemuksia joustavan ryhmittelyn kokeilusta.

Tiistaina järjestetyssä tilaisuudessa olivat paikalla kansanedustaja Ovaskan ohella Kauraslammen koulun rehtori Satu Lahtinen, apulaisrehtori Päivi Anttila, Ylöjärven kaupungin opetuspäällikkö Tarja Suhonen sekä kasvatus- ja opetuslautakunnan jäsen Leena Risku (kesk.). Lisäksi paikalla oli luokanopettajia, yläkoulun lehtori sekä varhaiskasvatuksen opettajia Veittijärven päiväkodista.

Opetuspäällikkö Tarja Suhonen (vas.), kasvatus- ja opetuslautakunnan jäsen Leena Risku ja kansanedustaja Jouni Ovaska käsittelivät muiden asiantuntijoiden kanssa joustavaa alkuopetusta Kauraslammen koululla. (Kuva: Leena Risku)

Tilaisuudessa nostettiin esille Kauraslammen koulun Veittijärven toimipisteessä vuodesta 2013 lähtien toiminut Veijo-toiminta. Veijoissa on kokeiltu opetusryhmien kasaamista eskari-ikäisistä toisen luokan oppilaisiin saakka. Tällä tavoin on kertynyt paljon kokemusta siitä, miten joustava alkuopetus voisi käytännössä toimia. Tilaisuudessa opetuspäällikkö Tarja Suhonen kertoi viimeistelleensä Ylöjärven hankehakemusta joustavan alkuopetuksen käynnistämiseksi myös Siivikkalan koululla ensi syksynä.

Tärkeät tunne- ja vuorovaikutustaidot

Alustuspuheessaan rehtori Satu Lahtinen nosti esiin, että tämän päivän lapsilla ja nuorilla on valtava aikuisennälkä. Informaatiota lapset kyllä saavat internetistä, mutta he tarvitsisivat enemmän kohtaamisia aikuisten kanssa niin kotona kuin koulussa. Lahtisen mukaan opettajilla jäisi enemmän aikaa myös tämän tarpeen tyydyttämiseen, jos koulujen perusrahoitus olisi kunnossa.

Ylöjärven koulujen tuntikehykseen on lisätty tunne- ja vuorovakutustaitojen (tvv) opetusta yksi viikkotunti ensimmäisellä ja toisella luokalla sekä 7.-8. luokilla. Kauraslammen koulun väki toivoo, että tätä opetusta saataisiin myös muille vuosiluokille. Etenkin 9. luokkalaisille tämä olisi tärkeää, koska tvv-tunnilla voidaan puhua lapsia ja nuoria huolestuttavista ja mietityttävistä aiheista sekä niistä esiin nousevista tunteista. Kaupungilta tämä vaatii lisäinvestointia koulun opetuksen tuntikehykseen.

Kauraslammenkoulun Veittijärven toimipisteessä on järjestetty Veittijärven joustavaa toimintaa (Veijo-toimintaa) vuodesta 2013 lähtien. Käytännössä tämä tarkoittaa, että varhaiskasvatuksen ja koulun alkuopetuksen opettajat ja ohjaajat ovat kehitelleet yhdessä oppimiskokonaisuuksia, joita on sitten pienryhmissä opetettu 0–2-luokkalaisille ikäluokat sekoittaen. Veijo-toiminnassa oppiainesisältöjä tärkeämpää on ollut vahvan yhteistyön luominen yli luokkatasorajojen ja sitä kautta myös syrjään jäämisen ja kiusaamisen ehkäisy.

Kauraslammen koulu sai isännöidä kansanedustajan vierailua. (Kuva: Jani Saarenpää)

Vettijärven Veijo-toiminnan kautta on saatu paljon kokemuksia siitä, miten joustava alkuopetus voitaisiin toteuttaa ja mitkä ovat sen tuomat hyödyt. Opetuspäällikkö Tarja Suhonen toivoo tällaisen opetusmallin jalkautuvan Ylöjärven kouluihin tulevaisuudessa.

Rehtori Satu Lahtinen toivoi, että kansanedustaja Jouni Ovaska veisi terveisinä eduskuntaan viestiä, että opetuksen perusrahoitus pitäisi saada kuntoon. Koulujen ryhmäkoon osalta hän ei toivonut ohjausta ylhäältä päin, koska se osataan hoitaa kouluissa, kunhan perusrahoitus on kunnossa. Lahtista huoletti, että sote-uudistuksen myötä kaupungin paine leikata opetuksen rahoista kasvaa, koska sivistysosaston kustannuksista tulee kaupungin suurin kulu sote-palveluiden poistuessa kaupungin vastuulta.

– Keskustelutilaisuudessa nousi vahvasti esiin opetushenkilöstön huoli opetuksen riittävävistä määrärahoista. Oppilaiden erityisopetuksen tuen tarve kasvaa vuosi vuodelta. Lisäksi Ylöjärvellä oppilasmäärät kasvavat kaupungin kasvaessa, joten sivistysosaston budjettiakin on kasvatettava oikeassa suhteessa, kasvatus- ja opetuslautakunnan jäsen Leena Risku sanoo.

Risku haluaa lähettää päättäjäkollegoilleen sekä kaupungin johdolle viestin tulevaa talousarviokeskustelua varten:

– Koulujen toimintaan täytyy osoittaa riittävät määrärahat, jotta voimme turvata joustavan opetuksen kehittämisen sekä riittävän tuetun opetuksen yksilöllisesti jokaiselle oppilaalle. Koulut tarvitsevat myös työrauhaa keskittyä joustavan ryhmittelyn kehittämiseen, koska se on avain erityisopetuksen toiminnan tehostamiseen. Tämä tuo säästöjä pidemmällä aikavälillä, Risku selvittää ja jatkaa:

– En tarkoita, ettemmekö tarvitsisi lisää resurssia erityisopetukseen tulevaisuudessa. Päin vastoin. On huolehdittava, että saamme sitä riittävästi sivistysosaston laskelmien mukaisesti, jotta voimme toteuttaa suunnitellun uudistuksen joustavan opetuksen mallista. Tämä on kustannusvaikuttavaa toimintaa pidemmällä aikavälillä tarkasteltuna.